X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ ۱۸/۴/1۳۸۸ داخلی ۲

یکشنبه 25 مرداد 1388 ساعت 07:38 ب.ظ

51 -     در کدامیک از موارد زیر TBLB کمتر در تشخیص مفید است ؟

 

            الف       IPF

 

            ب          سارکوئیدوز

 

            ج          پنومونی ائوزینوفیلیک

 

            د           لنفانژیت کارسینوماتوز

 

 

 

52 -     آقای 45ساله بدنبال سرماخوردگی دچار سرفه و دفع خلط و درد پلورتیک قفسه سینه شده است . در رادیوگرافی قفسه سینه نشانه هلال در قائده ریه راست دیده می شود که همراه با ارتشاح ریوی در همان ناحیه است رادیوگرافی خوابیده به پهلو وجود مقدار قابل توجهی مایع را تائید می کند . اقدام بعدی شما چیست ؟

 

            الف       توراسنتز جهت بررسی PH و چنانچه کمتر از 30/7 باشد توراسنتز درمانی

 

            ب          تورا سنتز جهت بررسی گلوکز و چنانچه کمتر از mg/dl   50 باشد تعبیه لوله سینه

 

            ج          تورا سنتز جهت کشت واسمیرمیکروبیال و چنانچه مثبت باشد تعبیه لوله سینه

 

            د           توراسنتز درمانی و درخواست پارامترهای لازم

 

 

 

53 -     آقای 35 ساله بدنبال شکستگی ران بستری و پس از عمل جراحی در روز دوم بستری چند ساعت بعد از خروج از اتاق عمل دچار دیسترس تنفسی ناگهانی میگردد در رادیوگرافی ریه ارتشاح آلوئولار دو طرفه دارد.اقدام بعدی جهت بیمار کدام است؟

 

ABG:

 

 PH=7.50

 

PCO2= 35

 

HCo3= 24

 

PaO2=40

 

BUN=35

 

Cr=1.8

 

T=37

 

RR=40

 

BP=100/70

 

            الف       انتقال به ICU و ادامه اکسیژن درمانی

 

            ب          انتقال به ICU و انتوباسیون بیمار و اکسیژن از راه T-Pice

 

            ج          انتقال به ICU و شروع هپارین، آنتی بیوتیک، استروئید، اکسیژن تراپی

 

            د           انتقال به ICU انتوباسیون بیمار، شروع تهویه مکانیکی با PEEP=10 و FIO2= 100% و سدیشن کامل بیمار

 

 

 

54 -     بیمار جوانی 30ساله می باشد که با درد متناوب قفسه سینه در سمت راست مراجعه کرده است. رادیوگرافی ریه معرف اپاسیته هموژن با علامت هلال میباشد. آزمایش غیرطبیعی بیمار شامل:

 

  0.5> Pr سرم Pr/  مایع پلور  

 

کدام تشخیص مطرح است؟

 

            الف       مایع جنب ناشی از بیماری توبرکلوزیس ریه

 

            ب          مایع جنب ناشی از بیماری روماتوئید آرتریت

 

            ج          مایع جنب ناشی از بیماری هپاتیک هیدروتوراکس

 

            د           مایع جنب ناشی از بیماری آمبولی ریه

 

 

 

55 -     کدامیک از پارامترهای مطرح شده در طبقه بندی  Apache II  وارد نمی شود؟

 

            الف       گلوکز خون

 

            ب          PH شریانی

 

            ج          پتاسیم

 

            د           هماتوکریت

 

 

 

56 -     بیمار خانمی 50 ساله می باشد که BMI>35 مراجعه و از فشار خون ، تنگی نفس و خواب آلودگی شکایت دارد. کدام اقدام تشخیصی را مناسب میدانید؟

 

            الف       پلی سوموگرافی

 

            ب          الکتروانسفالوگرافی

 

            ج          هولتر فشار خون

 

            د           بادی باکس

 

 

 

57 -     بیمار جوانی 25 ساله می باشد که به علت تروما در زیر ماشین تنفسی قرار دارد در روز دوم بستری دچار تاکی پنه ناگهانی شده است. کدام تشخیص مطرح نمی باشد؟

 

            الف       پلورال افیوژن

 

            ب          آمبولی ریه

 

            ج          پنوموتوراکس

 

            د           انسداد لوله تراشه

 

 

 

58 -     بیمار خانمی 30 ساله می باشد که مبتلا به میاستنی گراویس می باشد. و از تنگی نفس، سر درد، افزایش خواب در طول روز ( EPworth=6) شکایت دارد. A-a) Po2 = 15)  و  PaCo2= 55 کدامیک از داروهای زیر را نباید تجویز کرد؟

 

            الف       پروژسترون

 

            ب          تئوفیلین

 

            ج          استازولاماید

 

            د           استامینوفن - کدئین

 

 

 

59 -     بیمار خانمی 40 ساله با BMI > 30 می باشد. جهت مشاوره قبل از عمل مراجعه کرده است.کدامیک از پارامترهای زیر را در اسپیرومتری انتظار اختلال دارید؟

 

            الف       ERV

 

            ب          TV

 

            ج          FEV1

 

            د           FVC

 

 

 

60 -     بیمار مردی 40 ساله که با تروما به بخش مراقبت ویژه آورده شده است و پس از سه هفته از قرار گیری در زیر ماشین تنفسی شرایط استاندارد جداسازی از ماشین را دارد. کدامیک از روشهای زیر را مناسب تر برای جداسازی انتخاب می کنید؟

 

            الف       SIMV+ PSV

 

            ب          CPAP

 

            ج          T-Pice

 

            د           PCV

 

 

 

61 -     در موردپالس اکسی متری کدام جمله نادرست است؟

 

            الف       آنمی سبب مقدار کمتر SPO2 می شود.

 

            ب          لاک ناخن موجب مقادیر کمتر SPO2 می شود.

 

            ج          کاربوکسی هموگلوبین سبب مقادیر زیادتر SPO2 می شود.

 

            د           مت هموگلوبینمی سبب مقادیر زیادتر SPO2 می شود.

 

 

 

62 -     بیمار مرد 60 ساله ای با سرفه و خلط از یک ماه پیش مراجعه کرده است. خلط بیمار بدبو می باشد. رادیوگرافی معرف وجود یک حفره با سطح مایع و هوا در قسمت فوقانی ریه راست است.

 

درمان تجربی (امپایریک) بیمار با کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

            الف       کلیندامایسین

 

            ب          پنی سیلین

 

            ج          مترونیدازول

 

            د           سفتازیدیم

 

 

 

63 -     در مبتلایان به آسم در کدامیک از موارد زیر تئوفیلین را بیش ا ز مقدار معمول می توان تجویز کرد؟

 

            الف       قلبی ریوی

 

            ب          سیگاری ها

 

            ج          پیران

 

            د           نارسایی قلبی

 

 

 

64 -     در کدامیک از موارد زیر  FeNa+  کمتر از 1% می باشد؟   

 

            الف       نفروتوکسیسیته ناشی از جنتامایسین

 

            ب          رابدومیولیز

 

            ج          نارسایی آدرنال

 

            د           نارسایی مزمن کلیه

 

 

 

65 -     مرد 60 ساله به دلیل تنگی نفس به درمانگاه مراجعه کرده است . بیمار ازتنگی نفس کوششی وارتوپنه شکایت دارد.در معاینات بالینی وریدهای ژوگولر برجسته بوده(17 cm H2O)  و در سمع قلب سوفل سیستولیک 2/6 و S3 سمع می شود. رال ظریف در یک سوم تحتانی ریه ها سمع می شود. BP=160/100mmHg  وRR=16/min . کدام گروه دارویی در بهبود سورویوال بیمار نقش کمتری دارد؟

 

            الف       مهارکننده های سیستم رنین آنژیوتانسین (ACEi)

 

            ب          مهارکننده های گیرنده های آنژیوتانسین (ARB)

 

            ج          مهارکننده های کانالهای کلسیمی نوع دی هیدروپیریدینی

 

            د           مهارکننده های گیرنده های β آدرنرژیک

 

 

 

66 -     خانم 72 ساله دچار نارسایی مزمن کلیه در زمینه دیابت شیرین ، به دلیل بی حالی شدید و رنگ پریدگی به کلینیک مراجعه می کند. بیمار به دلیل زخم ناحیه پاشنه پا از 3 ماه قبل تحت درمان با آنتی بیوتیک وریدی و خوراکی قرار گرفته . در ماه های اخیر برای وی از دوزهای کافی اریتروپویتین استفاده شده

 

Hgb=8.1g/dl

 

Ca=9.5 mg/dl  

 

PO4= 4.5 mg/dl 

 

PTHi=220 pg/ml

 

Cr=3.9 mg/dl

 

ESR=110

 

BUN=82mg/dl

 

کدامیک از عوامل زیر کمترین احتمال را در ایجاد آنمی بیمار ایفاء می کند؟          

 

            الف       هیپرپاراتیروئیدی

 

            ب          تجویز ناکافی آهن

 

            ج          التهاب مزمن ناشی از عفونت

 

            د           تجویز نا کافی اسید فولیک

 

 

 

67 -     مرد 32 ساله به دلیل تورم حاد و ناگهانی مفصل مچ پای راست مراجعه می کند.    BP=170/90 mmHg . در آزمایشات به عمل آمده Cr=1.8mg/dl سرم و13.5 mg/dl = اسید اوریک . در سونوگرافی به عمل کلیه ها کوچکتر از حد طبیعی گزارش شده . کدامیک از روشهای زیر در جهت تایید تشخیص کمک کننده است؟

 

            الف       اندازه گیری میزان سرب ادرار

 

            ب          اندازه گیری میزان اسید اوریک ادرار

 

            ج          اندازه گیری میزان اگزالات ادرار

 

            د           بیوپسی کلیه

 

 

 

68 -     خانم 65 ساله مبتلا به کانسر پستان به دلیل ادم گوده گذار اندام تحتانی مراجعه کرده است. در آزمایشات به عمل آمده :

 

 Cr=1.1mg/dl , BUN=20 mg/dl

 

24 hr urine : Volume = 1800 ml, Cr= 1100mg, Pr= 6300mg 

 

کدامیک از یافته های زیر در نمونه بیوپسی کلیه این بیمار محتمل تر است؟

 

            الف       گلومرولواسکلروز فوکال وسگمنتال

 

            ب          پرولیفراسیون آندوکاپیلری و تجمع گلبولهای سفید در گلومرولها

 

            ج          افزایش ضخامت غشاء پایه گلومرولها

 

            د           گلومرولواسکلروز گلوبال

 

 

 

69 -     مرد 42 ساله به دلیل سنگهای متعدد کلیوی تحت بررسی متابولیک قرار می گیرد و اطلاعات زیر از وی به دست آمده :

 

24h urine: Volume=1600ml , Cr=1350mg, Ca= 200mg

 

Oxalate= 40 mg , Citrate =180mg       

 

Uric Acid= 620 mg

 

pH: 7/2

 

کدامیک از موارد زیر توجیه گر علت سنگ سازی بیمار می باشد؟

 

            الف       عفونت ادراری

 

            ب          اسهال مزمن

 

            ج          هیپرپاراتیروئیدی

 

            د           کمبود آنزیم Hypoxantine Guanine Phosphoribosyl Tranferase

 

 

 

70 -     خانم 65 ساله به علت اختلال سطح هوشیاری بستری می گردد. مخاط های بیمار خشک بوده و فشار وریدژوگولر cmH2O 2 است. در معاینهmmHg  BP=110/70، PR= 90/min      وزن بیمار 60  کیلو گرم می باشد. در آزمایشات به عمل آمده:BS= 110mg/d L                                                                                              

 

 K=5.1meq/l وNa=160 meq/l و Cr=1.7mg/dl و BUN=40mg/dl  

 

میزان کمبود آب این بیمار چقدر است؟

 

            الف       حدود 5/3 لیتر

 

            ب          حدود 5/4 لیتر

 

            ج          حدود 5/5 لیتر

 

            د           حدود 5/6 لیتر

 

 

 

71 -     در مورد عوارض دیالیز کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 

            الف       برای هیپوتانسیون حین همودیالیز بهتر است از سرم قندی نمکی استفاده شود

 

            ب          برای جلوگیری از ایجاد کرامپ های حین همودیالیز می باید سرعت اولترافیلتراسیون را افزایش داد

 

            ج          در بیماران دچار واکنش های تیپ A  به دیالیزر بهتر است از هیدروکورتیزون واپی نفرین استفاده کرد.

 

            د           در بیماران تحت دیالیز صفاقی که دچار پریتونیت پسودومونایی هستند ، درمان آنتی میکروبیال به تنهایی کفایت ندارد.

 

 

 

72 -     خانم 37ساله دو هفته قبل جهت کنترول فشار خون به کلنیک مراجعه نموده است. در بدو مراجعه

 

 BP=175/95mmHg ، PR=90/min بوده است. توسط متخصص قلب برای ایشان داروی کاپتوپریل شروع شده است. در آن زمان آزمایشات اولیه بیمار طبیعی گزارش شده . روز گذشته بیمار با ضعف و سرگیجه به اورژانس آورده می شودBP= 90/60mmHgو در آزمایشات  Cr=1.7mg/dl  سرم وK= 6.9meq/l  کدامیک از اقدامات زیر به تایید تشخیص بالینی بیمار کمک می کند؟ 

 

            الف       اندازه گیری میزان VMA و متانفرین های ادرار

 

            ب          سونوگرافی کلیه ها

 

            ج          آنژیوگرافی شریانهای کلیه

 

            د           اندازه گیری میزان  پلاسما

 

 

 

 

 

73 -     خانم 35 ساله به دلیل آندوکاردیت دریچه میترال ناشی از استرپتوکوک ویریدانس تحت درمان با پنی سیلین و جنتامایسین وریدی قرار می گیرد. 4 روز بعد تب بیمار قطع و BUN=24 mg, Cr=1/2 mg/dl است . پس از سه هفته بیمار به دلیل تب 38.8درجه سانتی گراد و راش های ماکولوپاپولرارتماتوی ناحیه شکم و اندام تحتانی مراجعه میکند.     

PMN=72% WBC=12300: 

                     lymph=11%

                     Eos=12%                                  

Cr=2/8 mg/dl

BUN=62 mg/dl

کدامیک از روشهای زیر کمک بیشتری به تشخیص علت  نارسایی حاد کلیه بیمار می کند؟ 

 

            الف       بیوپسی پوست

 

            ب          اندازه گیری FeNa+

 

            ج          اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال

 

            د           رنگ آمیزی هنسل نمونه ادرار

 

 

 

74 -     مرد 36 ساله به دلیل هماچوری ماکروسکوپیک مراجعه کرده در شرح حال تنها سابقه ابتلا به درماتیت هرپتی فورم وجود دارد.BP=125/70mmHg                                                                         ،Cr= 0.9mg/dl،

 

24 urine= Volume:1400ml  Cr:1600mg   Pr:1400mg

 

در نمونه بیوپسی کلیه بیمار کدام یک از یافته های زیر محتمل تر است؟

 

            الف       پرولیفراسیون  منتشر مزانژیال و رسوبات IgM

 

            ب          پرولیفراسیون آندو کاپیلری و رسوبات ساب آندوتلیال وساب اپیتلیال, C1q IgA,IgG,C3

 

            ج          پرولیفراسیون منتشر مزانژیال و رسوبات C3,IgA

 

            د           پرولیفراسیون آندوکاپیلری و رسوبات ساب آندوتلیالC3

 

 

 

75 -     دختر 16 ساله بدلیل ضعف و بی حالی به درمانگاه مراجعه می کند. در معاینه

 

BP=90/55mmHg در آزمایشات به عمل آمده :

 

 Na=136 meq/L, K=2.6 meq /L

 

pH= 7.49, HCO3-=28meq/L

 

گزارش می شود.

 

کدامیک از تشخیص های زیر برای این بیمار مطرح است؟

 

            الف       سندرم لیدل

 

            ب          سندرم بارتر

 

            ج          اسیدوز توبولرکلیوی (RTA) پروکسیمال

 

            د           سندرم گوردون

 

 

 

76 -     کدامیک از موارد زیر در بیماران مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب بالغین (ADPCKD)صحیح نیست؟

 

            الف       ارتباط مستقیمی میان سرعت بزرگ شدن کیست ها و سرعت نارسائی کلیه وجود دارد

 

            ب          هیپرتانسیون در این بیماران شایع بوده و غالباً قبل از نارسایی کلیه ایجاد می شود

 

            ج          حدود 20 درصد از بیماران دچار نفرولیتیازیس می شوند.

 

            د           این بیماران اکثراً دچار پروتئین اوری شدید هستند

 

 

 

77 -     در بیمار دچار هیپرکالمی و TTKG=4 ، پس از تجویز فلودروکورتیزون میزان TTKG افزایش نیافته است. کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

 

            الف       مصرف کوتریموکسازول

 

            ب          مصرف سیکلوسپورین

 

            ج          مصرف هپارین

 

            د           مصرف آمیلوراید

 

 

 

78 -     مرد 72 ساله مورد شناخته شده نارسائی مزمن کلیه به دلیل زخم های پوستی دردناک ناحیه ساق پا و ران و تنه مراجعه کرده  . بیمار اظهار میدارد که در طی ماههای اخیر میزان مصرف داروی کربنات کلسیم را افزایش داده و از سه سال قبل به دلیل TIA تحت درمان با داروی وارفارین قرارگرفته دارد. کدامیک از اقدامات درمانی زیر را پیشنهاد می کنید؟

 

PTHi=820pg/ml

 

PO4=7.8mg/dl

 

Ca=9.2mg/dl

 

Cr=4.2 mg/dl

 

BUN=86mg/dl

 

            الف       قطع وارفارین و شروع آسپیرین

 

            ب          استفاده از داروی استات کلسیم

 

            ج          افزایش دوز کربنات کلسیم

 

            د           استفاده از داروی کلسیتریول

 

 

 

79 -     در کدامیک از موارد زیر میزان شکاف آنیونی (AG) سرم افزایش می یابد؟

 

            الف       میلوم مولتیپل

 

            ب          سندرم نفروتیک

 

            ج          مسمومیت با لیتیوم

 

            د           آلکالوز متابولیک

 

 

 

80 -     مرد 70 ساله  با سابقه  ابتلا به دیابت شیرین از 15 سال قبل و هیپرتانسیون شریانی که تحت درمان با آتنولول و آملودیپین قرار دارد و به دلیل ضعف و بی حالی به درمانگاه مراجعه می کند .

 

Cr=1,2 meq/dl,BP=190/110 mmHg سرم . برای بیمار داروی والزارتان شروع می شود. 3 هفته بعد Cr=3.5meq/dl,BP=160/90 mmHg سرم ، گزارش می شود.

 

کدامیک از موارد زیر در رابطه با بیمار فوق صحیح است؟

 

            الف       با قطع والزارتان احتمال بازگشت عملکرد کلیه ها وجود نخواهد داشت

 

            ب          بیمار به احتمال زیاد دچار تنگی یک طرفه و قابل توجه شریان کلیه است

 

            ج          احتمال بهبودی کامل بیمار  پس از اصلاح تنگی شریان کلیه کم است

 

            د           با تبدیل والزارتان به کاپتوپریل ، کراتینین بیمار کاهش می یابد

 

 

 

81 -     مرد 19 ساله ای بدلیل پروتئین اوری به میزان 2100mg/day و هماچوری میکروسکوپیک تحت بیوپسی کلیه قرار می گیرد . در نمونه بیوپسی لایه لایه شدن (splitting)  غشاء  پایه گزارش می شود . بیمار از کاهش  شنوایی  شکایت دارد .

 

Cr=2.5mg/dl

 

کدامیک از اقدامات درمانی زیر برای این بیمار توصیه می شود ؟

 

            الف       مهار کننده های آنژیوتانسین +پردنیزولون

 

            ب          سیکلوسپورین + دیورتیک

 

            ج          CellCept + پردنیزولون

 

            د           مهار کننده های آنژیوتانسین + دیورتیک

 

 

 

82 -     آقای 61 ساله ای که از حدود 4 سال پیش دارای کلسیم های حدود 11 mg/dl می باشد، مراجعه کرده ولی علائم بالینی خاصی ندارد و سنگ کلیه را ذکر نمی کند. در آزمایشات  PTH= 82 Pg/ml (10-65)  , Cr= 1mg/dl , Urine Ca= 250 mg/D و سونوگرافی کلیه ها نرمال است. جهت تصمیم گیری درمانی بیمار انجام کدام یک از بررسی های زیر ضروری است؟

 

            الف       اسکن MIBI

 

            ب          CT اسکن گردن

 

            ج          BMD

 

            د           اندازه گیری فسفر ادرار 24 ساعته

 

 

 

83 -     در یک بیمار اپی لپتیک که سال هاست Phenobarbital و Phenytoin مصرف می کند. دردهای استخوانی پراکنده همراه با ضعف عضلانی مشهود است. در آزمایشات Ca= 8.6 mg/dl و P= 2.2 mg/dl و آلکالن فسفاتاز 840IU/L می باشد. در هفتۀ اول درمان چه میزان ویتامین D3 توصیه می شود؟

 

NR:

 

Ca= 8.5 - 10.3 mg/dl

 

P= 3/5-5 mg/dl  

 

ALP= 110 - 290 IU/L

 

            الف       400 واحد

 

            ب          1400 واحد

 

            ج          5000 واحد

 

            د           50000 واحد

 

 

 

84 -     خانم 27 ساله‌ای به علت ابتلا به تیروئیدیت تحت حاد به مدت 3 ماه با پردنیزولون درمان شده و اکنون عاری از علایم می باشد. روزانه 5 میلی گرم دارو مصرف می کند. قطع پردنیزولون پس از طبیعی شدن کدام یک از آزمایش های زیر سبب کاهش عود بیماری می گردد؟

 

            الف       Free T4

 

            ب          TSH

 

            ج          ESR

 

            د           جذب ید رادیواکتیو

 

 

 

85 -     پسربچۀ 12 ساله ای به دلیل کوتاهی قد مراجعه کرده و والدین او بلند قد هستند.در معاینه کوتاهی قد متناسب دارد که -5 SD از میانگین تفاوت دارد. سن استخوانی معادل 7 سال بوده و آزمایشات CBC، کلسیم ، فسفر ، تیروئید و کلیوی نرمال است. جهت تشخیص، کدامیک از تست های زیر ارجح است ؟

 

            الف       GH بازال

 

            ب          Insulin induced Hypoglycemia

 

            ج          IGF1

 

            د           GH-GTT

 

 

 

86 -     خانم 25 ساله ای به دلیل خستگی و ضعف مراجعه کرده است. صورت وی رنگ پریده و موهای ناحیۀ پوبیس و زیر بغل اندک است. هموگلوبین 10 گرم در دسی لیتر، T4 سرم 1.8 میکروگرم در دسی لیتر، جذب رزین T3 معادل 20% و TSH سرم 6 میلی یوینت در لیتر است. تشخیص کدام است؟

 

Nr:

 

T4= 4.5-12 ug/dl

 

T3RU= 25-35%

 

TSH= 0.3-4.5 mu/L

 

            الف       تیروئیدیت پس از زایمان

 

            ب          هیپوتیروئیدی ثانویه

 

            ج          Sick-Euthyroidsyndrom

 

            د           کاهش TBG

 

 

 

87 -     خانم 16 ساله ای با شکایت آمنوره اولیه مراجعه نموده است. بیمار از رشد قدی متناسب با والدین خود برخوردار بوده و سن استخوانی معادل سن تقویمی می باشد. درجۀ بلوغ وی B5P5 بوده و چاقی هیرسوتیسم یا کلیترومگالی ندارد. از سردرد و اختلال بویایی نیز شکایت نمی کند.

 

FSH = 7و LH=12 و پرولاکتین و TSH نرمال می باشند. کدام اقدام تشخیصی زیر توصیه می گردد:

 

   NR:

 

 FSH=5-15 mu/L

 

 LH=5-15 mu/L

 

            الف       سونوگرافی لگن

 

            ب          اندازه گیری پروژسترون و استرادیول سرم

 

            ج          اندازه گیری تستوسترون سرم

 

            د           بررسی کاریوتیپ

 

 

 

88 -     خانم 65 ساله ای به علت کمای ناشی از هیپوگلیسمی بستری شده است. قند زمان مراجعه در حد 20 mg/dl بوده و قبل از تزریق گلوکز هیپرتونیک نمونۀ خون جهت سطح انسولین و C-Peptide ارسال می شود. در شرح حال بیمار سابقۀ حملات مشابه ندارد و بیماری زمینه ای جز فشار خون که با تیازید کنترل می شود نیز ندارد . در بررسی مشخص می شود که بیمار سهواً قرص Repaglinide همسرش را به جای تیازید مصرف کرده است. کدام یک از الگوهای زیر برای بیمار محتمل است؟

 

            الف       انسولین     و C. Peptide  

 

 

 

            ب          انسولین       وC. Peptide   

 

 

 

            ج          انسولین     وC. Peptide    

 

 

 

            د           انسولین      وC. Peptide    

 

 

 

 

 

89 -     آقای 70 ساله ای با سابقۀ 8 ساله دیابت تیپ 2 با اختلال هوشیاری به اورژانس آورده شده است. وی از چند روز  قبل دچار تب، سرفه و خلط چرکی شده است. درمان دیابت او شامل گلی بن کلامید 10mg و مت فرمین 2gr روزانه است. HbA1C دو ماه قبل او 7.8% بوده است. در معاینه

 

 PR= 120/min    BP= 80/50 mmHg و آزمایشات BS=800و Na= 143 و در ABG به عمل آمده Hco3= 18 و کتون ادرار درحد Trace می باشد.

 

مناسب ترین درمان کدام است؟

 

            الف       انفوزیون انسولین و سپس تجویز Normal Saline

 

            ب          تجویز Half Normal Saline و سپس انفوزیون انسولین

 

            ج          تجویز Normal Saline و سپس انفوزیون انسولین

 

            د           تجویز همزمان Half Normal Saline و انفوزیون انسولین

 

 

 

90 -     خانم 30 ساله ای با افزایش وزن 5 کیلوگرمی در طی سال گذشته و اختلال سیکل ماهانه همراه احساس ضعف عضلات پروکسیمال اندام تحتانی مراجعه کرده و ذکر می کند در طی سال گذشته دچار استرس های روحی شدید بوده است.  بیمار 158 سانتی متر قد  و  89 کیلوگرم وزن دارد. صورت برافروخته و گرد به نظر می رسد BP=145/90 mmHg است. الکترولیت ها و تست های تیروئید نرمال بوده و کورتیزول ادرار 24 ساعته 135 میکروگرم می باشد. کدام اقدام تشخیصی زیر را برای بیمار توصیه می کنید؟

 

NR

 

 UFC= 20 -75 ug/D

 

            الف       اندازه گیری مجدد UFC

 

            ب          تست سرکوب شبانه 1 میلی گرم دگزامتازون

 

            ج          Dexamethasone - CRH Test

 

            د           تست سرکوب دگزامتازون دو روزه با دوز پایین

 

 

 

91 -     آقای  45 ساله ای به دلیل پلی اوری - پلی دیبسی پیش رونده از 4 ماه قبل به شما مراجعه کرده است. بیمار سابقۀ سارکوئیدوز 8 ساله و درمان تا 2 سال قبل را ذکر می کند ولی درحال حاضر مصرف دارویی ندارد و معاینۀ سیستمیک هم نرمال است. عکس ریه آدنوپاتی دو طرفه را نشان می دهد. حجم ادرار 24 ساعتۀ بیمار 10 لیتر بوده و آزمایشات وی به قرار زیر است :

 

Hb= 14 g/dl

 

 Na= 127meq/dl

 

 K= 4meq/dl 

 

Ca= 11.5 mg/dl 

 

 Cr= 0.6 mg/dl

 

 FBS=90mg/dl  

 

در مورد تشخیص بیمار کدام گزینه محتمل تر است؟

 

            الف       دیابت بی مزه مرکزی به دلیل نوروسارکوئیدوز

 

            ب          دیابت بی مزه کلیوی ناشی از هیپرکلسمی

 

            ج          SIADH ناشی از درگیری ریوی سارکوئیدوز

 

            د           پلی دیبسی - دیسپوژنیک به دلیل نوروسارکوئیدوز

 

 

 

92 -     آقای 55 ساله ای در معاینه روتین دارای یک ندول 5/1 سانتیمتری بر لب راست تیروئید است. سابقه رادیوتراپی به سر و گردن ندارد.آزمایشات:TSH=0.1 , T3= 178 , T4= 10.3  است.در FNA نئوپلاسم فولیکولار گزارش شده است. اقدام بعدی کدام است؟

 

NR:

 

 T4= 4.5-12 ug/dl       T3= 80-120 ng/dl      TSH= 0.3-4.5 mu/L

 

            الف       لبکتومی راست

 

            ب          درمان ساپرسیو با لوتیروکسین

 

            ج          پیگیری و تکرار FNA 6 ماه بعد

 

            د           انجام اسکن ایزوتوپ تیروئید

 

 

 

93 -     شیوع کدام عارضه زیر با درمان توام استاتین ها و فیبریک اسید ها افزایش نمی یابد؟

 

            الف       رابدومیولیز

 

            ب          افزایش ترانس آمینازهای کبدی

 

            ج          میوپاتی

 

            د           سنگ کیسه صفرا

 

 

 

94 -     آقای 25 ساله ای با سر درد به پزشک مراجعه کرده و متوجه BP= 170/130 mmHg میشوند. سابقه فشارخون بالا در مادر وی نیز مثبت است. در بررسیها سدیم و پتاسیم نرمال بوده و سونوگرافی کلیه ها طبیعی است. غلظت آلدوسترون پلاسما بالا و رنین کاملاً سرکوب شده است. محتملترین تشخیص شما چیست؟

 

            الف       Primary Aldosteronism

 

            ب          Apparent Mineralocorticoid Excess syndrom

 

            ج          Glucocorticoid _ Remediable Aldostronism

 

            د           Liddle Syndrom

 

 

 

95 -     آقای 70 ساله ای بدلیل پرنوشی و پر ادراری و کاهش وزن 8 کیلو گرم در طی 3 ماه قبل و با تشخیص دیابت نوع دو تحت درمان با قرص گلیبن کلامید قرار گرفته است و در حال حاضر با مصرف 20میلی گرم قرص گلیبن کلامید HbA1C= 11.2% , BS =320 mg/dl , FBS= 265 mg/dl دارد. کدامیک از رژیمهای داروهای زیر را برای کنترل قند خون توصیه می کنید؟

 

            الف       گلیبن کلامید + متفرمین

 

            ب          انسولین و قطع گلیبن کلامید

 

            ج          آکاربوز + گلیبن کلامید

 

            د           پیوگیلیتازون +گلیبن کلامید

 

 

 

96 -     کدامیک از موارد زیر جزء الگوی شایع دیس لیپیدمی دیابت نیست؟

 

            الف       Hypertriglyceridemia

 

            ب          Low HDL

 

            ج          High LDL

 

            د           Small dense LDL

 

 

 

97 -     ریسک بروز کانسر تیروئید در کدامیک از موارد زیر کمتر است؟

 

            الف       خانم 35 ساله با ندول 3 سانتیمتر لب راست از 7 سال قبل

 

            ب          آقای 40 ساله با ندول 2 سانتیمتر لب چپ از 2 سال قبل

 

            ج          خانم 19 ساله با ندول 1 سانتیمتر لب راست از 1 ماه قبل

 

            د           آقای 30ساله با ندول 2 سانتیمتر که اخیراً بزرگتر شده است

 

 

 

98 -     آقای 20 ساله مبتلا به دیابت تیپ 1 بدلیل ضعف و بیحالی، پلی اوری و پلی دیبسی مراجعه کرده است. بیمار از 24 ساعت قبل بدلیل تهوع و استفراغ ناشی از گاسترو آنتریت علیرغم مصرف مایعات از مصرف انسولین اجتناب کرده است. در حال حاضر هوشیار و همکاری مناسبی دارد. علائم حیاتی:

 

BP= 110/80 mmHg        PR= 95/min      RR= 22/min

 

تغییرات اورتوستاتیک منفی است و 3+ کتون در ادرار دارد، کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر غیر محتمل است؟

 

            الف       BS= 450

 

            ب          Na= 155

 

            ج          HCO3= 14

 

            د           K= 4

 

 

 

99 -     خانم 64 ساله ای جهت مشاوره مراجعه کرده است. خواهر بیمار مبتلا به کانسر پستان بوده و مادر وی بعلت شکستگی گردن ران تحت عمل جراحی قرار گرفته و فوت شده است، در BMD ، Tscore گردن ران و کمر به ترتیب 7/2 و 2/2 است. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار مفیدتر است؟

 

            الف       Bisphosphonate + PTH

 

            ب          Bisphosphonate

 

            ج          Raloxifen

 

            د           Calcitonin

 

 

 

100 -   کدامیک از آنتی بادی های زیر بعنوان تست غربالگری(screening) بیماری لوپوس(SLE) می باشد؟

 

            الف       ANA

 

            ب          Anti- ss DNA

 

            ج          Anti- ds DNA

 

            د           Anti-RNP

51

1

52

4

53

4

54

3

55

1

56

1

57

1

58

4

59

1

60

1

61

4

62

1

63

2

64

2

65

3

66

1

67

1

68

3

69

2

70

1

71

3

72

3

73

4

74

3

75

2

76

4

77

3

78

1

79

3

80

3

81

4

82

3

83

4

84

4

85

2

86

2

87

1

88

1

89

3

90

4

91

4

92

4

93

4

94

3

95

2

96

3

97

1

98

2

99

2

100

1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo