X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۱

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 06:26 ب.ظ

 

1- بیماری به علت ضعف و بیحالی مراجعه کرده است. در معاینه ملتحمه Pale داشته علائم حیاتی Stable است. آزمایشات به شرح زیر است؟

WBC= 7800, Hb= 6gr/dl, Hct = %18, MCV=90, Plat= 252000, Retic= 4%, LDH = 350 (300-400)

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) نارسائی کلیه

ب) همولیز داخل عروقی

ج) خونریزی حاد

د) همولیز خارج عروقی

2- وجود کدامیک از اختلالات کروموزومی زیر در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید (AML) پیش آگهی را بهتر میکند؟

الف) Inv (3)

ب) Complex Karyotype

ج) T(8:21)

د) Inv (-7)

3- آقای 60 ساله جهت چک آپ بررسی شده است. در معاینه نکته مهمی نداشته است. آزمایشات به شرح زیر است:

WBC = 44000

Hb = 14

Plat = 170000

بررسی خون محیطی، مغز استخوانی و فلوسیتومتری تشخیص CLL تائید شده است. کدام اقدام را توصیه می کنید؟

الف) درمان با Chlorambucil + Prednisolon

ب) درمان با Alemtuzumab

ج) درمان با Fludarabine

د) پیگیری بیمار

4- بیماری بدنبال جراحی، خونریزی بیش از حد داشته است. آزمایشات وی شرح زیر بوده است.

WBC = 8500   PT = 12(Normal 12-13)  PTT=35(Normal<35)

MCV=45 Hb=15  Clot Solubility test (in Urea) = 5min (normal>30 min)

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) کمبود فاکتور Xlll

ب) کمبود فاکتور Vlll

ج) کمبود فاکتور Vll

د) کمبود فاکتور XII

5- کدامیک از موارد زیر در درمان بیماری هموفیلی B (کمبود فاکتور IX ارثی) موثرتر است؟

الف) Whole blood

ب) FFP

ج) Cryopercipitate

د) Vit K

6- دختر 13 ساله ای به دنبال گلودرد چرکی دچار درد و تورم زانوها و پس از چند روز مچ پای راست و سپس مچ پای چپ وی نیز مبتلا شده است. در معاینه تب 39 درجه دارد. سمع قلب تاکیکارد گردیده است و سوفل هولوسیستولیک در کانون میترال دارد. در صورت مثبت شدن کشت حلق از نظر استرپتوکک، این بیمار بر اساس کرایتریای جونز چند معیار ماژور و چند معیار مینور دارد؟

الف) 3 ماژور + 1 مینور

ب) 1 ماژور + 2 مینور

ج) 2 ماژور + 1 مینور

د) 2 ماژور + 2 مینور

7- پسر جوانی که 2 هفته قبل ترومای زانوی راست داشته است به دلیل تب، درد و تورم زانوی راست مراجعه می کند، وی قادر به راه رفتن روی زانو نیست، حرکات فعال و غیر فعال زانو کاملا محدود است و مایع قابل ملاحظه در مفصل دارد. آزمایش مایع مفصلی نشان دهنده 80 هزار سلول سفید با 90 درصد پلی مرفونوکلئر است. اسمیر مایع مفصلی ارگانیسم خاصی را نشان نمی دهد. کدام درمان را برای بیمار شروع می کنید؟

الف) وانکومایسین 2 گرم روزانه

ب) اوگزاسیلین 2 گرم هر 4 ساعت

ج) سفتریاکسون دو گرم روزانه همراه با جنتامایسین 80 میلی گرم هر 8 ساعت

د) سفتریاکسون یک گرم هر 12 ساعت

8- همه موارد زیر در مورد آلوپورینول (Allpurinol) در درمان نقرس صحیح است بجز:

الف) آلوپورینول با مهار گرانتین اکسیداز از تولید گزانتین جلوگیری می کند

ب) با اسیداوریک بالای mg/dL9 در اولین حمله حاد نقرسی، آلوپورینول شروع می شود

ج) در هنگام شروع آلوپورینول باید کلشی سین به طور همزمان شروع شود

د) آلوپورینول در پایین آوردن اسیداوریک بالای سرم، ناشی از اختلال کلیرانس موثر می باشد

9- کدامیک از داروهای زمینه ای (DMARDs) زیر سریعترین اثر را در درمان آرتریت روماتوئید دارد؟

الف) سولفاسالازین

ب) متوترکسات

ج) لفلونامید

د) هیدروکسی کلروکین

10- خانم 42 ساله ای با سابقه فنومن رینود، سفتی پوست انتهای اندام های تحتانی و فوقانی، تلانژیکتازی صورت و سابقه افیوژن پریکارد، باهیپرتانسیون شریانی شدید، پروتئینوری، میکروآنژیوپاتی و نارسایی پیش رونده کلیه مراجعه کرده است. اقدام درمانی مناسب برای این بیمار کدام است؟

الف) مهار کننده های گیرنده آلفا Alpha blocker))

ب) مهار کننده های گیرنده بتا (Beta blocker)

ج) مهار کننده های تبدیل آنژیوتانسین (ACE lnbibitor)

د) دیورتیک قوس هنله (Loop diuretic)

11- یک مرد 40 ساله که مبتلا به آسم مزمن می باشد به دنبال درمان با مهار کننده لوکوترین (Leukotriene inhibitors) به طور ناگهانی دچار تب، کاهش اشتها، بدی حال عمومی، تشدید علایم ریوی، اختلال حسی حرکتی در پای راست، درد شکم و حالت تهوع می شود. در رادیوگرافی ریه ها انفیلتراسیون Patchy دیده می شود و در آزمایش خون 70= ESR و ائوزینوفیلی 12% وجود دارد. همه موارد زیر در مورد این بیمار صحیح است بجز:

الف) در این بیماری عروق کوچک و متوسط درگیر می شوند

ب) بیوپسی عصب سورال ضایعات گرانولوماتوز (microgranulomas) را نشان می دهد

ج) C-ANCA در این بیماران در اغلب موارد مثبت می باشد

د) در این بیماری پوست به طور شایع (Commonly) گرفتار می شود

12- در بیمار مبتلا به استئوآرتریت همه ارگان های زیر منشا تولید درد می باشد بجز:

الف) عضلات اطراف مفصل

ب) لیگمان های اطراف مفصل

ج) غضروف تخریب شده

د) کپسول مفصلی ملتهب

13- بیمار 60 ساله ای با شکایت تنگی نفس فعالیتی مراجعه نموده است. در معاینه 90/110= BP، رال ریتین همراه S3 در سمع قلب شنیده می شود، با توجه به تشخیص بالینی محتمل شایع ترین اتیولوژی آن کدام است؟

الف) هیپرتانسیون سیستمیک

ب) بیماریهای دریچه ای قلب

ج) بیماریهای ایسکمیک قلب

د) کاردیومیوپاتی

14- بیمار 55 ساله ای با بالا رفتن از یک طبقه پله دچار درد قفسه سینه می شود که با استراحت بهبود می یابد. بر اساس تقسیم بندی انجمن قلب و عروق کانادا (ccs) در مورد آنژین، بیمار در چه کلاسی قرار می گیرد؟

الف) کلاس I

ب) کلاس II

ج) کلاس III

د) کلاس IV

15- تمام یافته های بالینی زیر در مورد تنگی دریچه پولمونر صحیح است بجز؟

الف) شدت P2 با شدت تنگی رابطه عکس دارد

ب) در تنگی شدیدتر زمان اوج سوفل به اواخر سیستول نزدیک می شود

ج) کلیک سیستولیک حین دم تشدید می یابد

د) Duration سوفل سیستولیک با شدت تنگی رابطه مستقیم دارد

16- در مورد درمان فیبرینولیتیک در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه (STEMI) ST همه موارد زیر صحیح است بجز:

الف) در صورت تجویز در 3-1 ساعت از شروع درد سینه بیشترین اثر را دارد

ب) TPA موثرتر از استرپتوکیناز (SK) می باشد

ج) در صورت تجویز در ساعت اول از شروع درد، سبب کاهش مرگ داخل بیمارستانی تا 50 درصد می شود

د) در افراد بالای 75 سال سبب کاهش بیشتر مرگ و میر می شود

 17- کدامیک از موارد زیر در مورد کاردیومیوپاتی Peripartum صحیح است؟

الف) اغلب در 3 ماهه دوم حاملگی تا یک ماه پس از زایمان دیده می شود

ب) پیش آگهی افرادی که بیماری پس از زایمان شروع شده است بدتر است

ج) فونکسیون LV در اغلب بیماران پس از مدتی طبیعی می شود

د) اغلب بیماران زمینه بیماری قلبی از قبل داشته اند

18- خانم 60 ساله ای که سابقه بیماری ایسکمیک قلب دارد با درد سینه در حال استراحت که حدود 20 دقیقه طول کشیده مراجعه می کند. همه موارد زیر نشان دهنده سرانجام بد و افزایش خطر بیمار می باشد، بجز:

الف) منفی شدن موج T به میزان 0.1 mv در ECG

ب) افزایش تروپونین بدون افزایش CK – MB

ج) بالا رفتن جدید قطعه ST در ECG به میزان 0.05 mv

د) پایین رفتن جدید قطعه ST در ECG به میزان 0.1mv

19- در بیماری که با درد و تورم مفصلی، راش جلدی، آنژیوادم و پروتئینوری (serum sickness like syndrome) مراجعه کرده است و در آزمایشات ترانس آمیناژهای بالا دارد احتمال وجود کدامیک از هپاتیت های ویروسی زیر بیشتر است؟

الف) هپاتیت C

ب) هپاتیت B

ج) هپاتیت A

د) هپاتیت E

20- بیماری که مبتلا به سیروز پیشرفته است و در لیست انتظار پیوند کبد قرار دارد با خونریزی های مکرر و عود کننده از واریس های مری مراجعه می کند که علی رغم چند نوبت Band ligation واریس ها خونریزی ادامه یافته است. کدامیک از درمانهای زیر را پیشنهاد می کنید؟

الف) شنت پورتوسیستمیک داخل کبدی (TIPS)

ب) تزریق زیر جلدی و منظم Octreotide هر 6 ساعت

ج) شنت پورتوکاوال (Porto caval shunt)

د) اسکلروتراپی واریس های مری

21- کدامیک از موارد زیر در مورد اختلاف بیماری کرون با کولیت اولسراتیو صحیح است؟

الف) درگیری رکتوم به نفع بیماری کرون است

ب) ASCA مثبت بیشتر به نفع بیماری کرون است

ج) مصرف سیگار در بیماری کرون Protective است

د) درد شدید شکم در کولیت اولسراتیو شایع تر است

22- دقیق ترین تست تشخیص برای Lymph node involvement , Vascular invasion , Tumor location کارسینوم پانکراس کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) Spiral CT Scan

ب) MRI

ج) EUS (Endoscopic Ultrasonography)

د) Angiography

23- کدامیک از جملات زیر در مورد Familial adenomatosis polyposis صحیح است؟

الف) علت موتاسیون در ژن P53 است

ب) در FAP پولیپ معده دیده می شود

ج) پولیپ ها از دهه چهارم به بعد ظاهر می شوند

د) 85 درصد مبتلایان در دهه پنجم زندگی مبتلا به کانسر کولون می شوند

24- مرد 30 ساله ای از دیروز دچار هماتمز و سپس ملنا شده و هم اکنون تحت نظر قرار گرفته است. علائم حیاتی بیمار از دیشب پایدار (Stable) بوده و در آندوسکپی زخم Clean based در دیواره قدامی بولب اثنی عشر گزارش شده است. کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می کنید؟

الف) تجویز پانتوپرازول تزریقی به مدت 48 ساعت

ب) الکتروکواگولاسیون زخم قبل از ترخیص

ج) تحت نظر قرار دادن بیمار در بیمارستان به مدت سه روز

د) شروع درمان زخم پپتیک و ترخیص بیمار

25- مرد 37 ساله ای بعلت عود مکرر زخم دوازدهه کاندید عمل جراحی است، سطح گاسترین سرم وی pg/mL260 (نرمال 200) بیمار تحت درمان با امپرازول، آموکسی سیلین، بیسموت و کلاریترومایسین نیز بوده است. Antihelicobacter Ab هنوز مثبت می باشد و هم اکنون تحت درمان امپرازول است. اقدام مناسب بعدی چیست؟

الف) قطع امپرازول و اندازه گیری گاسترین 2 هفته بعد از آن

ب) افزایش دوز امپرازول و ادامه آن برای حداقل 6 ماه

ج) تکرار رژیم ریشه کنی چهار دارویی و اندازه گیری گاسترین 4 هفته بعد از آن

د) انجام سینتی گرافی رادیونوکلئاید گیرنده سوماتواستاتین (SRS)

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo