مشارکت انترن‌ها در طرح پزشک خانواده از مرداد

سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1392 ساعت 06:36 ق.ظ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد   

====================== 

نگاهی به دومین روز از چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی؛

پیشنهادات استادان و متخصصان برای ارتقای آموزش پزشکی در دانشگاه ها

دومین روز از چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی................ 

==============

با تصویب هیأت وزیران؛

آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور ابلاغ شد

هیئت وزیران در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی و تقویت و منظم کردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و اجرایی کردن نقشه تحول نظام سلامت در کشور آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور را تصویب کرد........................

 

 

 

با سلام متاسفانه بدلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی از طرف بعضی(که ۱۰۰ البته بدلیل استرس و عواقب ناشی از امتحان می باشد) تایید نظرات فعال شد و ۱-۲ روز تایید نظر طول خواهد کشید. 

هیچ تجمعی در کار نبوده و نیست لطفا به شایعات توجه نکنید 

فعلا مسئولین وزارتخانه بالاخص معاونت آموزشی سرگرم برگزاری چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی  در محل سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشند این کنگره تا پنجشنبه ادامه دارد. 

طبق روال پاسخنامه نهایی باید هفته اینده منتشر شود. 

درصورت رعایت همکاران گرامی تایید نظرات غیرفعال خواهد شد. 

در حد توان به سوالات مطرح شده از طریق ایمیل پاسخ داده شد. 

با تشکر

 

 

 

  

 با تصویب هیأت وزیران؛

آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور ابلاغ شد

هیئت وزیران در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی و تقویت و منظم کردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و اجرایی کردن نقشه تحول نظام سلامت در کشور آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور را تصویب کرد.به گزارش وب دا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی نظام سلامت کشور را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه ، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها ،فرآیندها ،سازمانها ،موسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می شود و اهداف اصلی نظام یاد شده ؛بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت های درمانی با کیفیت ،ایمن ،اثر بخش ،کارا ،به موقع ،جامعه محور براساس سطح بندی ،پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت های درمان است .
بر این اساس، به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان ،تجمیع بخش های بیمه ای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان بیمه سلامت انجام می شود .
همچنین سازمان بیمه سلامت تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی است که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،سیاستهای مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور ،برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع وسطح بندی خدمات،نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام می کند .
براساس این آیین نامه ،موسسات و سازمانهای بیمه گرمجاز می توانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و سیاستهای مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور ،برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مرکز ارایه کننده خدمات عقد قرارداد کنند.
همچنین منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی؛ منابع مالی حاصل از کمکها و ومشارکت خیرین ؛،منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان می شود .
بر این اساس منابع مالی نظام درمانی باید به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد هزینه سلامت کاهش یابد .
همچنین مراکز ارایه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند .
بر این اساس ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند ،طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی گیرند و از یارانه ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره مند نمی شوند.
بر اساس این آیین نامه، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور حمایت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت ،با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاستهای مصوب به صورت متغیر و متناسب با گروههای خدمتی ،مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف ،ظرف یکسال تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
همچنین ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزش وظرفیت ورودی دانشگاهها و موسسات عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونه ای استخراج و اعمال کند که ضمن برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ،سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست یابد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی ،پاراکلینیکی ،تخت های بستری ،مراکز ارایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیر دوالتی اقدام کند.
بر اساس این آیین نامه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور بستر سازی ارایه خدمات درمانی با کیفیت ،ایمن ،اثربخش ،کارا و به موقع به افراد جامعه ،نسبت به تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سالهای برنامه با الویت موارد شایع اقدام کند .
همچنین ابلاغ شاخص های استانداردهای مراکز ارایه خدمات درمانی شامل ساختار ،فرآیند ها،فضای فیزیکی ،نیروی انسانی و تجهیزات؛استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارایه خدمات درمانی؛استقرار نظام جامع ثبت خطاها ،تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ سازی نظام های رسیدگی به آنها ؛استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارایه دهنده از دیگر وظایف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است .
بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت، بیمارمحوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان، نسبت به ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان های عمومی، تخصصی و بخش های سرپایی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام کند.
همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستانهای آموزشی خود نسبت به تشکیل هیئت امنا اقدام کند. این بیمارستان ها وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیئت امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی ذی ربط برخوردار هستند، اداره می شوند. صد درصد پزشکان عضو هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارائه خدمت خواهند کرد. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش مرگ و میر و آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیر مترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر کشور، با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و فرایندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیر ترافیکی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی های لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیر مترقبه اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، پزشکان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه(بجز مطب) نیستند. و منظور از مطب صرفا ویزیت پزشکان بر اساس تعرفه های مصوب دولتی و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یاد شده مشغول کار می باشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده خواهند بود.
همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند، کلینیک های ویژه تأسیس کند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیک های ویژه، متناسب با قیمت واقعی است.
براساس این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و روسای بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هر گونه پرداخت از این بایت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و ذی حسابان است.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روش های نوین درمانی در داخل کشور، راه اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با کیفیت و ایمن برای بیماران مذکورتا پایان سال چهارم برنامه اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

=========================== 

 نگاهی به دومین روز از چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی؛

پیشنهادات استادان و متخصصان برای ارتقای آموزش پزشکی در دانشگاه ها

دومین روز از چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی به ارائه پیشنهادات استادان و متخصصان علوم پزشکی برای ارتقای آموزش پزشکی در قالب سخنرانی اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار وب دا؛ یکی از سخنرانان امروز این همایش دکتر ناصر سیم فروش جراح و متخصص کلیه بود که سه پیشنهاد و راهکار را برای ارتقای آموزش پزشکی کشور ارائه کرد.

وی فهرست پیشنهادات خود را چنین عنوان کرد: تهیه کتب مرجع پزشکی برای بیماری های مختلف از جمله بیماری هایی که بومی کشور ایران است، رونق یافتن تبادل استادان متخصص در رشته های مختلف بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، استفاده از امکانات الکترونیکی فضای مجازی برای تبادل افکار و اطلاعات پزشکی بین استادان و دانشجویان.

وی در توضیح پیشنهادات خود بیان داشت: تدوین کتاب های مرجع به زبان فارسی هم اکنون یکی از مهم ترین نیازهای دانشجویان پزشکی کشور است زیرا علاوه بر اهمیت این اقدام که در راستای سیاستگذاری های آموزش پزشکی در کشور است، باید توجه داشت که بسیاری از بیماری ها بومی کشور ایران است و در شرایط زندگی کشورمان بروز و ظهور می یابد که لازم است برای شناخت بیشتر آن ها کتاب هایی به زبان فارسی تدوین شده و در اختیار مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه ها قرار گیرد.

وی افزود: توجه و پرداختن به بیماری های بومی که در کتاب های مرجع پزشکی جهانی چندان به آن ها توجه نشده است ضرورت تدوین و تولید کتاب های مرجع پزشکی را بیشتر می کند.

این جراح و متخصص کلیه ادامه داد: در خصوص تبادل استاد بین دانشگاه ها نیز باید بگویم ما استادانی در اقصی نقاط کشور داریم که هر کدام در یک رشته خاص تبحر زیادی دارند. این استادان باید بتوانند در قالب طرح استاد پروازی، با حضور در دانشگاه های علوم پزشکی مناطق مختلف کشور تجربیات و دانسته های خود را با دانشجویان، انترن ها و رزیدنت ها در میان بگذارند تا به توسعه علم در کشور کمک شود.

وی سومین پیشنهاد خود را با ذکر مثالی چنین تشریح کرد: ما در بحث جراحی کلیه هم اکنون تارنمایی داریم که استادان این رشته فیلم ها و مطالب متنی و علمی خود را روی آن بارگذاری می کنند و یک استاد یا دانشجوی دیگر مثلاً در بیرجند می تواند آن فیلم ها و مطالب را دریافت کرده و پس از مطالعۀ آن ها با پاسخ دادن به دو یا چند سئوال، امتیازبازآموزی لازم را کسب کند.

وی تاکید کرد: این کار علاوه براینکه در وقت استادان صرفه جویی زیادی می کند از هزینه های حضور و اقامت یک استاد در یک شهر دیگر برای حضور در کنفرانس ها و سمینارهای مختلف به میزان زیادی می کاهد.

دانشگاه ها برای جایگزینی نمک هیچ اقدامی نکرده اند

دکتر محمداسماعیل اکبری متخصص بیماری های سرطان سخنران دیگر دومین روز از چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی بود که با طرح لزوم پاسخگو بودن دانشگاه های علوم پزشکی در قبال جامعه سخنان خود را آغاز کرد.

وی گفت: پاسخگو بودن حیطۀ بسیار وسیعی دارد که مختص علوم پزشکی نیست ولی یکی از پیچیده ترین اشکال آن پاسخگویی در قبال سلامت افراد و جامعه است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی سال توجه به فشار خون نامگذاری شده است و همانطور که می دانید نمک یکی از ریسک فاکتورهای فشار خون بوده و مردم کشور ما نیز از نمک چه به عنوان ادویه غذا و چه به عنوان ضدعفونی کنندۀ آن خیلی زیاد استفاده می کنند و سرانه مصرف آن در کشور ما چند برابر نرم جهانی است، حال پرسش اینجاست که دانشگاه های ما در برابر این معضل چقدر پاسخگو بوده اند؟ و چرا هنوز نتوانسته اند جایگزین غیرزیان آور و خوبی را به جای نمک تولید کنند به طوری که مردم دیگر به سراغ نمک نروند؟

وی در ادامۀ سخنرانی خود به شقوق مختلف پاسخگویی در عرصه سلامت پرداخت و از دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست دراین زمینه بیش از گذشته فعال و پویا باشند تا بتوانند علاوه بر پاسخگویی به مردم در این زمینه ها، به سایر نیازهای سلامتی آنان نیز پاسخگو باشند.

گفتنی است چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی همزمان با اختتامیه ششمین جشنواره شهید مطهری از صبح دیروز درسالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد و تا پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه در همین مکان ادامه خواهد داشت. برگزاری نمایشگاه جانبی دستاوردهای آموزش پزشکی توسط 36 دانشگاه علوم پزشکی کشور در قالب غرفه، ارائه 8 سخنرانی اصلی و 155 سخنرانی کوتاه، ارائه 405 سخنرانی در قالب پوستر و 400 سخنرانی به صورت الکترونیکی، برگزاری 10 سمپوزیوم برای بررسی فرآیندهای برتر آموزشی دانشگاه ها و 20 صبحانه کاری در قالب میزگرد برای بررسی مسائل آموزشی پزشکی، بخش های مختلف این جشنواره خواهد بود.  

==========================

معاون آموزشی اعلام کرد؛

آموزش پزشکی جامعه نگر در راس برنامه های آموزش پزشکی/ آموزش زیربنای سلامت افراد و جامعه است

 به گزارش خبرنگار وب دا دکتر بهرام عین اللهی گفت: اگر آموزش پزشکی ما در دانشگاه های علوم پزشکی به خوبی انجام گیرد سلامت مردم نیز در جامعه تضمین خواهد شد.

وی افزود: شعار چهاردهمین جشنواره کشوری آموزش پزشکی «آموزش علوم پزشکی در خدمت نیازهای مردم» تعیین شده و آموزش پزشکی جامع نگر در راس برنامه های آنست.

وی گفت: افق ما رسیدن به دانشگاه اسلامی است که در این خصوص وظایف مهمی بر عهده ماست و رعایت عدالت آموزشی و تعیین استراتژی های مشخص ما را در رسیدن به آرمان ها کمک خواهد کرد.

دکتر عین اللهی بیان داشت: امروزه در آموزش پزشکی به جای خوبی رسیده و ارکان قابل قبولی داریم ولی کارهای انجام نشده هم زیاد هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه گفت: مهم ترین رکن در آموزش استاد است، باید استاد را گرامی داشت و قدر هر استادی نیز به نوع دانشجویانی که تربیت می کند بر می گردد. یک استاد خوب باید اطلاعات فراگیر داشته و خودسازی را فراموش نکند.

رییس چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی بیان داشت: دانشجو به استاد به عنوان الگو نگاه می کند و یکی از مهم ترین وظایف استادان ما ایجاد حس خودباوری در دانشجویان است.

وی بهره گیری از وسایل ارتباطی و آموزشی نوین دنیا را برای گسترش علم و شرکت در سمینارهای جهانی و منطقه ای ضروری اعلام کرد و گفت: جذب استادان متعهد، متدین، باسواد و دارای دغدغه کمک به جامعه، آشنایی استاد با مبانی جدید آموزش پزشکی، توجه به کار تیمی به جای کار فردی، مهم ترین برنامه هایی است که باید در این همایش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از خدمات استادان دکتر شهریاری، دکتر مرندی، دکتر محققی، دکتر شفیعی، دکتر مداح، دکتر اسفندیاری که هر کدام در تخصص و بخش های مربوط به خود گام های موثر آموزشی برداشته اند قدردانی کرد./

معاون آموزشی در چهاردهمین جشنواره کشوری آموزش پزشکی و ششمین جشنواره شهید مطهری، آموزش پزشکی را زیربنای سلامت افراد و جامعه اعلام کرد.

====================

آغاز چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، امروز با حضور وزیر بهداشت

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و ششمین جشنواره سراسری آموزشی شهیدمطهری امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.

به گزارش وب ‌دا؛ در این دو برنامه کشوری توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در محل سالن همایش‌های رازی این دانشگاه برگزار خواهد شد، اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس حضور دارند.

بنابراین گزارش محور اصلی این همایش «آموزش علوم پزشکی در خدمت نیازهای جامعه» است و دیگر محورهای این همایش شامل: آموزش مبتنی بر توانمندی، آموزش مهارت ارتباطی، تعهد حرفه‌ای و اخلاق پزشکی به نسل آینده، آموزش بین حرفه‌ای، سیاستگذاری و نقش آن در آموزش پزشکی پاسخگو و نیازسنجی نیازهای سلامت و برنامه‌ریزی نیروی انسانی است.

براساس این گزارش، مهم‌ترین محورهای ششمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری نیز شامل: روش‌ها و فنون آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی در آموزش، مشاوره و راهنمایی تحصیل، ساختار آموزشی، اخلاق در آموزش، قوانین و مقررات آموزشی و تولیدات آموزشی خواهد بود.

گفتنی است: این دو برنامه کشوری که طی روزهای 9 تا 12 اردیبهشت ماه برگزار می شود، دارای 14 امتیاز آموزش مداوم و 4 امتیاز مجزا برای شرکت در کارگاه‌ها می‌باشد

===================

رییس ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده:

شرایط مناطق مختلف برای اجرای پزشک خانواده متفاوت است/ سرانه امسال پزشک خانواده اعلام نشده است

رییس ستاد برنامه کشوری پزشک خانواده گفت: نسخه برنامه پزشک خانواده یکی است ولی شرایط مناطق مختلف برای اجرای پزشک خانواده متفاوت است.

دکتر مسعود صالحی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وب­دا گفت: شرایط استان ها و مناطق مختلف کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده متفاوت است به عنوان مثال در یک استان بافت شهری و روستایی تقریباً یکی است مثل استان های شمالی کشور، در یک استان بخش خصوصی فعال تر و امکانات بیشتر است مثل استان تهران، در یک منطقه بافت جمعیتی و تراکم آن با سایر مناطق کشور فرق می کند یا ممکن است در منطقه ای پزشک عمومی و متخصص بیش از سایر مناطق باشد، بنابراین من که در ستاد کشوری نشسته ام باید بدانم که ممکن است یک تصمیم من تاثیرات متفاوتی در استان های مختلف برجای بگذارد برای همین گاهی لازم است تصمیمات متفاوتی برای هر منطقه اتخاذ کنیم.

وی در خصوص چگونگی نظارت بر اجرای اصلاحیه نسخه 02 برنامه پزشک خانواده اظهار داشت: روحیه من در 20 سال کار اجرایی به گونه ای بوده است که هیچگاه پشت میز نشین نبوده ام.

وی افزود: از ابتدای برنامه پزشک خانواده از نسخه 01 و 02 بگیرد تا هم اکنون نیز درگیر برنامه پزشک خانواده بوده ام. هنگامی هم که رییس دانشگاه بودم به خانه های مردم، چادرها و کپرها سر می زدم تا ببینم فلان برنامه غربالگری، مداخله بهداشتی و درمانی یا واکسیناسیون ها درست انجام شده و مردم خدمات دریافت کرده اند یا خیر.

منتظریم بیمه ها دستورالعمل سال جدید را ابلاغ کنند

دکتر صالحی با اظهار امیدواری نسبت به افزایش سرانه پزشک خانواده در بودجه سال 92، ادامه داد: نسخه جدید برنامه پزشک خانواده متاثر از اقتصاد مقاومتی تدوین شده است و هنوز بیمه ها سرانۀ امسال را به ما اعلام نکرده اند امیدواریم این سرانه افزایش یابد تا مشکلات اعتباری کم شود.

پزشک خانواده تهران به زودی اجرایی می شود

وی با اعلام اینکه طی یک ماه آینده برنامه پزشک خانواده تهران کم کم وارد فاز اجرایی خواهد شد، گفت: درست است که هم اکنون منتظر تصویب بودجه و اعلام سرانه هستیم ولی مقدمات برنامه پزشک خانواده اعم از ثبت نام ها به زودی عملیاتی می شود.

وی افزود: تهران مثل برخی مناطق کشور شرایط ویژه ای دارد و سعی می کنیم این برنامه را با توجه به شرایط این استان، از جمله فعال تر بودن پزشکان خصوصی و امکانات بهتر بیمارستانی، اجرایی کنیم

=============================

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد»

شرکت داوطلبانه دانشجویان انترنی در طرح پزشک خانواده

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: طرحی در معاونت آموزش در حال شکل‌گیری است که دانشجویان دوره انترنی می‌توانند داوطلبانه به مدت شش ماه در دوره‌های پزشک خانواده شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر بهرام عین‌اللهی در هشتمین نشست جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهارکرد: بر اساس این طرح دانشجویان در این شش ماه حقوق دریافت می‌کنند که این طرح می‌تواند مشکل مراکز را در تامین نیروی انسانی حل کند.

وی با بیان اینکه آموزش برنامه‌ای استراتژیک است و کشورهای پیشرفته این امر را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داد‌ه‌اند، گفت: کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به مراکز آموزشی خود دارند و برای اینکه بتوانند آموزش خود را پیش ببرند، نخبگان را از تمام دنیا جمع و تشکیلات آموزشی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: امروزه قدرت فقط سلاح نیست و با رشدی که بین جوامع بشری به وجود آمده است، آموزش به عنوان یک قدرت مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش زیربنای توسعه است، خاطرنشان کرد: بنابراین فقط نباید به سخت‌افزارها توجه کرد، بلکه باید نرم افزارها را نیز توسعه داد.

وی با بیان اینکه آموزش ابزار و ارکان مختلفی دارد و رقابت در آموزش یکی از ارکان مهم است، گفت: عدالت آموزشی مبحث مهمی است که باید به آن توجه شود.

عین‌اللهی با بیان اینکه مهمترین بخش آموزش، استاتید و اعضای هیات علمی هستند، افزود: به عنوان یکی از ارکان مهم آموزشی باید به اعضای هیات علمی توجه بسیار ویژه‌ای شود، چرا که توجه ویژه به اساتید سطح کیفی آموزش را افزایش خواهد داد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در کشور ما در طول تاریخ بعد از شهید ثانی بیشترین توجه به رشد علم و دانش را مقام معظم رهبری داشته‌اند، افزود: اگر این مطالب سرمشق قرار گیرد می‌توانیم به قله‌های مورد نظر پیشرفت دست یابیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دانشجوپروری، اظهارکرد: استادی شاخص است که دانشجویان متدین و باسواد را به جامعه معرفی کند. در حالی که متاسفانه مشاهده می‌شود برخی اساتید توجهی به آموزش ندارند و بیشتر به ارائه مقاله توجه می‌کنند. اما باید گفت که شاخص اصلی شناخت استاد تربیت دانشجوی برتر است.

عین‌اللهی با تاکید بر اینکه امروزه دشمن دانش ما را هدف قرار داده است، افزود: ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های اخیر از نشانه‌های مهم همین مساله است، بنابراین هر چه توجه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بیشتری به حوزه آموزشی شود، می‌توان رشد علمی کشور را تضمین کرد.

وی با تاکید بر اینکه ثروت اصلی کشور ما اساتید هستند، تصریح کرد: دانشگاهی پیشرفته است که اساتید باسواد و متدین و دانشمند داشته باشد، بنابراین ثروت برای دانشگاه‌ها با داشتن امکانات زیاد میسر نمی‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: مساله‌ای که موجب مطرح شدن موفقیت بزرگ در خصوص سلول‌های بنیادین در دنیا شد وجود افراد دانشمند و انقلابی در مرکز رویان بود که شبانه روز طی یک حرکت بسیجی تلاش کردند و این طرح را به سرانجام رساندند.

وی با تاکید بر توجه به روش‌های نوین در تدریس، گفت: مدیکال اجوکیشن در بحث آموزش علوم پزشکی یکی از مباحث مهم است و آشنایی اساتید به روش‌های تدریس به خصوص در رشته‌های پزشکی یکی از ضرورت‌هایی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بیمارستان‌های آموزشی باید دپارتمان‌های آموزشی داشته باشند

وی ادامه داد: تمام بیمارستان‌های آموزشی باید دپارتمان‌های سازمان‌های آموزشی را داشته باشند، چرا که هم اکنون اساتید زحمت می‌کشند و اسلایدها و فیلم‌های مختلف را طراحی می‌کنند، اما این‌ها در فضای مجازی دیده نمی‌شود. در حالی که این‌ها باید در جایی به خصوص در فضاهای مجازی ثبت و ضبط شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تغییر در آموزش مداوم، اظهارکرد: نیاز به تغییرات اساسی در زمینه آموزش مداوم وجود دارد و این مساله که افراد امتیاز را بخرند یک فاجعه است و باید تغییراتی ایجاد شود و ما تصمیم داریم در این زمینه به روش‌هایی مانند Elerning و آموزش‌های کوتاه مدت امتیازاتی بدهیم.

وی در خصوص احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: طبق تصمیم وزارت بهداشت ادغام در دو سال گذشته صورت گرفت و دو هدف را مورد نظر داشت که یکی رشد علمی و دوم خدمات بهتر برای سلامت مردم بود، اما متاسفانه با توجه به شاخص‌های محاسبه رشد علمی میانگین مقالات با ا دغام دو دانشگاه کاهش پیدا کرد و در این زمینه هیچ رشدی ایجاد نشد.

وی افزود: در خصوص هدف دوم که بهبود بهداشت و درمان در استان تهران است نیز با توجه به اینکه امکانات متناسب با هدف رشد نکرد و دانشگاه‌ها آموزش را فدای خدمات دهی کردند این رشد نیز حاصل نشد.

عین‌اللهی با بیان اینکه زحمات زیادی برای ادغام کشیده شد، اظهار کرد: اما ادغام نتوانست به اهدافی که برای آن مورد نظر بود دست یابد و هم اکنون خوشحالیم که در هفته معلم اساتید به خانه‌شان برمی‌گردند و به جایی که به کلاس‌ها و دانشگاهش تعلق دارند باز می‌گردند.

وی در خصوص تاسیس 13 واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کشور ،اظهار کرد: ایجاد دانشگاه‌های بین‌الملل سه هدف عمده را به دنبال داشت: که یکی از این هدف‌ها جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور بود که می‌خواستیم این نیروها را در داخل نگه داریم. که این مساله با ایجاد واحدهای بین الملل به میزان خیلی زیاد میسر شد.

وی افزود: دومین هدف تاسیس واحدهای بین‌الملل‌ انتقال دانشجو از خارج به داخل کشور بود که این هدف نیز به خوبی میسر شد و سومین هدف تربیت دانشجویان خارجی است که باید توجه ویژه‌ای به این مساله شود.

عین‌اللهی با اشاره به اقتصاد مقاومتی، اظهارکرد: شرایط کشور هم اکنون شرایطی مانند دفاع مقدس دارد، ولی به صورت پنهان و ما باید تکلیف خود را در این شرایط مشخص کنیم و در این دوره حتی اگر یک دستکش اسراف شود کمک به دشمن است. باید امروزه این را سرلوحه خود قرار دهیم تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم.

همه ماموریت‌ها نباید در یک دانشگاه تبلور پیدا کند

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: همه ماموریت‌ها نباید در یک دانشگاه تبلور پیدا کند و هر دانشگاهی باید یک ماموریت پیدا کند، بنابراین بسته به شرایط دانشگاه‌ها باید ماموریت‌های مختلف را به آنها بدهیم، البته توجه به رشته‌های علوم پایه بسیار مهم است و باعث شد بیشتر می‌شود.

وی در خصوص ایجاد فضاهای مجازی در دانشگاه‌ها علوم پزشکی کشور، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی این فضا را ایجاد کرده است که این فضای مجازی، فضایی برای رقابت ما با دنیاست که به معرفی جمهوری اسلامی کمک می‌کند و این فضا می‌تواند آموزش را به نقاط دور دست کشور نیز ببرد.

دکترعین‌اللهی با اشاره به دستیاران فعال در بیمارستان‌های آموزشی، گفت: دستیاران یکی از مهمترین اجزای بیمارستان‌های آموزشی هستند و باید بیشترین توجه به آنها شود، چرا که شبانه روز مشغول خدمت رسانی در بیمارستان‌ها هستند.

وی با اشاره به مفید نبودن بسیاری از فرصت‌های مطالعاتی، اظهارکرد: اگر منابع فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه‌ها را به سمتی ببریم که اساتید همکار را بکار گیریم اثربخش‌تر خواهد بود.

-----------------------

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

همه امکانات نباید در یک دانشگاه متمرکز شود/مشارکت انترن‌ها در طرح پزشک خانواده از مرداد

29-230.jpg

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت توجه به عدالت آموزشی، اظهارکرد: در همه جای دنیا این مسله مطرح است و در کشورهای پیشرفته نیز به مسئله عدالت آموزشی توجه ویژه‌ای می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهرام عین‌اللهی در حاشیه برگزاری جشنواره شهیدمطهری، افزود: نباید این تفکر را داشته باشیم که همه امکانات را به یک مکان اختصاص بدهیم، به عنوان مثال با توجه به اینکه آکسفورد با لندن فاصله دارد، اما این شهر خودش یک مرجع علمی است.

وی با تاکید بر اینکه باید در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت ماموریتی عمل کنیم، خاطرنشان کرد: در این راستا باید به هر دانشگاه یک ماموریت داده شود.

عین‌اللهی با اشاره به تاسیس دانشگاه علوم پزشکی زابل، اظهارکرد: با تاسیس این دانشگاه مشاهده شد که همه دختران دبیرستانی در شهر زابل توانستند در دانشگاه علوم پزشکی این شهر پذیرفته شوند، بنابراین تجربه نشان داده هرجا که آموزش رشد کند، در آن منطقه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز رشد حاصل خواهد شد.

مشارکت انترن‌ها از 3 ماه آینده در طرح پزشک خانواده

وی با اشاره به پذیرش دانشجویان انترن در طرح پزشک خانواده، اظهار کرد: این بحث نوعی پزشکی جامع‌نگر است که موجب می‌شود مسائلی را به دانشجویان آموزش بدهیم که در آینده با آن برخورد می‌کنند، همچنین با روحیه جهادی که در دانشجویان سراغ داریم این طرح را مطرح کردیم تا افراد به صورت داوطلب شش ماه را در مناطق محروم و مناطقی که پزشک خانواده اجرا می‌شود خدمت کنند.

وی افزود: این طرح به صورت داوطلبی از سوی انترن‌ها صورت می‌گیرد و حقوق و امکانات بهتری نیز برای آنها در این زمینه در نظر گرفته شده است.

عین‌اللهی با اشاره به اینکه این طرح در دانشگاه شهیدبهشتی هم اکنون اجرا می‌شود، اظهارکرد: اما در سایر دانشگاه‌ها در سه ماه آینده این کار را انجام می‌دهیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، اظهارکرد:‌ بهترین درمان در بیمارستان‌های آموزشی کشور هم اکنون انجام می‌شود، بنابراین می‌توانیم این فضا را در پزشک خانواده زیر نظر اساتید برجسته ایجاد کنیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش آموزش پزشکی، با بیان اینکه هدف برگزاری سمینارها و جشنواره‌ها جمع کردن افراد برجسته در رشته‌های مختلف است، اظهارکرد: امیدواریم در این جشنواره بتوانیم از حضور دانشمندان و اساتید مختلف در حوزه‌های آموزش علوم پزشکی نهایت بهره‌مندی را داشته باشیم.

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo