X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ ۱۸/۴/1۳۸۸ داخلی ۲

یکشنبه 25 مرداد 1388 ساعت 07:38 ب.ظ

51 -     در کدامیک از موارد زیر TBLB کمتر در تشخیص مفید است ؟

 

            الف       IPF

 

            ب          سارکوئیدوز

 

            ج          پنومونی ائوزینوفیلیک

 

            د           لنفانژیت کارسینوماتوز

 

 

 

52 -     آقای 45ساله بدنبال سرماخوردگی دچار سرفه و دفع خلط و درد پلورتیک قفسه سینه شده است . در رادیوگرافی قفسه سینه نشانه هلال در قائده ریه راست دیده می شود که همراه با ارتشاح ریوی در همان ناحیه است رادیوگرافی خوابیده به پهلو وجود مقدار قابل توجهی مایع را تائید می کند . اقدام بعدی شما چیست ؟

 

            الف       توراسنتز جهت بررسی PH و چنانچه کمتر از 30/7 باشد توراسنتز درمانی

 

            ب          تورا سنتز جهت بررسی گلوکز و چنانچه کمتر از mg/dl   50 باشد تعبیه لوله سینه

 

            ج          تورا سنتز جهت کشت واسمیرمیکروبیال و چنانچه مثبت باشد تعبیه لوله سینه

 

            د           توراسنتز درمانی و درخواست پارامترهای لازم

 

 

 

53 -     آقای 35 ساله بدنبال شکستگی ران بستری و پس از عمل جراحی در روز دوم بستری چند ساعت بعد از خروج از اتاق عمل دچار دیسترس تنفسی ناگهانی میگردد در رادیوگرافی ریه ارتشاح آلوئولار دو طرفه دارد.اقدام بعدی جهت بیمار کدام است؟

 

ABG:

 

 PH=7.50

 

PCO2= 35

 

HCo3= 24

 

PaO2=40

 

BUN=35

 

Cr=1.8

 

T=37

 

RR=40

 

BP=100/70

 

            الف       انتقال به ICU و ادامه اکسیژن درمانی

 

            ب          انتقال به ICU و انتوباسیون بیمار و اکسیژن از راه T-Pice

 

            ج          انتقال به ICU و شروع هپارین، آنتی بیوتیک، استروئید، اکسیژن تراپی

 

            د           انتقال به ICU انتوباسیون بیمار، شروع تهویه مکانیکی با PEEP=10 و FIO2= 100% و سدیشن کامل بیمار

 

 

 

54 -     بیمار جوانی 30ساله می باشد که با درد متناوب قفسه سینه در سمت راست مراجعه کرده است. رادیوگرافی ریه معرف اپاسیته هموژن با علامت هلال میباشد. آزمایش غیرطبیعی بیمار شامل:

 

  0.5> Pr سرم Pr/  مایع پلور  

 

کدام تشخیص مطرح است؟

 

            الف       مایع جنب ناشی از بیماری توبرکلوزیس ریه

 

            ب          مایع جنب ناشی از بیماری روماتوئید آرتریت

 

            ج          مایع جنب ناشی از بیماری هپاتیک هیدروتوراکس

 

            د           مایع جنب ناشی از بیماری آمبولی ریه

 

 

 

55 -     کدامیک از پارامترهای مطرح شده در طبقه بندی  Apache II  وارد نمی شود؟

 

            الف       گلوکز خون

 

            ب          PH شریانی

 

            ج          پتاسیم

 

            د           هماتوکریت

 

 

 

56 -     بیمار خانمی 50 ساله می باشد که BMI>35 مراجعه و از فشار خون ، تنگی نفس و خواب آلودگی شکایت دارد. کدام اقدام تشخیصی را مناسب میدانید؟

 

            الف       پلی سوموگرافی

 

            ب          الکتروانسفالوگرافی

 

            ج          هولتر فشار خون

 

            د           بادی باکس

 

 

 

57 -     بیمار جوانی 25 ساله می باشد که به علت تروما در زیر ماشین تنفسی قرار دارد در روز دوم بستری دچار تاکی پنه ناگهانی شده است. کدام تشخیص مطرح نمی باشد؟

 

            الف       پلورال افیوژن

 

            ب          آمبولی ریه

 

            ج          پنوموتوراکس

 

            د           انسداد لوله تراشه

 

 

 

58 -     بیمار خانمی 30 ساله می باشد که مبتلا به میاستنی گراویس می باشد. و از تنگی نفس، سر درد، افزایش خواب در طول روز ( EPworth=6) شکایت دارد. A-a) Po2 = 15)  و  PaCo2= 55 کدامیک از داروهای زیر را نباید تجویز کرد؟

 

            الف       پروژسترون

 

            ب          تئوفیلین

 

            ج          استازولاماید

 

            د           استامینوفن - کدئین

 

 

 

59 -     بیمار خانمی 40 ساله با BMI > 30 می باشد. جهت مشاوره قبل از عمل مراجعه کرده است.کدامیک از پارامترهای زیر را در اسپیرومتری انتظار اختلال دارید؟

 

            الف       ERV

 

            ب          TV

 

            ج          FEV1

 

            د           FVC

 

 

 

60 -     بیمار مردی 40 ساله که با تروما به بخش مراقبت ویژه آورده شده است و پس از سه هفته از قرار گیری در زیر ماشین تنفسی شرایط استاندارد جداسازی از ماشین را دارد. کدامیک از روشهای زیر را مناسب تر برای جداسازی انتخاب می کنید؟

 

            الف       SIMV+ PSV

 

            ب          CPAP

 

            ج          T-Pice

 

            د           PCV

 

 

 

61 -     در موردپالس اکسی متری کدام جمله نادرست است؟

 

            الف       آنمی سبب مقدار کمتر SPO2 می شود.

 

            ب          لاک ناخن موجب مقادیر کمتر SPO2 می شود.

 

            ج          کاربوکسی هموگلوبین سبب مقادیر زیادتر SPO2 می شود.

 

            د           مت هموگلوبینمی سبب مقادیر زیادتر SPO2 می شود.

 

 

 

62 -     بیمار مرد 60 ساله ای با سرفه و خلط از یک ماه پیش مراجعه کرده است. خلط بیمار بدبو می باشد. رادیوگرافی معرف وجود یک حفره با سطح مایع و هوا در قسمت فوقانی ریه راست است.

 

درمان تجربی (امپایریک) بیمار با کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

            الف       کلیندامایسین

 

            ب          پنی سیلین

 

            ج          مترونیدازول

 

            د           سفتازیدیم

 

 

 

63 -     در مبتلایان به آسم در کدامیک از موارد زیر تئوفیلین را بیش ا ز مقدار معمول می توان تجویز کرد؟

 

            الف       قلبی ریوی

 

            ب          سیگاری ها

 

            ج          پیران

 

            د           نارسایی قلبی

 

 

 

64 -     در کدامیک از موارد زیر  FeNa+  کمتر از 1% می باشد؟   

 

            الف       نفروتوکسیسیته ناشی از جنتامایسین

 

            ب          رابدومیولیز

 

            ج          نارسایی آدرنال

 

            د           نارسایی مزمن کلیه

 

 

 

65 -     مرد 60 ساله به دلیل تنگی نفس به درمانگاه مراجعه کرده است . بیمار ازتنگی نفس کوششی وارتوپنه شکایت دارد.در معاینات بالینی وریدهای ژوگولر برجسته بوده(17 cm H2O)  و در سمع قلب سوفل سیستولیک 2/6 و S3 سمع می شود. رال ظریف در یک سوم تحتانی ریه ها سمع می شود. BP=160/100mmHg  وRR=16/min . کدام گروه دارویی در بهبود سورویوال بیمار نقش کمتری دارد؟

 

            الف       مهارکننده های سیستم رنین آنژیوتانسین (ACEi)

 

            ب          مهارکننده های گیرنده های آنژیوتانسین (ARB)

 

            ج          مهارکننده های کانالهای کلسیمی نوع دی هیدروپیریدینی

 

            د           مهارکننده های گیرنده های β آدرنرژیک

 

 

 

66 -     خانم 72 ساله دچار نارسایی مزمن کلیه در زمینه دیابت شیرین ، به دلیل بی حالی شدید و رنگ پریدگی به کلینیک مراجعه می کند. بیمار به دلیل زخم ناحیه پاشنه پا از 3 ماه قبل تحت درمان با آنتی بیوتیک وریدی و خوراکی قرار گرفته . در ماه های اخیر برای وی از دوزهای کافی اریتروپویتین استفاده شده

 

Hgb=8.1g/dl

 

Ca=9.5 mg/dl  

 

PO4= 4.5 mg/dl 

 

PTHi=220 pg/ml

 

Cr=3.9 mg/dl

 

ESR=110

 

BUN=82mg/dl

 

کدامیک از عوامل زیر کمترین احتمال را در ایجاد آنمی بیمار ایفاء می کند؟          

 

            الف       هیپرپاراتیروئیدی

 

            ب          تجویز ناکافی آهن

 

            ج          التهاب مزمن ناشی از عفونت

 

            د           تجویز نا کافی اسید فولیک

 

 

 

67 -     مرد 32 ساله به دلیل تورم حاد و ناگهانی مفصل مچ پای راست مراجعه می کند.    BP=170/90 mmHg . در آزمایشات به عمل آمده Cr=1.8mg/dl سرم و13.5 mg/dl = اسید اوریک . در سونوگرافی به عمل کلیه ها کوچکتر از حد طبیعی گزارش شده . کدامیک از روشهای زیر در جهت تایید تشخیص کمک کننده است؟

 

            الف       اندازه گیری میزان سرب ادرار

 

            ب          اندازه گیری میزان اسید اوریک ادرار

 

            ج          اندازه گیری میزان اگزالات ادرار

 

            د           بیوپسی کلیه

 

 

 

68 -     خانم 65 ساله مبتلا به کانسر پستان به دلیل ادم گوده گذار اندام تحتانی مراجعه کرده است. در آزمایشات به عمل آمده :

 

 Cr=1.1mg/dl , BUN=20 mg/dl

 

24 hr urine : Volume = 1800 ml, Cr= 1100mg, Pr= 6300mg 

 

کدامیک از یافته های زیر در نمونه بیوپسی کلیه این بیمار محتمل تر است؟

 

            الف       گلومرولواسکلروز فوکال وسگمنتال

 

            ب          پرولیفراسیون آندوکاپیلری و تجمع گلبولهای سفید در گلومرولها

 

            ج          افزایش ضخامت غشاء پایه گلومرولها

 

            د           گلومرولواسکلروز گلوبال

 

 

 

69 -     مرد 42 ساله به دلیل سنگهای متعدد کلیوی تحت بررسی متابولیک قرار می گیرد و اطلاعات زیر از وی به دست آمده :

 

24h urine: Volume=1600ml , Cr=1350mg, Ca= 200mg

 

Oxalate= 40 mg , Citrate =180mg       

 

Uric Acid= 620 mg

 

pH: 7/2

 

کدامیک از موارد زیر توجیه گر علت سنگ سازی بیمار می باشد؟

 

            الف       عفونت ادراری

 

            ب          اسهال مزمن

 

            ج          هیپرپاراتیروئیدی

 

            د           کمبود آنزیم Hypoxantine Guanine Phosphoribosyl Tranferase

 

 

 

70 -     خانم 65 ساله به علت اختلال سطح هوشیاری بستری می گردد. مخاط های بیمار خشک بوده و فشار وریدژوگولر cmH2O 2 است. در معاینهmmHg  BP=110/70، PR= 90/min      وزن بیمار 60  کیلو گرم می باشد. در آزمایشات به عمل آمده:BS= 110mg/d L                                                                                              

 

 K=5.1meq/l وNa=160 meq/l و Cr=1.7mg/dl و BUN=40mg/dl  

 

میزان کمبود آب این بیمار چقدر است؟

 

            الف       حدود 5/3 لیتر

 

            ب          حدود 5/4 لیتر

 

            ج          حدود 5/5 لیتر

 

            د           حدود 5/6 لیتر

 

 

 

71 -     در مورد عوارض دیالیز کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 

            الف       برای هیپوتانسیون حین همودیالیز بهتر است از سرم قندی نمکی استفاده شود

 

            ب          برای جلوگیری از ایجاد کرامپ های حین همودیالیز می باید سرعت اولترافیلتراسیون را افزایش داد

 

            ج          در بیماران دچار واکنش های تیپ A  به دیالیزر بهتر است از هیدروکورتیزون واپی نفرین استفاده کرد.

 

            د           در بیماران تحت دیالیز صفاقی که دچار پریتونیت پسودومونایی هستند ، درمان آنتی میکروبیال به تنهایی کفایت ندارد.

 

 

 

72 -     خانم 37ساله دو هفته قبل جهت کنترول فشار خون به کلنیک مراجعه نموده است. در بدو مراجعه

 

 BP=175/95mmHg ، PR=90/min بوده است. توسط متخصص قلب برای ایشان داروی کاپتوپریل شروع شده است. در آن زمان آزمایشات اولیه بیمار طبیعی گزارش شده . روز گذشته بیمار با ضعف و سرگیجه به اورژانس آورده می شودBP= 90/60mmHgو در آزمایشات  Cr=1.7mg/dl  سرم وK= 6.9meq/l  کدامیک از اقدامات زیر به تایید تشخیص بالینی بیمار کمک می کند؟ 

 

            الف       اندازه گیری میزان VMA و متانفرین های ادرار

 

            ب          سونوگرافی کلیه ها

 

            ج          آنژیوگرافی شریانهای کلیه

 

            د           اندازه گیری میزان  پلاسما

 

 

 

 

 

73 -     خانم 35 ساله به دلیل آندوکاردیت دریچه میترال ناشی از استرپتوکوک ویریدانس تحت درمان با پنی سیلین و جنتامایسین وریدی قرار می گیرد. 4 روز بعد تب بیمار قطع و BUN=24 mg, Cr=1/2 mg/dl است . پس از سه هفته بیمار به دلیل تب 38.8درجه سانتی گراد و راش های ماکولوپاپولرارتماتوی ناحیه شکم و اندام تحتانی مراجعه میکند.     

PMN=72% WBC=12300: 

                     lymph=11%

                     Eos=12%                                  

Cr=2/8 mg/dl

BUN=62 mg/dl

کدامیک از روشهای زیر کمک بیشتری به تشخیص علت  نارسایی حاد کلیه بیمار می کند؟ 

 

            الف       بیوپسی پوست

 

            ب          اندازه گیری FeNa+

 

            ج          اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال

 

            د           رنگ آمیزی هنسل نمونه ادرار

 

 

 

74 -     مرد 36 ساله به دلیل هماچوری ماکروسکوپیک مراجعه کرده در شرح حال تنها سابقه ابتلا به درماتیت هرپتی فورم وجود دارد.BP=125/70mmHg                                                                         ،Cr= 0.9mg/dl،

 

24 urine= Volume:1400ml  Cr:1600mg   Pr:1400mg

 

در نمونه بیوپسی کلیه بیمار کدام یک از یافته های زیر محتمل تر است؟

 

            الف       پرولیفراسیون  منتشر مزانژیال و رسوبات IgM

 

            ب          پرولیفراسیون آندو کاپیلری و رسوبات ساب آندوتلیال وساب اپیتلیال, C1q IgA,IgG,C3

 

            ج          پرولیفراسیون منتشر مزانژیال و رسوبات C3,IgA

 

            د           پرولیفراسیون آندوکاپیلری و رسوبات ساب آندوتلیالC3

 

 

 

75 -     دختر 16 ساله بدلیل ضعف و بی حالی به درمانگاه مراجعه می کند. در معاینه

 

BP=90/55mmHg در آزمایشات به عمل آمده :

 

 Na=136 meq/L, K=2.6 meq /L

 

pH= 7.49, HCO3-=28meq/L

 

گزارش می شود.

 

کدامیک از تشخیص های زیر برای این بیمار مطرح است؟

 

            الف       سندرم لیدل

 

            ب          سندرم بارتر

 

            ج          اسیدوز توبولرکلیوی (RTA) پروکسیمال

 

            د           سندرم گوردون

 

 

 

76 -     کدامیک از موارد زیر در بیماران مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب بالغین (ADPCKD)صحیح نیست؟

 

            الف       ارتباط مستقیمی میان سرعت بزرگ شدن کیست ها و سرعت نارسائی کلیه وجود دارد

 

            ب          هیپرتانسیون در این بیماران شایع بوده و غالباً قبل از نارسایی کلیه ایجاد می شود

 

            ج          حدود 20 درصد از بیماران دچار نفرولیتیازیس می شوند.

 

            د           این بیماران اکثراً دچار پروتئین اوری شدید هستند

 

 

 

77 -     در بیمار دچار هیپرکالمی و TTKG=4 ، پس از تجویز فلودروکورتیزون میزان TTKG افزایش نیافته است. کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

 

            الف       مصرف کوتریموکسازول

 

            ب          مصرف سیکلوسپورین

 

            ج          مصرف هپارین

 

            د           مصرف آمیلوراید

 

 

 

78 -     مرد 72 ساله مورد شناخته شده نارسائی مزمن کلیه به دلیل زخم های پوستی دردناک ناحیه ساق پا و ران و تنه مراجعه کرده  . بیمار اظهار میدارد که در طی ماههای اخیر میزان مصرف داروی کربنات کلسیم را افزایش داده و از سه سال قبل به دلیل TIA تحت درمان با داروی وارفارین قرارگرفته دارد. کدامیک از اقدامات درمانی زیر را پیشنهاد می کنید؟

 

PTHi=820pg/ml

 

PO4=7.8mg/dl

 

Ca=9.2mg/dl

 

Cr=4.2 mg/dl

 

BUN=86mg/dl

 

            الف       قطع وارفارین و شروع آسپیرین

 

            ب          استفاده از داروی استات کلسیم

 

            ج          افزایش دوز کربنات کلسیم

 

            د           استفاده از داروی کلسیتریول

 

 

 

79 -     در کدامیک از موارد زیر میزان شکاف آنیونی (AG) سرم افزایش می یابد؟

 

            الف       میلوم مولتیپل

 

            ب          سندرم نفروتیک

 

            ج          مسمومیت با لیتیوم

 

            د           آلکالوز متابولیک

 

 

 

80 -     مرد 70 ساله  با سابقه  ابتلا به دیابت شیرین از 15 سال قبل و هیپرتانسیون شریانی که تحت درمان با آتنولول و آملودیپین قرار دارد و به دلیل ضعف و بی حالی به درمانگاه مراجعه می کند .

 

Cr=1,2 meq/dl,BP=190/110 mmHg سرم . برای بیمار داروی والزارتان شروع می شود. 3 هفته بعد Cr=3.5meq/dl,BP=160/90 mmHg سرم ، گزارش می شود.

 

کدامیک از موارد زیر در رابطه با بیمار فوق صحیح است؟

 

            الف       با قطع والزارتان احتمال بازگشت عملکرد کلیه ها وجود نخواهد داشت

 

            ب          بیمار به احتمال زیاد دچار تنگی یک طرفه و قابل توجه شریان کلیه است

 

            ج          احتمال بهبودی کامل بیمار  پس از اصلاح تنگی شریان کلیه کم است

 

            د           با تبدیل والزارتان به کاپتوپریل ، کراتینین بیمار کاهش می یابد

 

 

 

81 -     مرد 19 ساله ای بدلیل پروتئین اوری به میزان 2100mg/day و هماچوری میکروسکوپیک تحت بیوپسی کلیه قرار می گیرد . در نمونه بیوپسی لایه لایه شدن (splitting)  غشاء  پایه گزارش می شود . بیمار از کاهش  شنوایی  شکایت دارد .

 

Cr=2.5mg/dl

 

کدامیک از اقدامات درمانی زیر برای این بیمار توصیه می شود ؟

 

            الف       مهار کننده های آنژیوتانسین +پردنیزولون

 

            ب          سیکلوسپورین + دیورتیک

 

            ج          CellCept + پردنیزولون

 

            د           مهار کننده های آنژیوتانسین + دیورتیک

 

 

 

82 -     آقای 61 ساله ای که از حدود 4 سال پیش دارای کلسیم های حدود 11 mg/dl می باشد، مراجعه کرده ولی علائم بالینی خاصی ندارد و سنگ کلیه را ذکر نمی کند. در آزمایشات  PTH= 82 Pg/ml (10-65)  , Cr= 1mg/dl , Urine Ca= 250 mg/D و سونوگرافی کلیه ها نرمال است. جهت تصمیم گیری درمانی بیمار انجام کدام یک از بررسی های زیر ضروری است؟

 

            الف       اسکن MIBI

 

            ب          CT اسکن گردن

 

            ج          BMD

 

            د           اندازه گیری فسفر ادرار 24 ساعته

 

 

 

83 -     در یک بیمار اپی لپتیک که سال هاست Phenobarbital و Phenytoin مصرف می کند. دردهای استخوانی پراکنده همراه با ضعف عضلانی مشهود است. در آزمایشات Ca= 8.6 mg/dl و P= 2.2 mg/dl و آلکالن فسفاتاز 840IU/L می باشد. در هفتۀ اول درمان چه میزان ویتامین D3 توصیه می شود؟

 

NR:

 

Ca= 8.5 - 10.3 mg/dl

 

P= 3/5-5 mg/dl  

 

ALP= 110 - 290 IU/L

 

            الف       400 واحد

 

            ب          1400 واحد

 

            ج          5000 واحد

 

            د           50000 واحد

 

 

 

84 -     خانم 27 ساله‌ای به علت ابتلا به تیروئیدیت تحت حاد به مدت 3 ماه با پردنیزولون درمان شده و اکنون عاری از علایم می باشد. روزانه 5 میلی گرم دارو مصرف می کند. قطع پردنیزولون پس از طبیعی شدن کدام یک از آزمایش های زیر سبب کاهش عود بیماری می گردد؟

 

            الف       Free T4

 

            ب          TSH

 

            ج          ESR

 

            د           جذب ید رادیواکتیو

 

 

 

85 -     پسربچۀ 12 ساله ای به دلیل کوتاهی قد مراجعه کرده و والدین او بلند قد هستند.در معاینه کوتاهی قد متناسب دارد که -5 SD از میانگین تفاوت دارد. سن استخوانی معادل 7 سال بوده و آزمایشات CBC، کلسیم ، فسفر ، تیروئید و کلیوی نرمال است. جهت تشخیص، کدامیک از تست های زیر ارجح است ؟

 

            الف       GH بازال

 

            ب          Insulin induced Hypoglycemia

 

            ج          IGF1

 

            د           GH-GTT

 

 

 

86 -     خانم 25 ساله ای به دلیل خستگی و ضعف مراجعه کرده است. صورت وی رنگ پریده و موهای ناحیۀ پوبیس و زیر بغل اندک است. هموگلوبین 10 گرم در دسی لیتر، T4 سرم 1.8 میکروگرم در دسی لیتر، جذب رزین T3 معادل 20% و TSH سرم 6 میلی یوینت در لیتر است. تشخیص کدام است؟

 

Nr:

 

T4= 4.5-12 ug/dl

 

T3RU= 25-35%

 

TSH= 0.3-4.5 mu/L

 

            الف       تیروئیدیت پس از زایمان

 

            ب          هیپوتیروئیدی ثانویه

 

            ج          Sick-Euthyroidsyndrom

 

            د           کاهش TBG

 

 

 

87 -     خانم 16 ساله ای با شکایت آمنوره اولیه مراجعه نموده است. بیمار از رشد قدی متناسب با والدین خود برخوردار بوده و سن استخوانی معادل سن تقویمی می باشد. درجۀ بلوغ وی B5P5 بوده و چاقی هیرسوتیسم یا کلیترومگالی ندارد. از سردرد و اختلال بویایی نیز شکایت نمی کند.

 

FSH = 7و LH=12 و پرولاکتین و TSH نرمال می باشند. کدام اقدام تشخیصی زیر توصیه می گردد:

 

   NR:

 

 FSH=5-15 mu/L

 

 LH=5-15 mu/L

 

            الف       سونوگرافی لگن

 

            ب          اندازه گیری پروژسترون و استرادیول سرم

 

            ج          اندازه گیری تستوسترون سرم

 

            د           بررسی کاریوتیپ

 

 

 

88 -     خانم 65 ساله ای به علت کمای ناشی از هیپوگلیسمی بستری شده است. قند زمان مراجعه در حد 20 mg/dl بوده و قبل از تزریق گلوکز هیپرتونیک نمونۀ خون جهت سطح انسولین و C-Peptide ارسال می شود. در شرح حال بیمار سابقۀ حملات مشابه ندارد و بیماری زمینه ای جز فشار خون که با تیازید کنترل می شود نیز ندارد . در بررسی مشخص می شود که بیمار سهواً قرص Repaglinide همسرش را به جای تیازید مصرف کرده است. کدام یک از الگوهای زیر برای بیمار محتمل است؟

 

            الف       انسولین     و C. Peptide  

 

 

 

            ب          انسولین       وC. Peptide   

 

 

 

            ج          انسولین     وC. Peptide    

 

 

 

            د           انسولین      وC. Peptide    

 

 

 

 

 

89 -     آقای 70 ساله ای با سابقۀ 8 ساله دیابت تیپ 2 با اختلال هوشیاری به اورژانس آورده شده است. وی از چند روز  قبل دچار تب، سرفه و خلط چرکی شده است. درمان دیابت او شامل گلی بن کلامید 10mg و مت فرمین 2gr روزانه است. HbA1C دو ماه قبل او 7.8% بوده است. در معاینه

 

 PR= 120/min    BP= 80/50 mmHg و آزمایشات BS=800و Na= 143 و در ABG به عمل آمده Hco3= 18 و کتون ادرار درحد Trace می باشد.

 

مناسب ترین درمان کدام است؟

 

            الف       انفوزیون انسولین و سپس تجویز Normal Saline

 

            ب          تجویز Half Normal Saline و سپس انفوزیون انسولین

 

            ج          تجویز Normal Saline و سپس انفوزیون انسولین

 

            د           تجویز همزمان Half Normal Saline و انفوزیون انسولین

 

 

 

90 -     خانم 30 ساله ای با افزایش وزن 5 کیلوگرمی در طی سال گذشته و اختلال سیکل ماهانه همراه احساس ضعف عضلات پروکسیمال اندام تحتانی مراجعه کرده و ذکر می کند در طی سال گذشته دچار استرس های روحی شدید بوده است.  بیمار 158 سانتی متر قد  و  89 کیلوگرم وزن دارد. صورت برافروخته و گرد به نظر می رسد BP=145/90 mmHg است. الکترولیت ها و تست های تیروئید نرمال بوده و کورتیزول ادرار 24 ساعته 135 میکروگرم می باشد. کدام اقدام تشخیصی زیر را برای بیمار توصیه می کنید؟

 

NR

 

 UFC= 20 -75 ug/D

 

            الف       اندازه گیری مجدد UFC

 

            ب          تست سرکوب شبانه 1 میلی گرم دگزامتازون

 

            ج          Dexamethasone - CRH Test

 

            د           تست سرکوب دگزامتازون دو روزه با دوز پایین

 

 

 

91 -     آقای  45 ساله ای به دلیل پلی اوری - پلی دیبسی پیش رونده از 4 ماه قبل به شما مراجعه کرده است. بیمار سابقۀ سارکوئیدوز 8 ساله و درمان تا 2 سال قبل را ذکر می کند ولی درحال حاضر مصرف دارویی ندارد و معاینۀ سیستمیک هم نرمال است. عکس ریه آدنوپاتی دو طرفه را نشان می دهد. حجم ادرار 24 ساعتۀ بیمار 10 لیتر بوده و آزمایشات وی به قرار زیر است :

 

Hb= 14 g/dl

 

 Na= 127meq/dl

 

 K= 4meq/dl 

 

Ca= 11.5 mg/dl 

 

 Cr= 0.6 mg/dl

 

 FBS=90mg/dl  

 

در مورد تشخیص بیمار کدام گزینه محتمل تر است؟

 

            الف       دیابت بی مزه مرکزی به دلیل نوروسارکوئیدوز

 

            ب          دیابت بی مزه کلیوی ناشی از هیپرکلسمی

 

            ج          SIADH ناشی از درگیری ریوی سارکوئیدوز

 

            د           پلی دیبسی - دیسپوژنیک به دلیل نوروسارکوئیدوز

 

 

 

92 -     آقای 55 ساله ای در معاینه روتین دارای یک ندول 5/1 سانتیمتری بر لب راست تیروئید است. سابقه رادیوتراپی به سر و گردن ندارد.آزمایشات:TSH=0.1 , T3= 178 , T4= 10.3  است.در FNA نئوپلاسم فولیکولار گزارش شده است. اقدام بعدی کدام است؟

 

NR:

 

 T4= 4.5-12 ug/dl       T3= 80-120 ng/dl      TSH= 0.3-4.5 mu/L

 

            الف       لبکتومی راست

 

            ب          درمان ساپرسیو با لوتیروکسین

 

            ج          پیگیری و تکرار FNA 6 ماه بعد

 

            د           انجام اسکن ایزوتوپ تیروئید

 

 

 

93 -     شیوع کدام عارضه زیر با درمان توام استاتین ها و فیبریک اسید ها افزایش نمی یابد؟

 

            الف       رابدومیولیز

 

            ب          افزایش ترانس آمینازهای کبدی

 

            ج          میوپاتی

 

            د           سنگ کیسه صفرا

 

 

 

94 -     آقای 25 ساله ای با سر درد به پزشک مراجعه کرده و متوجه BP= 170/130 mmHg میشوند. سابقه فشارخون بالا در مادر وی نیز مثبت است. در بررسیها سدیم و پتاسیم نرمال بوده و سونوگرافی کلیه ها طبیعی است. غلظت آلدوسترون پلاسما بالا و رنین کاملاً سرکوب شده است. محتملترین تشخیص شما چیست؟

 

            الف       Primary Aldosteronism

 

            ب          Apparent Mineralocorticoid Excess syndrom

 

            ج          Glucocorticoid _ Remediable Aldostronism

 

            د           Liddle Syndrom

 

 

 

95 -     آقای 70 ساله ای بدلیل پرنوشی و پر ادراری و کاهش وزن 8 کیلو گرم در طی 3 ماه قبل و با تشخیص دیابت نوع دو تحت درمان با قرص گلیبن کلامید قرار گرفته است و در حال حاضر با مصرف 20میلی گرم قرص گلیبن کلامید HbA1C= 11.2% , BS =320 mg/dl , FBS= 265 mg/dl دارد. کدامیک از رژیمهای داروهای زیر را برای کنترل قند خون توصیه می کنید؟

 

            الف       گلیبن کلامید + متفرمین

 

            ب          انسولین و قطع گلیبن کلامید

 

            ج          آکاربوز + گلیبن کلامید

 

            د           پیوگیلیتازون +گلیبن کلامید

 

 

 

96 -     کدامیک از موارد زیر جزء الگوی شایع دیس لیپیدمی دیابت نیست؟

 

            الف       Hypertriglyceridemia

 

            ب          Low HDL

 

            ج          High LDL

 

            د           Small dense LDL

 

 

 

97 -     ریسک بروز کانسر تیروئید در کدامیک از موارد زیر کمتر است؟

 

            الف       خانم 35 ساله با ندول 3 سانتیمتر لب راست از 7 سال قبل

 

            ب          آقای 40 ساله با ندول 2 سانتیمتر لب چپ از 2 سال قبل

 

            ج          خانم 19 ساله با ندول 1 سانتیمتر لب راست از 1 ماه قبل

 

            د           آقای 30ساله با ندول 2 سانتیمتر که اخیراً بزرگتر شده است

 

 

 

98 -     آقای 20 ساله مبتلا به دیابت تیپ 1 بدلیل ضعف و بیحالی، پلی اوری و پلی دیبسی مراجعه کرده است. بیمار از 24 ساعت قبل بدلیل تهوع و استفراغ ناشی از گاسترو آنتریت علیرغم مصرف مایعات از مصرف انسولین اجتناب کرده است. در حال حاضر هوشیار و همکاری مناسبی دارد. علائم حیاتی:

 

BP= 110/80 mmHg        PR= 95/min      RR= 22/min

 

تغییرات اورتوستاتیک منفی است و 3+ کتون در ادرار دارد، کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر غیر محتمل است؟

 

            الف       BS= 450

 

            ب          Na= 155

 

            ج          HCO3= 14

 

            د           K= 4

 

 

 

99 -     خانم 64 ساله ای جهت مشاوره مراجعه کرده است. خواهر بیمار مبتلا به کانسر پستان بوده و مادر وی بعلت شکستگی گردن ران تحت عمل جراحی قرار گرفته و فوت شده است، در BMD ، Tscore گردن ران و کمر به ترتیب 7/2 و 2/2 است. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار مفیدتر است؟

 

            الف       Bisphosphonate + PTH

 

            ب          Bisphosphonate

 

            ج          Raloxifen

 

            د           Calcitonin

 

 

 

100 -   کدامیک از آنتی بادی های زیر بعنوان تست غربالگری(screening) بیماری لوپوس(SLE) می باشد؟

 

            الف       ANA

 

            ب          Anti- ss DNA

 

            ج          Anti- ds DNA

 

            د           Anti-RNP

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

شمارش معکوس تا امتحان - هفته شانزدهم: درس شانزدهم

شنبه 24 مرداد 1388 ساعت 08:07 ب.ظ

  آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ ۱۸/۴/1۳۸۸ داخلی ۳ 

شمارش معکوس تا امتحان - هفته شانزدهم: درس شانزدهم

 

 

101 -   آقای جوانی 22 ساله بعلت تورم و درد  مفصل مچ دست راست از دو هفته قبل مراجعه کرده است .سایر معاینات نرمال است ولی مفصل مچ دست راست متورم، دردناک می باشد. جهت بیمار اسپیراسیون انجام گرفته، WBC:15000 ، کشت و رنگ آمیزی گرم(Gram Stain)منفی و کریستال منفی دیده نمی شود. چه اقدام تکمیلی جهت تشخیص بیمار انجام دهیم؟

            الف       HLA -B27

            ب          MRI مفصل مچ

            ج          کشت و سرولوژی از نظر ردپای عفونت

            د           بررسی سرولوژی سایر بیماریهای اتوایمیون

102 -   خانم 60 ساله ای به علت سرفه و خلط خونی  از یک هفته قبل مراجعه می کند در معاینه فشارخون بالا دارد.  در آزمایشات همراه بیمار پرو تئینوری و هماتوری دارد. در رادیوگرافی Chest ندول همراه با  کاویته (Cavitation) و در رادیوگرافی سینوس، سینوزیت دارد. جهت تشخیص قطعی کدام اقدام زیر مناسب تر است؟

            الف       بیوپسی ریه

            ب          بیوپسی کلیه

            ج          تست P-ANCA

            د           بیوپسی سینوس

103 -   آقای 50 ساله دیابتیک به علت درد شانه که اغلب شبانه می باشد مراجعه می کند. در معاینه مفصل شانه محدودیت حرکت در همه جهات وجود دارد. کدام اقدام درمانی زیر توصیه نمی شود؟

            الف       تزریق استروئید داخل مفصل

            ب          فیزیوتراپی مفصل

            ج          Manipulation

            د           جراحی مفصل

104 -   آقای 77 ساله ای که بعلت بیماری ایسکمی قلب در C.C.U بستری است، بطور ناگهانی دچار آرتریت مفصل زانوی راست شده است. درمعاینه  تورم همراه با قرمزی و تندرنس شدید دارد . در آسپیراسیون مایع مفصلی کریستال سوزنی شکل داخل سلولی داشته که در میکروسکوپ با نور پولاریزه birefringence stronglyمنفی دارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

            الف       (MSU)   مونو سدیم اورات

            ب          (CPPD) کلسیم پیروفسفات دی هیدرات

            ج          CaOx) ( کلسیم اوگزالات

            د           HOA) (  هیدروکسی آپاتات

105 -   آقای 35 ساله ای بعلت کمردرد و درد مفصل زانوی راست و مچ پای چپ از سه هفته قبل مراجعه می کند. بیمار از خشکی صبحگاهی بیش از سی دقیقه و کاهش درد با فعالیت  شکایت دارد. بیمار سابقه ای از اسهال و عفونت ادراری نمی دهد. در معاینه  پوست ضایعات پوسته ریزی دهنده در کف دست و پا داشته و مفاصل زانوی راست و مچ پای چپ متورم و دردناک با محدودیت حرکتی می باشد. در آزمایشات بیمار CBC نرمال ، ESR: 85 ، CRP: 3+ می باشد. کدام تشخیص زیر محتمل تر است؟

            الف       (Reactive Arthritis) آرتریت واکنشی

            ب          Enteropathic Arthritis) ( آرتریت انتروپاتیک

            ج          (Ankylosing Spondylitis)اسپوندیلیت انکیلوزان

            د           (undifferentiated spondyloarthopathy) اسپوندیلوآرتروپاتی تمایز نیافته

106 -   خانم 62 ساله ای بعلت ضعف اندام تحتانی و فوقانی مراجعه کرده است. در معاینه ضعف عضلانی قسمت پروگزیمال اندام فوقانی و تحتانی و ضعف عضلانی قسمت دیستال اندام تحتانی دارد. در آزمایشات انجام شده CBC نرمال ،ESR:50 و CRP:- دارد. در آزمایشات انجام شده CPK:400(50-170)،ALT:80(5-30)، AST:70(5-30) دارد. کدام اقدام زیر کمترین ارزش تشخیصی را دارد؟

            الف       CA-125

            ب          NCV

            ج          بیوپسی عضله

            د           abdominopelvis CT scan

107 -   خانم 14 ساله ای با شکایت حرکات غیر ارادی و سابقه تب روماتیسمی(R.F) با تشخیص کره  تحت درمان با هالوپریدول و والپرایت سدیم قرار گرفته، پاسخ مناسبی نداشته است. کدامیک از اقدامات درمانی زیر را توصیه می کنید؟

            الف       کاربامازپین

            ب          سایتوتوکسیک

            ج          داروهای بیولوژیک

            د           I.V.I.G

108 -   آقای 60 ساله ای بعلت درد مفصل زانوی راست که از دو سال قبل شروع شده مراجعه می کند. درد وی با فعالیت افزایش یافته و با استراحت کاهش می یابد. در معاینه زانو متورم و دردناک با محدودیت حرکتی می باشد. در رادیوگرافی انجام شده کاهش فاصله مفصلی به صورت سیمتریک ، استئوفیت، اسکلروز با دانسیته طبیعی استخوان دارد. کدام یافته رادیولوژیک وی خلاف تشخیص بیمار است؟

            الف       استئوفیت

            ب          کاهش سیمتریک فاصله مفصلی

            ج          اسکلروز استخوان

            د           دانسیته طبیعی استخوان

109 -   آقای 42 ساله ای به علت درد کمر و تب از یک ماه قبل مراجعه می کند. درد بیمار در ناحیه کمر بوده و به اندام تحتانی انتشار ندارد. سابقه بیماری خاص ، سابقه فامیلی و حملات مشابه نداشته است. در معاینه اسکولیوز  همراه با کاهش حرکات ستون فقرات و تندرنس روی مهرهای L1 و L2 دارد. کدام اقدام تشخیصی زیر کمترین ارزش  را دارد؟

            الف       EMG - NCV

            ب          Thoracolumbar X-ray

            ج          Abdominal CT scan

            د           Lumbar MRI

110 -   خانم 42 ساله ای به علت درد و تورم مفاصل اندام فوقانی وتحتانی از 9 ماه قبل مراجعه می کند. در معاینه تندرنس و تورم با محدودیت حرکتی مفاصل PIP و MCP و مچ دست ها با  مچ پاها و زانوها دارد . در بررسی های انجام شده Hb:9.7 ،ESR:104 ، CRP:150(1-10) ،RF: 320(1-20) ، Anti-CCP:150(0-5) دارد . در رادیوگرافی دستها مفاصل کارپال کاهش فاصله مفصلی با استئوپنی دارد. کدام اقدام درمانی زیر مناسبتر است؟

            الف       پردنیزولون 5/7 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه

            ب          پردنیزولون 30 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه

            ج          پردنیزولون 5/7 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه + متوترکسات 15 میلی گرم هفته ای

            د           پردنیزولون 30 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه + متوترکسات 15 میلی گرم هفته ای

111 -   خانم 31 ساله ای به علت تنگی نفس فعالیتی از حدود 3هفته قبل مراجعه می کند. بیمار از رنگ پریدگی انگشتان و زخم نوک انگشتان شکایت دارد.در معاینه پوست انگشتان سفت و ضخیم شده تلانژکتازی متعدد روی گونه ها دارد. در معاینه ریه رال ابتدای بازدم و انتهای دم دارد. در CxRانجام شده انفیلتراسیون در قاعده ریه ها دارد. کدام اقدام تشخیصی زیر بیشتر ین ارزش را دارد؟

            الف       High Resolution CT(HRCT)

            ب          Gallium-67  scan

            ج          Diffusion Capacity(DLCO)

            د           Brochoalveloar Lavage(BAL)

112 -   خانم 40 ساله ای به علت درد و تورم مفاصل دستها و پاها از یک سال قبل مراجعه می کند. بیمار از خشکی صبحگاهی 45 دقیقه شکایت دارد . در معاینه تورم وتندرنس مفاصل PIP و MCP دستها  و PIP و MTP پاها داشته و روی ناخن ها pitting  دارد.کدام تشخیص زیر مناسب تر است؟

            الف       Rheumatoid arthritis

            ب          Lupus

            ج          Reactive arthritis

            د           Psoriatic arthritis

113 -   آقای 59 ساله ای که به علت نارسایی قلب و آریتمی از یک ماه قبل تحت درمان با نیتروکانتین ، دیگوکسین، کاپتوپریل و پروکائین آمید بوده ،به علت درد و تورم مفاصل دست ها همراه با تنگی نفس از یک هفته قبل مراجعه می کند. در معاینه تب5/38 داشته و تورم و تندرنس مفاصل PIP وMCP دستها دارد . در CxR افیوژن دو طرفه پلور دارد. احتمال مثبت شدن کدام آنتی بادی  زیر بیشتر است؟

            الف       Anti-ds DNA

            ب          Anti-Ro

            ج          Anti-histone

            د           Anti-RNP

114 -   آقای 38 ساله ای به علت درد و فتوفوبی چشم راست از سه هفته قبل مراجعه می کند. در سابقه قبلی آفت دهانی 6 بار در سال و زخم ژنیتال داشته است .در معاینه آفت دهان و panuveitis دارد کدام اقدام درمانی زیر مناسبتر است؟

            الف       پردنیزولون 20 میلی گرم روزانه + متوتراکسات 15 میلی گرم هفته ای

            ب          پردنیزولون 20 میلی گرم روزانه + کلشی سین 1 میلی گرم روزانه

            ج          پردنیزولون 40 میلی گرم روزانه + آزاتیوپرین 100 میلی گرم روزانه

            د           پردنیزولون 40میلی گرم روزانه + اینترفرون

115 -   خانم 31 ساله ای به علت در و تورم مفاصل دست ها و پاها از6 ماه قبل با خشکی صبحگاهی یک و نیم ساعته مراجعه می کند. در معاینه زخم دهان داشته و تورم و تندرنس مفاصل PIP وMCP  دستها و PIP و MTP   پاها دارد. بررسیهای آزمایشگاهی به صورت زیر است:

WBC : 8000     ESR : 45                   Anti - ds DNA : 50 ( 0-40 )

Hb : 10.8           CRP: +                     Anti - U1RNP:80 ( 0-5 )

MCV : 78           RF : +                       U/A : normal

MCHC : 29        FANA : 1/2560 ( Speckled )

PLT : 322000                 

            الف       Rheumatoid arthritis

            ب          Lupus

            ج          Mixed connective Tissue Disease

            د           Overlap(RA+ SLE)

116 -   خانم 38 ساله ای به علت درد و تورم مچ پاها که از دو هفته قبل شروع شده است ،مراجعه می کند .در معاینه تورم و تندرنس مچ پاها با ضایعات پوستی  ندولر دردناک در ساق پاها دارد. اولین و کمک کننده ترین اقدام تشخیصی کدام است؟

            الف       CxR

            ب          ACE

            ج          آسپیراسیون مایع مفصلی

            د           بیوپسی پوست

117 -   آقای 25 ساله ای به علت درد لگن به صورت متناوب از سه سال قبل مراجعه می کند.درسابقه خشکی صبحگاهی یک و نیم ساعت داشته و درد وی با فعالیت کاهش می یابد. در معاینه تندرنس روی مفاصل ساکروایلیاک همراه با کاهش لوردوز و حرکات کمر دارد . اولین و کمک کننده ترین اقدام تشخیصی کدام است؟

            الف       Pelvis x-ray

            ب          Pelvis CT scan

            ج          Lumbar  MRI

            د           HLA- B27

118 -   درکدامیک از حالات زیر Wide Splitting S2 ممکن است شنیده نشود؟

            الف       PAHهمراه با  Pulmonary Vascular Resistance بالا

            ب          RBBB

            ج          ASD

            د           VSD

119 -   خانم 45 ساله با سابقه کانسر پستان به علت تنگی نفس پیشرونده از سه هفته قبل مراجعه کرده است. براساس ECG در مورد این بیمار کدام گزینه درست است؟

 

            الف       در ورید ژوگولار موج x وy  برجسته مشاهده می شود.

            ب          برجسته شدن وریدهای گردنی حین دم مشاهده می شود.

            ج          در سمع قلب، S3 شنیده نمی شود.

            د           در سمع ریه، رال منتشر شنیده می شود.

120 -   درمورد بیماریهای قلبی عروقی گزینه درست را انتخاب کنید؟

            الف       درصد کل مرگ های قلب عروقی، درآقایان بیشترازخانم ها می باشد.

            ب          دردهه گذشته، تعدادکل مرگ های قلبی وعروقی در خانم ها افزایش یافته است .

            ج          نقش سندرم متابولیک در ایجاد اترواسکلروز درآقایان مهمترازخانم ها است.

            د           تاثیر دیابت تیپ II درایجاد اترواسکلروز درآقایان بیشتر از خانم ها است .

121 -   مرد 50 ساله ای با سابقه CABG 3 سال قبل با شکایت  retrosternal chest pain طی 2 ماه اخیر مراجعه کرده است .  ECG نمای  old inf MI را نشان می دهد .علائم حیاتی stable است.  اولین  گام  تشخیصی کدامیک از موارد زیر است؟

            الف       Exercise  ECG test

            ب          Exercise Imaging study

            ج          Echo ِDobutamin Stress     

            د           Coronary CT - Angiography

122 -   آقای 40 ساله، سیگاری با سابقه آسم و آمپوتاسیون اندام تحتانی چپ به علت درد سینه مراجعه کرده است. کراتینین نامبرده mg/dL 9/1 می باشد. کدام روش را برای تشخیص بیماری کرونری پیشنهاد می کنید؟

            الف       تست ورزش

            ب          اسکن تالیوم با دی پیریدامول

            ج          اسکن تالیوم با دوبوتامین

            د           CT angiogram

123 -   بیمار مرد45 ساله smoker با chest pain فعالیتی در 2 هفته اخیرمراجعه کرده است . ECG نرمال است. تست ورزش سرپائی انجام داده که  در Stage II  مثبت  شده است .مارکرهای قلبی منفی است. کدام روش درمانی برای وی مناسب تراست ؟

            الف       بیمار باید در CCU بستری شود و درمانهای روتین شروع شود.

            ب          بیمار کاندید آنژیو گرافی کرونر و Revascularization است .

            ج          بصورت سرپایی درمان   و Medical F/U شود.

            د           بیمار low risk   است و درمان طبی یا Revascularization ،نتایج یکسان دارد.

124 -   در بیمار STEMI که درمان فیبرینولیتیک تجویز شده کدام رژیم دارویی آنتی ترومبوتیک از نظربهبود Clinical Endpoints ارجح است؟

            الف       َAspirin+full dose unfractionated Heparin

            ب          Clopidogrel+ Aspirin+(Enoxaparin) LMWH

            ج          Full dose unfractionated Heparin+ Clopidogrel+Aspirin

            د           GpIIb/IIIa antagonist+ Aspirin+ (Enoxaparin) LMWH

125 -   در مورد عوارض بعد از انفاکتوس میوکارد گزینه درست را انتخاب کنید.

            الف       2% بیماران بستری شده به علت STEMI ، recurrent angina  را تجربه می کنند.

            ب          انتشار درد به عضله تراپزیوس تأئیدی بر ایسکمیک بودن آن خواهد بود.

            ج          ترومبوآمبولی کلینیکی 10% از موارد STEMI را عارضه دار خواهد کرد.

            د           خطر آمبولی شریانی به دنبال وجود لخته در بطن چپ زیاد است.

126 -   آقای 50 ساله به اورژانس مراجه کرده است و با تشخیص anteroseptal MI ، ترومبولیتیک دریافت کرده و درحال حاضر 4 ساعت از اتمام ترومبولیتیک نامبرده گذشته است و تحت درمان با آسپرین ، هپارین ، متورال و کاپتوپریل اتورواستاتین و نیترات وریدی می باشد. پرستار CCU اطلاع می دهد که بیمار دچار اختلال ریتم شده است. تشخیص شما چه می باشد؟

 

 

            الف       Atrioventricular Junctional Tachycardia

            ب          Accelerated Idioventricular Rhythm

            ج          Polymorphic Ventricular Arrhythmia

            د           Rate Dependent LBBB

127 -   خانم 50 ساله با تشخیص anterior MI ، ترومبولیتیک دریافت کرده ، دچار تاکی کاردی بطنی شده و به دنبال شوک،آمیودارون وریدی شروع شده است. بعد از گذشتن ده ساعت ، بیمار دچار اختلال ریتم شده و فشار خون نامبرده از 70/110 به 60/100 رسیده است . براساس ریتم نشان داده شده، کدام اقدام درمانی را توصیه نمی کنید؟

 

 

            الف       تزریق منیزیوم

            ب          شروع لیدوکائین

            ج          تعبیه pace maker

            د           افزایش مقدار بتابلوکر

128 -   میزان (B-type Natriuretic Peptide) BNP در کدامیک از موارد زیر افزایش نمی یابد؟

            الف       افراد مسن

            ب          افراد چاق

            ج          نارسایی کلیه

            د           خانم ها

129 -   در مورد استفاده از داروها در درمان نارسائی قلب گزینه درست را انتخاب کنید .

            الف       دوز داروهای بتابلوکر را باید حداکثر هر 3 تا 5 روز افزایش داد.

            ب          درمان با بتابلوکر تنها توسط نیمی از افراد مبتلا به نارسایی قلب به خوبی تحمل می شود .

            ج          در صورت ایجاد ژنیکوماستی دردناک ثانویه به آلدوسترون ، eplerenone  باید جایگزین شود .

            د           1-2% افراد مصرف کننده داروهای مهار کننده  ACE ممکن است دچار سرفه بدون خلط شوند .

130 -   بیمار خانم 35 ساله ای با تنگی نفس فعالیتی FC II و طپش قلب مراجعه کرده است سابقه HTN و DM  ندارد. در سمع قلب سوفل سیستولیک در apex و درECG  ریتم rapid AF و در اکوکاردیوگرافی severe MR با EF=55% و دیامتر انتهای سیستولی 4.5cm دارد. کدام روش در plan بعدی بیمار توصیه می شود؟

            الف       درمان طبی با دیورتیک و Digoxin جهت stable کردن و ترخیص بیمار

            ب          توصیه به تعویض یا ترمیم دریچه میترال بعد از stable شدن در اسرع وقت

            ج          انجام  آنژیوگرافی کرونر و کاتتریسم چپ و راست  الزامی است.

            د           با توجه به ابعاد LV و EF فعلاً هر 6 ماه اکوکاردیوگرافی شود.

131 -   مرد 75 ساله ای با anginal chest pain و سوفل سیستولیک ejection  در right sternal border       و نمای LVH در ECG مراجعه کرده، در اکوکاردیوگرافی دریچه آئورت کلسیفیه با گرادیان متوسط 45mmHg و EF=45% دارد.

کدامPlan را برای وی پیشنهاد می کنید؟

            الف       تست ورزش و در صورت مثبت بودن آنژیوگرافی کرونر

            ب          درمان آنتی ایسکمیک برای آنژین و F/U اکو 3 ماه بعد

            ج          آنژیوگرافی کرونر و ارجاع برای تعویض دریچه آئورت با یا بدون CABG

            د           Percutaneous Balloon  Aortic Valvuloplasty  برای رفع تنگی آئورت

132 -   بیمار خانم 40 ساله ای است که در کلینیک سرپائی  BP=145/90mmHg در 2 نوبت از او detect شده است.LVH در ECG  و lab tests نرمال دارد.

کدام رژیم درمانی برای بیمار مناسب است؟

            الف       life style modification بدون استفاده از دارو به مدت سه ماه

            ب          تیازید low dose همراه روشهای life style

            ج          افزودن یک آنتاگونیست کلسیم به دیورتیک در صورت عدم پاسخ مناسب effective  است.

            د           روش های life style به مدت سه ماه و در صورت عدم پاسخ دیورتیک  low dose + بتا بلوکر

133 -   در مورد درمان انتخابی در انواع متفاوت ، Aortic Dissection کدام یک از گزینه های زیرغلط است؟

            الف       acute type A =جراحی

            ب            acute complicated type B =جراحی .

            ج          chronic type B =درمان مدیکال .

            د           chronic type A = جراحی

134 -   کدام یک از موارد زیر جزء معیارهای تشخیصی سندرم متابولیک نمی باشد؟

            الف       mmHg 85 /130≤BP

            ب          FBS >110 mg/dL

            ج          TG >150mg/dL

            د           LDL >160mg/dL

135 -   بیمار خانم 18 ساله با شکایت arm claudication ، ضعف و خستگی مراجعه کرده است. در معاینه فیزیکی نبض اندام های فوقانی قابل لمس نیست. ESR=90 می باشد. کدام گزینه در مورد این بیماری صادق نمی باشد؟

            الف       انسداد شریانهای بزرگ منشعب از قوس آئورت  شایع است.

            ب          احتمال فشار خون بالا با تنگی شریانهای کلیوی وجود دارد.

            ج          احتمال وقوع آنویسم آئورت وجود ندارد.

            د           در مرحله مزمن،  ایسکمی مغزی و سنکوپ دیده می شود.

136 -   در مورد (Atrial Septal Defect) ASD گزینه درست را انتخاب کنید.

            الف       بچه های مبتلا ممکن است تأخیر در رشد فیزیکی داشته باشند.

            ب          احتمال خطر مبتلا شدن به  اندوکاردیت intermediate است.

            ج          در نوع ostium secundum در نوار قلب، انحراف محور به سمت چپ و rSr' در V1 مورد انتظار است.

            د           در نوع sinus venosus  مبتلایان معمولاً قبل از رسیدن به دهه پنجم زندگی می میرند.

137 -   بیمار  خانم 28 ساله با سنکوپ مکرر مراجعه کرده است. در نوار قلب  LVH و deep Q waves  و در اکوکاردیوگرافی هیپرتروفی شدید سپتوم همراه SAM دریچه میترال دیده می شود.

کدام جمله در مورد این بیمار نادرست است؟

            الف       بیمار باید از انجام competitive sports اکیداً اجتناب کند.

            ب          درمان با بتابلوکر در   تا   موارد سبب تسکین علائم می شود.

            ج          در صورت وقوع ریتم AF کنترل پاسخ بطنی بدون cardioversion کافی است.

            د           در صورت سابقه خانوادگی مثبت از مرگ ناگهانی نصب ICD توصیه می شود.

138 -   بیماری میان سال و گله دار که بیش از یک سال است از کمر درد و تعریق شبانه شاکی است ، در بررسی سرولوژیک رایت - کومبس رایت و رایت 2ME با تیتر بالا مثبت شده اند و در رادیوگرافی کمر اسپوندیلیت مهره های کمری و تشکیل استئوفیت های منقاری شکل دیده می شود مدت درمان 2دارویی (داکسی سیکلین + ریفامپی سین) برای این بیمار چقدر است ؟

            الف       4 هفته

            ب          6 هفته

            ج          8 هفته

            د           12 هفته

139 -   مردی 55 ساله و اغذیه فروش که سال قبل تیفوئید گرفته و درمان شده است در آزمایش کشت مدفوع وی برای تجدید کارت بهداشت مغازه سالمونلاتیفی رشد کرده است در بررسی های بعدی سونوگرافی کیسه صفرا و کلیه ها نرمال و سنگ وانسداد ندارد ، چه درمانی توصیه می کنید ؟

            الف       کله سیستکتومی

            ب          کله سیستکتومی +4 هفته کوتریموکسازول

            ج          سیپروفلوگزاسین6 هفته

            د           آموکسی سیلین 3 هفته

140 -   بیماری که یک ماه است سرفه و خلط دارد به شما مراجعه می کند . در بررسی های انجام شده ، برای این بیمار تشخیص بیماری سل گذاشته می شود واسمیرخلط بیمار نیز مثبت است . در صورتی که متوجه شویم همسر بیمار HIV+ است وCD4=360/mm3 داشته است رویکرد شما به این بیمار HIV+ کدام است ؟

            الف       برای وی PPD انجام می دهیم و چنانچه PPD 5mm باشد ریفامپین به مدت 4 ماه می دهیم

            ب          بدون توجه به PPD بیمار برای وی رژیم چهار دارویی آنتی TB به مدت 6 ماه می دهیم

            ج          بدون توجه به PPD بیمار برای وی رژیم ایزونیازید به مدت 9 ماه می دهیم

            د           وی را PPD می کنیم اگر PPD 2mm بود برای وی ایزونیازید + ریفامپین به مدت 3 ماه می دهیم

141 -   یک پسر 12 ساله مهاجر افغان که 6 ماه پیش به همراه خانواده اش وارد ایران شده است چار تب و لرز شده به بیمارستان منتقل می شوددر لام خون  محیطی مالاریای فالسیپاروم تشخیص داده می شود در هنگام انتقال به بخش بیمار به کما رفته و علاوه بر درمان کینین وریدی کدام آزمایش های زیر برای وی اولویت دارند ؟

            الف       pt و ptt از نظر DIC

            ب          قند خون از نظر هیپوگلیسمی

            ج          LP برای رد مننژیت و آنسفالیت

            د           LP و قند خون برای رد هر دو امکان

142 -   مردی 25 ساله با دیزوری و خروج چرک از نوک آلت از 3 روز قبل مراجعه می کند در 20cc اول ادرارصبحگاهی بیمار پس از سانتریفوژ زیرمیکروسکوپ با درشتنمایی زیاد PMN=15 در هر میدان میکروسکوپی دیده می شود و برای وی سفتریاکسون125mg داخل عضله +داکسی سیکلین 100mg دو بار در روز تا 7 روز تجویز می شود در ضمن پارتنر بیمار هم با همین رژیم درمان می شود . بیمار 7 روز بعد مراجعه کرده و اظهار می دارد که در مان وی و پارتنرش به طور کامل انجام شده است و تماس جنسی نیز نداشته است ولی علایم وی بهبود نیافته است بهترین گزینه برای درمان این بیمار کدام است 

            الف       بیمار احتیاج به درمان ندارد به او توصیه می شود حداقل 5 روز دیگر مراجعه کند تا علائم وی بر طرف شود

            ب          برای بیمار مترونیدازول 2گرم + آزیترومایسین1 گرم به صورت تک دوز تجویز می کنیم

            ج          برای بیمار سفتریاکسون 250میلی گرم تک دوز عضلانی + داکسی سیکلین 100 میلی گرم دو بار در روز تا 10 روز می دهیم

            د           برای بیمار Levofloxacin 500 میلی گرم روزانه برای 10 روز تجویز می کنیم

143 -   در روش درمانی کوتاه مدت (short course) کدام یک از انواع زیر سل 6 ماهه درمان می شود؟

            الف       سل مننژ 

            ب          سل استخوان

            ج          سل ارزنی (میلیر)

            د           سل کلیه

144 -   بیماری به دلیل ابتلا به آبسه مغزی 3 هفته است که در بیمارستان آنتی بیوتیک وریدی می گیرد و به دنبال ایجاد اسهال التهابی و بررسی های انجام شده برای بیماران اسهال در اثر کلستریدیوم دیفسیله (CDAD)

تشخیص داده می شود و درمان با مترونیدازول 250mg چهار بار در روز شروع شده و اکنون چهار روز از شروع درمان گذشته است ولی هنوز علایم بیماری بهبود نیافته اند. بهترین رویکرد به این بیمار کدام گزینه زیر می باشد؟

            الف       قطع مترونیدازول و شروع وانکومایسین خوراکی با دوز 500mgچهار بار در روز

            ب          ادامه مترونیدازول خوراکی با دوز 500mg سه بار در روز

            ج          قطع مترونیدازول و شروع و انکومایسین خوراکی با دوز 125mg چهار بار در روز

            د           ادامه مترونیدازول خوراکی با دوز قبلی

145 -   یک دانش آموز ابتدایی در دی ماه به دنبال 3 روز تب و کوریزا و استراحت در منزل ابتدا رو به بهبود رفته و 2 روز تب وی قطع و حالش بهتر می شود ولی مجدداً در روز ششم بیماری دچار تب- لرز تنگی نفس و سرفه مکرر شده در CXR انفیلتراسیون های Patchy در چند نقطه دوریه دیده می شود و CBC وی لکوسیتوز و shift به چپ شدید نشان می دهد کدام درمان زیر برای درمان وی مناسب تر است؟

            الف       سفتریاکسون+ کلیندامایسین

            ب          سفازولین + جنتامایسین

            ج          وانکومایسین+ ریفامپی سین

            د           وانکو مایسین + ایمی پنم

146 -   دست مرد 26 ساله ای که آخرین دوز واکسن کزاز را در دوران سربازی در 7 سال پیش تزریق کرده است و واکسیناسیون دوره کودکی کامل بوده است، توسط سگ خانگی همسایه گاز گرفته می شود. سگ تحت کنترل قرار دارد و پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی شروع شده است . کدام گزینه در مورد پروفیلاکسی از کزاز برای این بیمار صحیح است؟

            الف       احتیاج به هیچ کاری ندارد

            ب          به یک دوز واکسن dt برای بیمار تجویز می کنیم.

            ج          یک دوز واکسن Td بعلاوه TIG برای بیمار تجویز می کنیم

            د           یک دوزTIG برای بیمار تجویز می کنیم 

147 -   زنی حامله در ماه سوم حاملگی برای بررسی آزمایشگاهی از نظر بیماریهای واگیر توسط متخصص  زنان بررسی شده و در بررسی ها IgMوIgG توکسوپلاسموزمثبت گزارش می شود بیمار به شما ارجاع می شود.

توصیه مناسب برای وی کدام است؟

            الف       سقط درمانی

            ب          ادامه حاملگی و کنترل ماهیانه تیتر IgG ضد توکسوپلاسموز

            ج          سنتز مایع آمنیوتیک و فرستادن آن برای PCR توکسوپلاسموز

            د           نیاز به کار خاصی ندارد

148 -   مرد 53 ساله ای از 5 ساعت قبل دچار سردرد حاد و اختلال هوشیاری شده است در معاینه علائم لاترالیزه ندارد ، تحریک مننژ و ادم پاپی نیز دیده نمی شود ، سی تی اسکن مغز طبیعی است.

اقدام مناسب بعدی کدام است؟

            الف       MRI مغز

            ب          بررسی مایع CSF

            ج          سی تی اسکن مغز با تزریق

            د           شروع آنتی بیوتیک

149 -   بروز چاقی ترمور و ریزش مو بطور شایعتری با تجویز کدامیک از داروهای ضد تشنج زیر دیده می شود ؟

            الف       کاربامازپین

            ب          والپروات سدیم

            ج          فنوباربیتال

            د           فنی توئین

150 -   دختر 17 ساله ای هنگام صبح بعد از بیدار شدن از خواب دچار تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک  شده است بگفته مادرش صبح حرکات Jerky دستها را داشته و در سابقه گاهی اوقات اشیاء از دستش می افتاده است کدام تشخیص بیشتر مطرح است ؟

            الف       صرع میوکلونیک جوانان

            ب          صرع پارشیال کمپلکس

            ج          فلج دوره ای هیپوکالمیک

            د           انسفالوپاتی لب فرونتال 

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

یکشنبه 11 مرداد 1388 ساعت 09:32 ب.ظ

 شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

 

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۳

101 -   کدامیک از موارد زیر درباره عامل Q در ترانسدوسر غلط است ؟

            الف      عامل Q اشاره به حالات خلوص صوت و طول زمانی که صوت میماند دارد.

            ب         تراندوسر دارای Q بالا صوت تقریباً خالص با محدوده باریک فرکانس تشدید شده ایجاد می کند .

            ج          ترانسدوسر دارای Q پائین طیف کامل صوتی حاوی فرکانسهای مختلف را دارد.

            د          معمولاً امواج صوتی داخلی یک تراندوسر با Q بالا دارای طول موج مناسب برای تقویت ارتعاشات داخل بلور نیستند.

102 -   در مورد فضای پارافارنژیال و ضایعات آن گزینه صحیح کدام است؟

            الف      این فضا در طول گردن از قاعده جمجمه تا قاعده گردن دیده می شود.

            ب         حد خلفی فضای پارافارنژیال بوسیله غده پاروتید ساخته می شود.

            ج          مهمترین بافت های تشکیل دهنده این فضا بافت چربی و غدد بزاقی فرعی هستند.

            د          ضایعاتی که در این فضا دیده می شوند تقریباً همیشه از همین فضا منشاء گرفته اند .

103 - کدام یک از سینوس های پریکاردیال زیر، IVC وSVC و وریدهای ریوی را احاطه می نماید؟

            الف      سینوس Basal

            ب         سینوس Retro-aortic

            ج          سینوس Transverse

            د          سینوس Oblique

104 - با توجه به مدت زمانی که تصویر برداری توسط CT Single - slice spiral از ناحیه توراکس با طول 300 میلیمتر و با سرعت چرخش تیوب یک دور در ثانیه و Pitch factor معادل 2 و ضخامت مقطع 5 میلیمتر انجام می شود . با حفظ کلیه این شرایط زمان لازم برای انجام این CT توسط یک دستگاه Four - slice چقدر خواهد بود ؟

            الف      5/7 ثانیه

            ب         15 ثانیه

            ج          30 ثانیه

            د          60 ثانیه

105 - در انجام یک CT توسط دستگاه Single - slice spiral ضخامت مقاطع 3 میلیمتر انتخاب شده و سرعت حرکت تخت در هر دور چرخش تیوب 5/4 میلیمتر می باشد و دوز تشعشعی بیمار معادل 5 میلی سیورت محاسبه شده است . چنانچه با حفظ کلیه شرایط از جمله ضخامت مقاطع ، سرعت حرکت تخت به 25/2 میلیمتر در هر دور چرخش تیوب کاهش یابد ، دوز متوسط تشعشعی بیمار بطور موثر چقدر خواهد شد ؟

            الف      همان 5 میلی سیورت  باقی می ماند

            ب         به 10 میلی سیورت  می رسد .

            ج          به 5/2 میلی سیورت می رسد.

            د          به 5/7 میلی سیورت می رسد .

106 - در یک دستگاه multi - slice CT چنانچه ضخامت همه detectors در جهت z معادل یکدیگر ومساوی با 25/1  میلیمتر باشد کدامیک از ضخامت مقطع های زیر را نمی توان تهیه کرد؟

            الف      75/3 میلیمتر

            ب         5/2 میلیمتر

            ج          5/1 میلیمتر

            د          25/1 میلیمتر

107 - بدنبال بیوپسی ترانس رکتال پروستات تحت گایدسونوگرافی ، کدامیک از عوارض زیر غیر محتمل است؟

            الف      هماچوری

            ب         خونریزی رکتال

            ج          بی اختیاری ادرار

            د          سپسیس

108 - کدامیک از موارد زیر از کنتراندیکاسیون های درناژ پرکوتانئوس آبسه های شکمی تحت گاید محسوب نمی شود؟

            الف      آبسه های با جدار ضخیم

            ب         آبسه های وسیع بادرگیری کمپارتمانهای مختلف شکم

            ج          مواد نکروتیک عفونی شده

            د          آبسه های با حدود نا مشخص (Poorly defined)

109 - Foramen of Winslow کدام فضاهای زیر را بهم ارتباط می دهد؟

            الف      Left paracolic gutter و Left subphrenic space

            ب         Hepatorenal fossa و Right paracolic gutter 

            ج          Lesser  sac و Morrison' s Pouch

            د          Left inframesocolic space و Right inframesocolic space

110 -   کدام جمله در مورد FLAIR Imaging درست است؟

            الف      بیشترین کاربرد عملی آن در ارزیابی دیسک های بین مهره ای است

            ب         نوعی Gradient- echo sequence تلقی می گردد

            ج          سبب حذف تصویر چربی در بافت ها می شود

            د          در این نوع تصویر برداری TI حدود 2000 میلی ثانیه بکار می رود

111 -     در مورد محل های شایع تشکیل آبسه در شکم و لگن، کدام یک غلط است؟

            الف      Rt- Subphrenic space  

            ب           Lt - Inframesocolic space

            ج          Sub hepatic space

            د          Peri Terminal Ileum

112 -   در مورد آدنوپاتی اگزیلری در ماموگرافی کدامیک غلط است؟

            الف      زیر cm2 هستند

            ب         بطور هموژن دنس هستند.

            ج          میکرو کلسیفیکاسیون  در موارد کانسر پستان متاستاتیک دیده میشود.

            د          به علت التهاب بزرگ میشوند.

113 - مفیدترین روش برای پیگیری تشخیصی  Focal Nodular hyperplasia ، کبد کدام است؟

            الف      Sonography

            ب         Scintigraphy

            ج          CT - scan

            د          MRI

114 - در مورد هپاتوبلاستوما کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      سن ابتلا اغلب در سه سال اول زندگی است.

            ب         شایعترین تومور سمپتوماتیک کبدی در زیر 5 سالگی است.

            ج          در بیشتر بیماران سطح   آلفا فیتوپروتئین سرم ، بالاست.

            د          در سونوگرافی اغلب  هیپواکوئیک و غیر یکنواخت هستند.

115 - کدام گزینه در مورد yolk sac صحیح نیست ؟

            الف      معمولاً در MSD=5-6mm بوسیله EVS (سونوگرافی واژینال ) قابل مشاهده است

            ب         در ساخته شدن سیستم تنفسی دخالت می کند

            ج          در هماتوپوئز دخالت دارد

            د          بوسیله Vitelline duct به Midgut متصل می شود

116 - در مرحله ابتدایی اسکن دینامیک پس از تزریق داخل وریدی مادۀ حاجب در CT و MRI نمای pituitary microadenoma نسبت به بافت طبیعی چگونه است ؟

            الف      Hyperintense, Hypodense

            ب         Hypointense, Hypodense

            ج          Hyperintense, Hyperdense

            د          Hypointense, Hyperdense

117 - شایعترین فرم کانسر کیسه صفرا (در سونوگرافی ) کدام است ؟

            الف      ضخامت مخاطی موضعی

            ب         ضخامت منتشر جداره کیسه صفرا (بدون توده همراه )

            ج          توده پولیپوئید اینترالومینال

            د          توده ساب هپاتیک که جایگزین کیسه صفرا شده است .

118 - منظور از small subchorionic hematoma چیست ؟

            الف      حجم کمتر از 10 سی سی داشته باشد

            ب         ضخامت کمتر از 10 میلیمتر داشته باشد

            ج          نمای crescentic داشته باشد

            د          کمتر از 1/3 از محیط gestational sac را اشغال کند.

119 - شایعترین محل Ependymoma درفضای Supratentorial کدام است ؟

            الف      تالاموس

            ب         داخل بطن های طرفی

            ج          داخل بطن سوم

            د          پارانشیم مغزی اطراف بطن

120 -   در مورد porcelain Gallbladder کدامیک غلط است ؟

            الف      تظاهر غیر شایع متعاقب کوله سیستیت مزمن است

            ب         کلسیفیکاسیون منقوط متعدد در Muscularis ایجاد می شود

            ج          سنگ کیسۀ صفرا تقریباً همیشه وجود دارد

            د          با انسیدانس بالا با کارسینوم کیسه صفرا همراه می شود

121 -   در سونوگرافی از بیماری که اخیراً پیوند کلیه شده است ، تصویر  perinephric fluid collection دیده شد ، کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      بایستی سونوگرافی های کنترل انجام شود ، اگر به فرم هلالی بوده و مشی کاهنده داشته باشد ، اهمیتی ندارد.

            ب         در سونوگرافی های کنترل اگر گرد بوده و مشی افزاینده داشته باشد، بایستی بررسی بیشتر شده و درمان شود.

            ج          بایستی تحت گاید سونوگرافی تخلیه شود.

            د          urinoma در  early postoperative period می تواند ایجاد شود.

122 -   سقف بطن سوم مغزی توسط کدام ساختمان زیر تشکیل می شود؟

            الف      Tuber Cinereum

            ب         Cerebral Peduncles

            ج          Velum Interpositum

            د          Massa Intermedia

123 - بیماری که 6 ماه قبل بدلیل  Glioblastoma Multiforme تحت عمل جراحی و سپس یک دوره کامل تحت رادیوتراپی قرار گرفته است. اکنون بدلیل تغییر در وضعیت نورولوژیک مراجعه نموده است. در بررسی تصویر برداری اندازه تومور افزایش یافته و شدت Enhancement آن نیز زیاد شده است. افتراق Recurrence تومور از نکروز ناشی از رادیوتراپی بر اساس کدام روش زیر ارزش بیشتری دارد؟

            الف      CT با تزریق ماده حاجب

            ب         PET Scan

            ج          MRI با تزریق ماده حاجب

            د          مقایسه MRI بدون تزریق و با تزریق ماده حاجب

124 - در مورد Papillary Carcinoma of Thyroid کدام جمله غلط است؟

            الف      بیماری در 80-20%  می تواند مولتی سنتریک باشد.

            ب         Punctate Shadowing Calcification دیده می شود.

            ج          بیماری از طریق لنفاتیکی منتشر می شود.

            د          ندول های آن اغلب هیپراکو است.

125 - در مورد علائم سونوگرافیک کلیه پیوندی دچار Acute Rejection ، کدامیک غلط است؟

            الف      Interval Increase in Size

            ب         Change in Renal Configuration

            ج          Obliteration of Central Sinus Fat

            د          Prominent Hypoechoic Medullary Pyramids

126 - کدام جمله در مورد بررسی وضعیت Chorionicity و Amnionicity در بارداری دوقلویی غلط است؟

            الف      عدم مشاهده مامبران اثبات کننده  Monoamnionicity است.

            ب         وجود یک Yolk Sac در اوایل تریمستر اول به نفع Monoamnionicity است.

            ج          وجود دو جفت جداگانه نشانه Dichorionicity  است.

            د          متفاوت بودن جنس دو جنین نشانه  Dichorionicity است.

127 - در اندازه گیری های جنین بیشترین دقت سونوگرافی برای تخمین سن بارداری در کدام تریمستر است؟

            الف      تریمستر اول

            ب         تریمستر دوم

            ج          تریمستر سوم

            د          در هر سه مساوی است.

128 - در بیماری که یک هفته قبل کوله سیستکتومی شده است، در سونوگرافی کنترل، یک ناحیه Anechoic در  Gallbladder Fossa دیده می شود، کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Hematoma

            ب         Abscess

            ج          Fluid Collection (Seroma)

            د          Biloma

129 - کدام جمله در مورد آناتومی مغز صحیح است؟

            الف      Precental Gyrus و Postcentral Gyrus  مربوط به لوب Parietal  هستند.

            ب         Cingulate Sulcus در فاصله بین Corpus Callosum و Gyrus Cingulate قرار می گیرد.

            ج          Hippocampal Sulcus بین Hippocampal Gyrus و  Parahippocampal Gyrus قرار دارد.

            د          Marginal Sulcus بین Paracentral Lobule و  Postcentral Gyrus قرار دارد.

130 - در مرحله حاد ischemic infarct مغزی ( 24 ساعت ابتدائی) کدام نوع ادم سبب ایجاد یافته های CT و MRI میشود؟

            الف      Cytotoxic

            ب         Vasogenic

            ج          Interstitial

            د          ترکیبی از ادم Cytotoxic و Interstitial

131 - یافته های تصویر برداری در بیماری که بدلیل مسمومیت با گاز مونواکسید کربن دچار infarction مغزی گردیده، در کدام ساختمان زیر بیشتر از بقیه دیده می شود؟

            الف      لوبهای Parietal و Occipital

            ب         Corpus callosum

            ج          Globus pallidus

            د          Dorsal aspect of thalamus

132 - در بررسی سونوگرافیک توده های سولید پستان، مهمترین فاکتور برای افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم کدام است؟

            الف      نحوه قرارگیری محور بلند ضایعه نسبت به سطح پوست

            ب         بررسی margin ضایعه و منظم و نامنظم بودن آن

            ج          وجود سایه صوتی خلفی

            د          افزایش ضخامت پوست در سطح ضایعه

133 - در کدام حالت زیر در هنگام intervention در سونوگرافی دید سوزن کمتر است؟

            الف      امتداد سوزن موازی پرتو اولتراسوند باشد

            ب         قطر سوزن بیشتر باشد

            ج          سطح سوزن نا منظم باشد

            د          سوزن در فضای مایع قرار گیرد

134 - کدام تومور زیر تمایل بیشتری برای متاستاز به مخچه نسبت به بقیه دارد؟

            الف      Invasive ductal carcinoma پستان

            ب         Mucinous adenocarcinoma معده

            ج          Renal cell carcinoma کلیه

            د          Small cell carcinoma ریه

135 - شایعترین عارضه Caroli's Disease کدام است؟

            الف      کلانژیت باکتریال راجعه

            ب         فیبروز کبدی

            ج          کلانژیوکارسینوما

            د          هپاتوسلولار کارسینوما

136 - ساختمان های تشکیل دهنده سایه هیلوم (ناف ریه ) کدام است؟

            الف      شریان ها و وریدهای ریوی

            ب         پرونش های اصلی و لنفاتیک ها

            ج          شریان ها و وریدهای لب های تحتانی

            د          شریان ها و وریدهای لب های فوقانی

137 - در بیماری که مشکوک به شکستگی Tibial Plateau می باشد. جهت تعیین میزان Depression در محل شکستگی کدام روش تصویربرداری زیر ارجحیت دارد؟

            الف      CT Scan

            ب         رادیوگرافی ساده

            ج          MRI

            د          آرتروگرافی

138 - کدام جمله درمورد یافته های MRI در full - thickness rotator cuff tear غلط است ؟

            الف      حداقل در یک تصو.یر ناحیه ای از bright signal  در تصاویر T2-W دارد که در گستره کامل فوقانی تا تحتانی دیده می شود 

            ب         تجمع مایع در Subacromial - subdeltoid bursa یافته ای شایع است

            ج          در عضله مبتلا ، رسوب hemosiderin رخ می دهد

            د          تاندون مبتلا دچار Retraction می شود

139 - در سونوگرافی انجام شده از غدد لنفاوی کدام یافته به نفع تغییرات بدخیمی و درگیری متاستاتیک غدد لنفاوی نیست ؟

            الف      وجود جزء کیستیک در غده لنفاوی

            ب         عدم مشاهده ناف غده لنفاوی

            ج          ورود جریان خون به غده لنفاوی از طریق ناف آن

            د          وجود میکرو کلسیفیکاسیون

140 - خانمی  با بارداری 8 هفته و علائم خونریزی واژینال مراجعه کرده است در سونوگرافی انجام شده

 CRL=16mm,MSD=20mm و ضربان قلب جنین طبیعی است و یک تجمع ساب کوریونیک ظریف کمتر از      1/5محیط ساک را فرا گرفته است گزینه صحیح کدام است ؟

            الف      با توجه به اندازه subchorionic collection بارداری پروگنوز خوبی دارد

            ب         با توجه به کوچک بودن CRL برای سن بارداری پروگنوز بارداری بد است

            ج          با توجه به غیر طبیعی بودن اندازه MSDو کمی اختلاف آن با CRL پروگنوز بارداری خوب نیست

            د          هیچکدام از عوامل مذکور نقشی در تعیین پروگنوز بارداری ندارند

141 - درمورد تشخیصDevelopmental Dysplasia of Hip(DDH) کدام جمله غلط است؟

            الف      بهترین مقاطع MRI در جهات axial ,coronal تهیه می شوند.

            ب         Labrum استابولوم در تمام سکانس های MRI بصورتLow -signal دیده می شود.

            ج          ساختمان کپسول مفصلی هیپ در تمام سکانس های MRI بصورت Intermediate - signal دیده می شود.

            د          بدلیل ایجاد artifact توسط گچ چنانچه بعد از جراحی گچ گیری انجام شود، نمی توان از CT استفاده کرد.

142 - کدام جمله در مورد Posterior Cruciate Ligament(PCL) در زانو صحیح است؟

            الف      PCL از کندیل خارجی فمور شروع شده و به سطح خلفی ناحیه intercondylar  می چسبد.

            ب         بهترین نما برای مشاهدهPCL  در MRI، نمای Coronal است.

            ج          بیشترین پارگی های  PCL در ناحیه میانی آن رخ داده و ناکامل هستند.

            د          پارگی آن سبب کاهش Signal intensity در MRI میشود.

143 - کدام جمله در مورد نحوه خروج nucleus pulposus دیسک بین مهره ای در Disk extrusion صحیح است؟

            الف      پارگی کامل annulus fibrosus وجود داردبطوریکه فقط  توسط Posterior Longitudinal  Ligament نگهداشته میشود.

            ب         پارگی کامل annulus fibrosus و جدا شدن قطعه ای از دیسک اصلی وجود دارد.

            ج          فیبرهای annulus fibrosus کشیده شده ولی سالم هستند بطوریکه بیرون زدگی یکنواخت لبه های دیسک به خارج از لبه end plates مهرۀ مجاور ایجاد میشود.

            د          پارگی ناکامل annulus fibrosus بطوریکه لایه های داخلی آن پاره شده ولی درلایه های خارجی سالم باقی مانده و در نتیجه تنها در یک ناحیه به بیرون برجسته میشود.

144 - در مورد سی تی اسکن شکم ، بیمار مبتلا به لنفوم شناخته شده ، کدام جمله صحیح است؟

            الف      اسپلنومگالی خفیف به تنهایی میتواندبعلت لنفوم باشد یا نباشد.

            ب         اسپلنومگالی فقط در صورت همراهی با آدنوپاتی ناف طحال ، حدس لنفوم طحال را میزند.

            ج          ندولهای مولتی فوکال طحال کاراکتر یستیک لنفوم است.

            د          کاهش حجم طحال پس از کموتراپی معیار اصلی پاسخ بدرمان است.

145 - کدام مورد بعنوان یک کنتراندیکاسیون (ممنوعیت) مطلق یا نسبی برای انجام Coronary CT- angiography تلقی نمی گردد؟

            الف      آلرژی عمده به مواد حاجب حاوی ید

            ب         نارسایی کلیوی

            ج          فیبریلاسیون دهلیزی

            د          آنوریسم آئورت صعودی

146 - در مورد inferior pulmonary ligament  کدام جمله صحیح است ؟

            الف      لایه دوتایی پلور بین لبه تحتانی inferior pulmonary vein تا حد دیافراگم است .

            ب         یک accessory fissure  است .

            ج          سبب اتصال لوب تحتانی به دیافراگم می شود .

            د          ندرتاً در سی تی اسکن دیده می شود .

147 - درمورد Klatskin tumor کدامیک غلط است؟

            الف      درمحل اتصال مجاری کبدی راست و چپ و پروگزیمال مجرای مشترک کبدی ایجاد می شود

            ب         تومورمعمولا ازنوع scirrhous است

            ج          درسونوگرافی اتساع فقط درمجاری صفراوی داخل کبدی قابل رویت است

            د          درسونوگرافیsolid mass در Hepatic Hilus قابل مشاهده نیست

148 - درمورد سه landmark آناتومیک اصلی برای تعیین محل caudate lobe ، کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      fissure for ligamentum venosum

            ب         inferior vena cava

            ج          pars transversa

            د          main lobar fissure

149 - Chemical Shift Artifact ناشی از وجود کدام بافت ها دریک Voxel می باشد؟

            الف      چربی و استخوان

            ب         آب و استخوان

            ج          چربی و آب

            د          هوا و چربی

150 - کدام جمله درمورد تفاوت یافته های تصویر برداری بین فقرات گردنی و کمری غلط است؟

            الف      شکل کانال مهره ای درمقاطع عرضی در ناحیه گردنی مدورتر از شکل تقریبا مثلثی در ناحیه کمری است

            ب         تصاویرsagittal ناحیه گردنی نمی توانند ریشه های عصبی را به دقت ناحیه کمری نشان دهند

            ج          ریشه های عصبی در ناحیه گردنی برخلاف ناحیه کمری از بالای pedicle مهره همنام خود خارج می شوند در حالیکه در ناحیه کمری از زیرpedicle مهره همنام خود خارج می شوند

            د          مهره های گردنی برخلاف مهره های کمری uncinate process دارند

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم

یکشنبه 4 مرداد 1388 ساعت 05:44 ب.ظ

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

 

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

  

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۲ 

51 -     Double bubble sign در رادیوگرافی ساده شکم یک نوزاد نشانۀ کدام است؟

            الف      Duodenal atresia

            ب         Gastric duplication

            ج          Hypertrophic pyloric stenosis

            د          Gastric atresia

52 -     در کودک با شواهد انسداد مری، رادیوگرافی ساده یک ساک پر هوا در توراسیک فوقانی نشان می دهد. انتشار هوا در معده و روده ها طبیعی است. کدام محتمل ترین تشخیص است؟

            الف      آترزی ایزوله ازوفاژ

            ب         فیستول ایزوله تراکئوازوفاژ

            ج          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و proximal esophageal pouch

            د          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و Distal esophageal pouch

53 -    در اندومتریال کارسینوما کدام گزینه غلط است؟

            الف      شایعترین تومور تهاجمی دستگاه ژنیتال خانم ها است.

            ب         Staging  با MRI دقیقتر از CT است.

            ج          در MRI سیگنال تومور با آندومتریوم نرمال متفاوت است.

            د          علائم تومور شامل ضخامت و حدود نامشخص آندومتر است.

54 -    دریک کودک مبتلا به intussusception کدام یافتۀ تصویر برداری غلط است؟

            الف      در نیمی از موارد در رادیوگرافی ساده یک تودۀ نسج نرم در مسیر کولون مشاهده می شود.

            ب         وجود لایه های چربی محبوس شده توسط intussusceptum در رادیوگرافی ساده به تشخیص کمک می کند.

            ج          در اولتراسوند وجود concentric rings شامل دیوارۀ ادماتو روده و لایه های مزانتر کاراکتریستیک است.

            د          کالرداپلر در تشخیص اتیولوژی آن تعیین کننده است.

55 -    در رادیوگرافی ساده شکم از یک بیمار، کلسیفیکاسیون های patchy و coarse در اندازه های متفاوت در قسمت بالای شکم متمایل به چپ دیده می شود. با کدامیک از موارد زیر مطابقت بیشتری دارد؟ 

            الف      عروق کلسیفیه

            ب         لنف نودهای کلسیفیه

            ج          کلسیفیکاسیون پانکراس

            د          سیستی سرکوزیس

56 -    هرنی لترال دیسک L4-L5 ایجاد اثر فشاری روی کدام ریشۀ عصبی می کند؟

            الف      ریشۀ S1

            ب         ریشه L5

            ج          ریشه L4

            د          گانگلیون سمپاتیک

57 -    در رادیوگرافی از مفصل هیپ Multiple Calcified loose bodies در مجاورت مفصل دیده می شود که ایجاد اروزیون در سطح استابولوم نموده است. کدام یک از موارد زیر بیشتر در تشخیص آن قرار می گیرد؟

            الف      Synovial Carcinoma

            ب         Pigmented villonodular synovitis

            ج          Synovial osteochondrocalcinosis

            د          Osteo chondromatosis

58 -    در رادیوگرافی از یک بیمار ضایعات گرانولوماتوز در ریتین وجود دارد و ضایعات کیستیک با تخریب کورتکس در انگشتان دست ها مشاهده می شود. کدام بیماری زیر بیشتر مطرح است؟

            الف      آرتریت روماتوئید

            ب         سارکوئیدوز

            ج          پسوریازیس

            د          اسکلرودرمی

59 -    در خونریزی آدرنال کدام گزینه غلط است؟

            الف      هیپوکسی شایع ترین علت در نوزادان است

            ب         در بالغین شایع ترین علت تروما است

            ج          در نوزادان معمولاً یک طرفه است

            د          Stranding چربی پری آدرنال و ضخامت فاشیای مجاور دیده می شود

60 -     در بیماری که مشکوک به پرفوراسیون احشاء گاز دار داخل پریتوان است و به علت حال عمومی بد قادر به ایستادن و نشستن نمی باشد جهت تجسس سطوح مایع و هوا رادیوگرافی در چه وضعیتی باید تهیه شود؟

            الف      Lateral 

            ب         Supine cross table

            ج          Left lateral decubitus cross table

            د          Supine AP

61 -     کدامیک از بیماریهای زیر ایجاد بزرگی یکطرفه کلیه می کند؟

            الف      نکروز توبولار حاد

            ب         میلوم مولتیپل

            ج          گلومرولو اسکلروز دیابتی

            د          پیلونفریت حاد

62 -     در میلوگرافی انجام شده از فقرات پشتی ، مجموعه طناب نخاعی ، تکال ساک و دورا توسط تودۀ فضاگیری به یک سمت رانده شده اند. این توده در کدام موقعیت آناتومیک قرار دارد؟

            الف      اینترادورال اینترامدولری

            ب         اینترادورال اکسترامدولری

            ج          اکسترادورال

            د          پارا اسپینال

63 -    کدامیک از ساختمانهای زیر جزء مدیاستن خلفی نیست؟

            الف      آزیگوس

            ب         توراسیک داکت

            ج          ازوفاژ

            د          ورید کاوتحتانی

64 -    کدامیک rib notching فوقانی میدهد؟

            الف      پارالیزی

            ب         انسداد ورید کاو فوقانی

            ج          کوارکتاسیون آئورت

            د          نوروفیبروماتوز

65 -    در مورد پیونفروز کدام گزینه غلط است؟

            الف      علت آن ضایعه انسدادی در کلیه است.

            ب         باعث تخریب سریع کلیه می شود.

            ج          CT بهتر از سونوگرافی میتواند محل و علت انسداد را مشخص کند.

            د          اوروگرافی ترشحی کمک کننده است.

66 -    در مورد لوبار آناتومی ریه کدام گزینه صحیح است؟

            الف      لب فوقانی ریه چپ شامل سگمانهای lateral, medial, apicoposterior, anterior

            ب         لب فوقانی ریه راست شامل سگمانهای superior, inferior, apical

            ج          لب تحتانی ریه چپ شامل سه سگمان بازال lateral, posterior, anteromedial  و سگمان superior است

            د          لب میانی ریه راست شامل دو سگمان inferior و superior است

67 -    بیمار 70 ساله با علائم ناگهانی آتاکسی، سندرم هورنر، دیس فاژی و دیس آرتری مراجعه می کند، در MRI انجام شده تغییر سیگنال یکطرفه همی سفرمخچه ای و مدولا دیده میشود، انفارکت در محدوده کدام شریان محتمل ترین است؟

            الف      Basilar Artery

            ب         Anterior inferior cerebellar artery (AICA)

            ج          Sup Cerebellar Artery

            د          (AICA - PICA  loop)

Anterior inferior cerebellar A - posterior inferior cerebellar Artery

68 -    منظور از Eisenmenger Physiology در بیماریهای مادرزادی قلب کدام است؟

            الف      تبدیل شنت چپ به راست به شنت راست به چپ بدنبال افزایش فشار قلب راست

            ب         تشدید شنت چپ به راست بدنبال افزایش فشار قلب چپ

            ج          افزایش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت چپ به راست

            د          کاهش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت راست به چپ

69 -    جهت افتراق کیست کلدوک از سایر کیست های شکمی، بهترین روش تحقیقی به منظور کشف ارتباط کیست کلدوک  با مجاری صفراوی کدام است؟

            الف      Trans abdomindal ultrasonography

            ب         MR Cholagiopancreatography

            ج          Hepatobiliary scintigraphy

            د          Endosonography

70 -     در پاراورتبرال راست و در حد فاصل بین دنده های 11 و 12 کلسیفیکاسیون با نمای کیست کلسیفیکه با حدود صاف دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی کمتر قرار میگیرد؟

            الف      Porcelain Gallbladder

            ب         کیست کلیه کلسیفیکه

            ج          کیست هیداتید کلسیفیکه

            د          کیست آدرنال

71 -     در ارتباط با لنفوم در بیماران دچار AIDS  درشکم کدام غلط است؟

            الف      وجود آدنوپاتی های کوچکتر از 5/1 سانتیمتر در مزانتر ، پاراآئورتیک و لگن

            ب         هپاتواسپلنو مگالی

            ج          وجود ضایعات فوکال متعدد و در اندازه های مختلف در کبد ، طحال و کلیه ها

            د          وجود توده های فوکال و یا افزایش ضخامت در مسیر لوله گوارش  بخصوص در رکتوم و پری آنال

72 -     در کبد بیماری25 ساله و بدون سابقه مصرف الکل توده mixed-echo در سونوگرافی و در CT اسکن هیپودنس و با کلسیفیکاسیون وسنترال اسکار دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار  می گیرد ؟

            الف      هپاتوسلولار کارسینوما

            ب         فیبرو  لاملارهپا توسلولارکارسینوما

            ج          همانژیوم

            د          آدنوم

73 -    مشخصات کبد چرب در مودالیته های  تصویر برداری تشخیصی چگونه است ؟

            الف      در اولتراسوند  Bright است

            ب         در سی تی اسکن هیپو دنس می باشد

            ج          در MRI  spin echo  تغییر قابل ملاحظه ای دیده نمی شود

            د          در ( ام آر آی) Hypointense, Gradient echo out of phase است

74 -    در تقسیم Couinaud سگمان V با کدامیک از مناطق زیر مطابقت دارد ؟

            الف      left lateral superior segment

            ب         inferior segment left lateral

            ج          left medial sub segment

            د          anteroinferior subsegment  right

75 -    شایع ترین توده واسکولر اوربیت  در یک کودک 8 ماهه کدام است ؟

            الف      Capillary hemangioma

            ب         lymphangioma

            ج          cavernous hemangioma

            د          varix

76 -    در مورد تراتوم ساکروکوکسیژیال کدام صحیح است؟

            الف      تومور نادر دوره newborn است.

            ب         اولیگو هیدرآمنیوز در دوره پره ناتال (prenatal) از عوارض همراه آن است.

            ج          اغلب آن ها در دوره نئوناتال (neonatol) بدخیم هستند.

            د          وجود کلسیفیکاسیون و اجزاء یافته شایع است.

77 -    در مورد فضای masticator کدام گزینه غلط است؟

            الف      شامل عضلات mastication و مندیبل است.

            ب         از استخوانهای پتریگوئید تا زاویه مندیبل گسترش دارد.

            ج          شاخه های عصب تری ژمینال و شریان اینترنال ماگزیلری داخل آن قرار دارند.

            د          توده های این فضا به طور شایع دارای اتیولوژی عفونی هستند.

78 -    در مورد پانکراس کدام گزینه غلط است؟

            الف      در فضای پارارنال قدامی قرار دارد.

            ب         کاهش حجم آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            ج          انفیلتراسیون چربی در لوبول های آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            د          قطر مجرای پانکراتیک در ناحیه دم پانکراس تا حد 4 میلی متر طبیعی است.

79 -    در بیماری که با تشخیص پانکراتیت حاد مراجعه نموده، درباره یافته های تصویربرداری تشخیصی آن در سونوگرافی و CT اسکن کدام گزینه غلط است؟

            الف      در سونوگرافی پانکراس بزرگتر از عادی و هیپواکو است.

            ب         حدود پانکراس واضح و مشخص است.

            ج          وجود مایع در فضای موریسون

            د          در CT اسکن هیپودنس و ضخیم تر از عادی است.

80 -     کدامیک جزء علل کالسیفیکاسیونهای متعدد طحالی نیست ؟

            الف      همانژیوم

            ب         هیستوپلاسموز

            ج          پنوموسیستیس ژیرووسی درمان شده

            د          کیست هیداتیک

81 -     در مورد اسکلرودرمی مری کدامیک غلط است؟

            الف      در خانمهای 40-20 ساله شایع است.

            ب         فقدان پریستالتسیم در  تحتانی مری وجود دارد.

            ج          ازوفاژ دیلاته که با تخلیه کلاپس نمی شود.

            د          بعلت رفلاکس آزاد تنگی شدید در دیستال ازوفاگوس شایع است.

82 -     شایعترین علت اولسراسیون مری کدامیک از موارد زیر است؟

            الف      هرپس

            ب         رادیاسیون حاد

            ج          بارت ازوفاگوس

            د          ازوفاژیت رفلاکس

83 -    در سی تی اسکن بیماری نمای radiating soft tissue در چربی مزانتریک بعلت فیبروز مزانتریک در روده باریک دیده می شود. کدام تشخیص محتمل ترین است.

            الف      آدنوکارسینوم

            ب         لنفوم

            ج          کارسینوئید

            د          ندولار لنفوئید هیپرپلازی

84 -    در رادیوگرافی ساده شکم ایستاده وجود سطوح متعدد  مایع و هوا در ارتفاعات مختلف و بصورت پلکانی در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

            الف      ایلئوس ژنرالیزه

            ب         ایلئوس فوکال

            ج          انسداد مکانیکی

            د          ولولوس

85 -    بیماری با پلیپ هامارتوماتوس کولون، گواتر، ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه و پاپیلوم دهانی مراجعه کرده کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Cronkhite Canada

            ب         Peutz Jegher syndrome

            ج          Cowden disease

            د          familial polyposis

86 -    در رفلاکس G.E (معده به مری) کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

            الف      تشخیص رادیولوژیک با آزمایش U.G.I آسان است.

            ب         20% اشخاص نرمال رفلاکس خودبخودی در آزمایش U.G.I دارند.

            ج          مونیتورینگ PH مری در 24 ساعت حساسترین وسیله تشخیصی است.

            د          افراد با رفلاکس ممکن است در آزمایش U.G.I رفلاکس را نشان ندهند.

87 -    در بیماری که سابقه کولیت اولسروز دارد و با دردهای R.U.Q (Right Upper Quadrant) و ایکتر مراجعه نموده مجاری صفراوی داخل کبدی نمای Beading  دارد و مجاری خارج کبدی قطر در حد نرمال دارد. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار می گیرد؟

            الف      Klatskin tumor

            ب         sclerosing cholangitis

            ج          Recurrent pyogenic cholangitis

            د          Caroli disease

88 -    شریان Diagonal شاخه کدام شریان coronary است؟

            الف      Left Main Coronary

            ب         Right Coronary Artery (RCA)

            ج          Left Anterior Descending (LAD)

            د          Circumflex

89 -    در کارسینوئید آپاندیس کدامیک صحیح است؟

            الف      زیر 5/2 سانتی متر  هستند

            ب         بیشتر متعدد هستند

            ج          بیشتر از سایر کارسینوئیدها متاستاز میدهند

            د          سندرم کارسینوئید نادر است

90 -     کدامیک از اقدامات زیر جهت رفع Aliasing  در بررسی داپلر موثر نمی باشد؟

            الف      کاهش Pulse Repetition Frquency(PRF)

            ب         افزایش زاویه Doppler

            ج          کاهش فرکانس امواجUltrasound

            د          افزایش Frequency shift

91 -     در بررسی داپلر شریانهای اندام تحتانی یک بیمار، سرعت peak systolic درناحیه ای از شریان فمورال که Aliasing نشان داده به 200 سانتیمتر در ثانیه رسیده است درحالیکه درناحیه پروگزیمال به آن سرعت معادل 100 سانتیمتر در ثانیه بوده است. میزان تنگی در این محل حداقل چند درصد کاهش قطر می باشد؟

            الف      20درصد

            ب         50درصد

            ج          70درصد

            د          90 درصد

92 -     کدامیک از موارد زیر جزو موارد false negative در detection سلولهای بدخیم توسط PET است؟

            الف      عفونت و التهاب بافت

            ب         wegener's granuloma

            ج          coal miner's lung

            د          bronchoalveolar cell CA

93 -    بهترین روش تشخیص استئومیلیت مزمن کدام است؟

            الف      MRI

            ب         اسکن رادیوایزوتوپ با گلبول قرمز علامت گذاری شده

            ج          FDG -PET

            د          سی تی اسکن

94 -    کدام یک از اجزاء زیر، قسمتی از Rotator cuff محسوب نمی شود؟

            الف      Supra Spinatus

            ب         Infra Spinatus

            ج          Sub Scapularis

            د          Teres major

95 -    در آناتومی استخوان تمپورال موقعیت سوراخ Round نسبت به Oval چگونه است؟

            الف      Anteiror - Inferior

            ب         Posterior - Superior

            ج          Anterior - Superior

            د          Posterior - Inferior

96 -    کدامیک از موارد زیر از انواع واکنش بین امواج اولتراسوند و ماده نمی باشد؟

            الف      انعکاس امواج

            ب         انکسار امواج

            ج          جذب امواج

            د          عبور  امواج

97 -    در نمای شماتیک زیر از ورید های عمقی مغز ،کدامیک نشان دهنده Basal vein می باشد ؟

 

            الف      3

            ب         4

            ج          6

            د          9

98 -    در نمای شماتیک لترال از شریانهای مغزی، شاخه عروقی علامت گذاری شده با فلش مربوط به کدام شریان میباشد؟

 

            الف      Anterior temporal artery

            ب         Anterior choroidal artery

            ج          lenticulostriate artery

            د          Middle cerebral artery

99 -    در بین عوامل موثر در تخفیف (Attenuation) مقدار اشعه X کدامیک اثر کمتری دارد؟

            الف      انرژی اشعه

            ب         عدد اتمی

            ج          چگالی

            د          تعداد الکترون در گرم

100 -   کدام یک از آثار واکنش پرتو X با ماده در انرژیهای مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی، کمتر اهمیت دارد؟

            الف      اثرفوتوالکتریک

            ب         اثرکمپتون

            ج          اثر تامپسون

            د          اثر تشکیل زوج

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
<<    1       2       3       4       5       ...       8    >>