شناسنامه بابا بزرگ!
 
نام بابا بزرگ!
تماس با من
جنسیت مرد
سن 47
درباره من خدایا رحمتی کن تا ایمان برایم نام و نان نیاورد قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار می کنند نه آنها که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار میکنند Dast_yari@yahoo.com

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات پشت کنکوری  
شغل GP  
سرگرمی ها عشقولانه مبارزه برای برچیده شدن ظلم و بی عدالتی از کشوریکه برای رسیدن به کمال نهایی خود هزاران هزار جوانش پر پر شدند او سرسپرده می خواست من دل سپرده بودم  
علاقه مندی ها ختم صلوات برای رسوایی کسانیکه حق داوطلبان دستیاری را ضایع میکنند لعنت خدا بر همه کسانیکه حق سایر داوطلبان دستیاری را در خفا ضایع میکنند. ختم صلوات برای رسوایی هر چه سریعتر سوال فروش و سوال خر دستیاری