برنامه درسی مرور آزمون رزیدنتی 88ارائه شده توسط نواندیشان(کرمی)

موسسه نواندیشان آریا

برنامه درسی جهت آزمون رزیدنتی 29 بهمن 1388

از تاریخ 23 آبان الی 28 بهمن

تألیف : ,واحد آموزش پزشکی

 

تــاریخ

نــام درس

دور اول

طول دوره : 47 روز

23 آبان تا 5 آذر

داخلی ( پاتولوژی + فارماکولوژی )

6 آذر

آزمون جامع  داخلی

7 تا 12 آذر

اطفال

13 آذر

آزمون جامع  اطفال

14  تا 19 آذر

جراحی

20 آذر

آزمون جامع جراحی

21 تا 22 آذر

عفونی + آنتی بیوتیک ها (فارماکولوژی)

23 آذر تا 26 آذر

زنان

27  آذر

آزمون جامع زنان

28 آذر

ارولوژی

29 آذر

پوست

30 آذر

ENT

1 و 2 دی

اعصاب + نور و افتالمولوژی چشم

3 دی

چشم

4 و 5 دی

ارتوپدی

6 دی

رادیولوژی

7 دی

روانپزشکی

8 دی

آمار

9 و 10 دی

اخلاق و دروس عقب افتاده

 

دور دوم

طول دوره : 28 روز

11 تا 17 دی

داخلی

18 تا 22 دی

اطفال

23 تا 26 دی

جراحی

27 دی

عفونی

28 دی

ارولوژی

29 و 30 دی

زنان

1 بهمن

پوست

2 بهمن

ENT

3 بهمن

اعصاب

4 بهمن

چشم

5 بهمن

ارتوپدی

6 بهمن

رادیولوژی

7 بهمن

آمار

8 بهمن

دروس عقب افتاده

 


 

دور سوم

طول دوره : 17 روز

9 تا 12 بهمن

داخلی

13 تا 15 بهمن

جراحی

16 تا 18 بهمن

اطفال

19 بهمن

آمار + پوست

20 بهمن

روان پزشکی + رادیولوژی

21 بهمن

چشم + ENT

22 بهمن

ارتوپدی

23 بهمن

اعصاب

24 بهمن

ارولوژی + عفونی

25 بهمن

زنان

 

مرور کلی

طول دوره : 3 روز

26 تا 28 بهمن

جمع بندی آخر

 

 

توضیح:

 

پاتو و فارماکولوژی همراه با سایر دروس خوانده می شود ( مباحث مشترک با هر درس )

 

 

                                                                                با آرزوی موفقیت برای شما