X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 18/4/1388 قلب و عروق ۳

پنج‌شنبه 25 تیر 1388 ساعت 08:08 ب.ظ

 

101 -   علامت کاروالو (Carvallo sign) چیست؟

            الف      کاهش شدت سوفل نارسائی تریکوسپید در دم

            ب         افزایش شدت سوفل نارسائی تریکوسپید در دم

            ج          افزایش شدت سوفل نارسائی تریکوسپید در بازدم

            د          کاهش شدت سوفل نارسائی تریکوسپید در بازدم

102 -   شیوع Obstructive Sleep Apnea  در کدامیک از موارد ذیل کمتر است؟

            الف      Hypertension

            ب         Systolic LV dysfunction

            ج          Acute stroke

            د          AF که نیاز به Cardioversion دارد

103 - در بیماری که بعلت تنگی و نارسائی میترال کاندید عمل جراحی MVR می باشد کدامیک از موارد ذیل اندیکاسیون اقدام جراحی همزمان روی دریچه تریکوسپید می باشد؟

            الف      در تنگی تریکوسپید با حداکثر گرادیان فشاری 5 mmHg-(PPG)

            ب         در تنگی تریکوسپید با متوسط گرادیان فشاری 3 mmHg-(MPG)

            ج          در تنگی تریکوسپید با متوسط گرادیان فشاری 5 mmHg-(MPG)

            د          در این قبیل موارد نیاز به گرادیان فشاری نمی باشد می بایست هر نوع اختلال دریچه ای با هر شدت بطور کامل رفع شود

104 - کدامیک از موارد زیر در تنگی شدید میترال همراه با ریتم AF وجود ندارد؟

            الف      Long or Holodiastolic Murmur

            ب         Short A2-OS Interval

            ج          Loud P2 or Single P2

            د          Elevated Jugular Pressure of a Wave

105 - تشخیص محتمل برای ECG زیر کدام است؟

 

            الف      Acute pericarditis

            ب         Hyperkalemia

            ج          Hyperacute MI

            د          Early repolarization

106 - در مورد پیوند قلب گزینه درست را انتخاب کنید؟

            الف      شایع ترین شکل رد پیوند قلب به صورت hyperacute می باشد

            ب         مهمترین عامل محدود کننده موفقیت پیوند قلب در دراز مدت ، واسکولوپاتی شریان کروناری می باشد

            ج          تا 30 درصد افرادی که تحت پیوند قلب قرار گرفته اند به HTN مبتلا می شوند

            د          افزایش بدخیمی ها به دنبال پیوند قلب ثابت شده نمی باشد.

107 - مرد مسن 68 ساله ای 2 روز بعد از تعویض دریچه آئورت بعلت تنگی آئورت دچار Palpitation همراه افت فشار خون سیستولیک شده ECG حین آریتمی و baseline جهت مقایسه آورده شده تشخیص محتمل چیست؟

 

 

            الف      AVNRT

            ب         Antidromic Reciprocating Tachycardia

            ج          AF + WPW

            د          Atrial flutter with 2:1 block

108 - کدامیک از فاکتورهای همودینامیک زیر احتمالاً قویترین پیش بینی کننده مورتالیتی پس از STEMI می باشد؟

            الف      The degree of BP decrease

            ب         The degree to which peak dp/dt declines

            ج          stroke volume decrease

            د          The degree to which end- systolic volume increases

109 - کدامیک از جملات ذیل صحیح نیست؟

            الف      بیماران با نارسایی قلب با عملکرد حفظ شده سیستولیک 80 درصد موارد خانم هستند.

            ب         در خانم ها الکل برای میوکارد کمتر توکسیک می باشد.

            ج          پیوند قلب در خانم ها کمتر از آقایان انجام می شود.

            د          شیوع کاردیومیوپاتی الکلی در خانم ها کمتر از آقایان می باشد.

110 -   الکتروکاردیوگرام زیر مربوط به یک خانم 30 ساله بدون سابقه بیماری قلبی است که بعلت طپش قلب به اورژانس مراجعه کرده است. کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

 

            الف      َAtrial flutter with 2:1 AV block

            ب         AVNRT

            ج          Atrial tachycardia

            د          sinus tachycardia

111 -   کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون درخواست اسکن پرفیوژن ریه برای تشخیص آمبولی ریه نمی باشد؟

            الف      نارسایی کلیه

            ب         هرگونه واکنش آنافیلاکسی به مادۀ حاجب

            ج          حاملگی

            د          در تمام بیماران مشکوک به آمبولی ریه اسکن پرفیوژن تصویر برداری انتخابی است.

112 -   کدامیک از گزینه های زیر بیشترین احتمال عوارض را در بیماران آمبولی ریه به همراه دارد؟

            الف      افت فشار به 100mmHg یا افزایش ضربان قلب به بیش از 100 در دقیقه

            ب         افزایش اندازۀ بطن راست در سی تی اسکن به %90 یا بیشتر از اندازه بطن چپ

            ج          همزمانی هیپوکینزی بطن راست و افزایش بیومارکرهای قلبی

            د          Troponin I و Tافزایش

113 - در مورداسکن پرفیوژن میوکارد به روش SPECT همه موارد زیر صحیح است به جز:

            الف      کاهش برداشت (Attenuation) اینفروبازال ناشی از دیافراگم بیشتر در مردان دیده می شود.

            ب         تالیوم 201 در مقایسه با تکنسیوم99، Photon Energy بیشتری از خود ساطع می کند.

            ج          Differential Washout درتالیوم 201 در مقایسه با تکنسیوم 99 سستامیبی بیشتراست.

            د          اسکن پرفیوژن میوکارد به استفاده از تکنسیوم 99 نیاز به دوبار تزریق جداگانه دارد

114 - در مورد استرس تست داروئی (pharmacological Stress Test) با استفاده از دیپیریدامول یا ادنوزین همه موارد زیر صحیح است به جز:

            الف      عدم مصرف کافئین 24 ساعت قبل از استرس تست با آدنوزین یا دیپیریدامول توصیه می شود.

            ب         عدم مصرف دیپیریدامول خوراکی قبل از استرس تست با دیپیریدامول توصیه می شود.

            ج          عدم مصرف دیپیریدامول خوراکی قبل از استرس تست با آدنوزین توصیه می شود.

            د          در صورت بروز درد سینه بدنبال استرس تست با دیپیریدامول در ابتدا از  TNG زیر زبانی استفاده نشود.

115 - کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

            الف      CABG باعث کاهش بروز انفارکتوس میوکارد نسبت به درمان دارویی نمی شود اما میزان Fatality انفارکتوس راکاهش می دهد.

            ب         اضافه نمودن پلاویکس به آسپرین دربیماران Post CABG باعث افزایش ریت patency گرفت می شود.

            ج          در LV آنوریسمکتومی مورتالیتی عمل در صورت وجود chest pain به عنوان علامت غالب قبل از عمل افزایش مییابد.

            د          میزان Patency گرفت های شریانی و وریدی در بیماران دیابتی به طور واضحی کمتر از بیماران غیردیابتی است.

116 - کدام گزینه در مورد Intraaortic balloon Counterpulsation صحیح است؟

            الف      تا 75% بیماران کاردیوژنیک شوک بعد از MI که به درمان دارویی جواب نداده اند به IABP پاسخ می دهند.

            ب         در VSD بزرگ بعد از MI نباید از IABP استفاده کرد

            ج          در صورت وجود آنوریسم آئورت شکمی نباید از IABP استفاده کرد

            د          محل قرارگرفتن ان دیستال به شریان کلیوی است

117 - در مورد تأثیر آمیودارون روی تست های عملکرد تیروئید کدام جمله نادرست است؟

            الف      آمیودارون سبب مهار تبدیل محیطی T4 به T3 می شود.

            ب         با درمان آمیودارون کاهش مختصر T3 و افزایش T4 و TSH قابل انتظار است.

            ج          در صورت بروز هیپوتیروئیدی سطح TSH افزایش قابل توجه دارد.

            د          در صورت بروز هیپرتیروئیدی سطح T4 افزایش می یابد.

118 - همه ریسک فاکتورهای زیر جزء Category I (فاکتورهائی که ثابت شده است دخالت در آنها سبب کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی می شود) هستند به جز:

            الف      سیگار

            ب         LDL

            ج          دیابت

            د          LVH

119 - کدامیک از روشهای زیر کمترین کارائی را در قطع مصرف سیگار دارد؟

            الف      مشاوره و توصیه پزشک

            ب         Self-help Programs

            ج          استفاده از آدامس نیکوتین

            د          استفاده از Patch نیکوتین

120 -   کدام یک از داروهای آنتی آریتمیک سبب کاهش defibrillation threshold در بیماران دارای ICD  می شود؟

            الف      Propafenone

            ب         Amiodarone

            ج          Sotalol

            د          Procainamide

121 -   خانم 20 ساله با علائم پلی آرتریت مزمن، یووئیت و کلودیکیشن هر دو اندام فوقانی مراجعه کرده است. در CXR ناف ریه در دو طرف کاملاً برجسته است. در آنژیوگرافی انجام شده دیلاتاسیون آنوریسمال شریان براکیوسفالیک و روت آئورت و انسداد هر دو شریان ساب کلاوین مشاهده شده است. کدام گزینه در مورد این بیماری غلط است؟ 

            الف      در بیوپسی بیمار گرانولهای غیرکازئیفیه با سلول های ژیانت احاطه شده دیده می شود.

            ب         سطح سرمی ACE در این بیمار راهنمای خوبی برای درمان می باشد.

            ج          انفیلتراسیون گرانولوماتوز در قلب بیشتر بطن چپ خصوصاً سپتوم بین بطنی را درگیر می کند.

            د          واسکولیت عروق ریه یک علت ناشایع بروز کورپولمونال در این بیمار می باشد.

122 -   همه موارد زیر از مشخصات Cardiovascular Aging هستند به جز:

            الف      افزایش وازودیلاسیون در پاسخ به تحریک بتا آدرنرژیک

            ب         افزایش توده بطن چپ (left ventricular mass)

            ج          افزایش پیشرونده فشار خون سیستولیک و pulse pressure

            د          افزایش سرعت موج نبض (Pulse wave velocity)

123 - کدام یک از جملات زیر غلط است ؟

            الف      Ivabradine یک مهار کننده حساس و اختصاصی کانال های If است که باعث کاهش ضربان قلب بدون اثر اینوتروپ منفی می گردد.

            ب         نیکوراندیل با اثر بر روی کانال های پتاسیمی حساس به ATP باعث کاهش پره لود و افترلود و افزایش جریان خون کرونری می شود.

            ج          Fajudil یک مهار کنندۀ اختصاصی rho کیناز است که با کاهش ضربان قلب باعث افزایش time to Ischemia میگردد.

            د          رانولازین با اثر روی کانال های سدیمی تأخیری باعث کاهش کلسیم اورلود در میوکارد ایسکمیک می گردد.

124 - مرد 50 ساله ای 2 هفته بعد از CABG با تب low grade ضعف و خستگی ، درد pleuritic قفسه سینه مراجعه کرده  در معاینه friction rub و در lab test لکوسیتوز و ESR=60 و نوار قلب nonspecific ST-T changes  نشان می دهد. در اکوکاردیوگرافی مایع پریکارد به میزان Moderate دیده می شود. کدام عبارت در مورد این بیمار صدق نمی کند؟  

            الف      در صورت نداشتن شواهد همودینامیک تامپوناد فقط بصورت conservative درمان می شود.

            ب         درمان با پردنیزولون خوراکی 1mg/kg به مدت 14-10 روز توصیه می شود.

            ج          احتمال early bypass graft occlusion در این عارضه وجودندارد

            د          احتمال تامپوناد در این بیمار ناشایع است

125 - در بیماران بابیماری ایسکمیک قلبی شناخته شده که مورد ریواسکولاریزاسیون قرار نگرفته اند و نیاز به عمل جراحی غیرقلبی دارند هموگلوبین در چه میزانی باید حفظ شود؟

            الف      بیشتر از 7gm/dl

            ب         بیشتر از 8gm/dl

            ج          بیشتر از 9gm/dl

            د          بیشتر از 10gm/dl

126 - کدامیک از عبارات زیر در مورداثرات کوکائین روی سیستم قلب و عروق غلط است؟

            الف      ریسک MI پس از مصرف کوکائین به میزان مصرف و فرکانس مصرف آن بستگی دارد.

            ب         اختلال فونکسیون سیستولیک بطن چپ می تواند پس از مصرف حاد یا طولانی مدت کوکائین رخ دهد.

            ج          مکانیسم ایسکمی و MI ناشی از مصرف کوکائین شامل انقباض عروقی و تشدید تجمع پلاکتی است.

            د          مصرف همزمان کوکائین و الکل موربیدیتی و مورتالیتی قلبی عروقی را نسبت به مصرف کوکائین تنها افزایش می دهد.

127 - درمورد اثرات هورمون هابر وضعیت لیپید ها، گزینه غلط را انتخاب کنید:

            الف      هیپوتیروئیدی می تواند منجر به افزایش LDL وتری گلیسیرید شود

            ب         استروژن می تواند باعث افزایش تری گلیسیرید و HDL شود

            ج          در دوره بعد از یائسگی ، درمان با استروژن می تواند منجر به افزایش LDL شود

            د          هورمون رشد باعث کاهش LDL و افزایش HDL می شود

128 - همه عمل های جراحی غیر قلبی زیرHighrisk هستند به جز:

            الف      عمل جراحی شریان آئورت

            ب         عمل جراحی شریان ایلیاک

            ج          عمل جراحی شریان تیبیا

            د          عمل اندارترکتومی کاروتید

129 - در مورد عوارض فیبرات ها، گزینه غلط را انتخاب کنید:

            الف      افزایشLDL

            ب         افزایش هوموسیستئین

            ج          افزایش اسید اوریک

            د          افزایش ترانس آمینازها

130 - کدام جمله درموردAF بعد از cardiac surgery   درست نمی باشد؟

            الف      مصرف     زیاد داروهای NSAID قبل از جراحی predictor مستقل AF است

            ب         سطح پائین free T3 پیشگوی کننده وقوع AF بعد از جراحی CABG است

            ج          طول مدت pump time ,Cardio puolmonery Bypass روی شیوع AF بی تاثیر است

            د          سطح CRP بالا قبل از جراحی قلب نشانه ریسک بالاترPost Operative AF می باشد

131 - درمورد DVT وآمبولی ریه کدام مورد غلط است؟

            الف      خطر آمبولی ریه در D.V.T اندام فوقانی افزایش نمی یابد

            ب         خطر سندرم S.V.C در D.V.T اندام فوقانی افزایش می یابد

            ج          خطرD.V.T اندام فوقانی در حضور pacemaker دائمی افزایش می یابد

            د          خطرD.V.T اندام فوقانی درحضورIndwelling C.V.Catheter افزایش می یابد

132 - کدامیک از گیرنده های زیر در تشکیل foam cell نقشی ندارند؟

            الف      LDL receptor

            ب         scavenger receptor

            ج          CD36

            د          macrosialin

133 - درکدامیک از بیماران دچارUA/NSTEMI استراتژی Early invasive ضرورت کمتری دارد؟

            الف      بیمارانی که ST segment change باتروپونین مثبت درزمان بستری شدن دارند

            ب         بیمارانی که شواهدی از C.H.F دارند

            ج          بیمارانی که قبلا C.A.B.G شده اند

            د          بیمارانی که درزمان بستری شدن دچار V.T می شوند

134 - درمورد prinzmetal variant angina کدامیک از مطالب ذیل درست است؟

            الف      فرآیند وازواسپاسم تقریبا همیشه سگمان های بزرگی از عروق اپی کاردیال را در چند محل درگیر می کند

            ب         شریان L.A.D شایعترین محل وازواسپاسم است

            ج          اسپاسم در قسمت پروگزیال عروق کرونر به همراه Transmural ischemia از علائم تشخیصی اصلی هستند

            د          اختلال درعملکرد بطن چپ به ندرت اتفاق می افتد

135 - شایعترین آنومالی کرونر در بیماری تترالوژی فالوت(TOF) کدام است؟

            الف      RCA ازLMCA

            ب         LAD از RCA

            ج          circumflex از origin جداگانه

            د          RCA از LAD

136 - درمورد بیمارانی که انفارکتوس قلبی داشته اند و درتست ورزش دچار ST segment elevation در لید های دارایAbnormal q- wave می شوند کدام گزینه غلط است؟

            الف      Ejection fraction این بیماران پائین تر است

            ب         شدت Resting wall motion abnormality در این بیماران بیشتر است

            ج          وسعت ضایعات عروق کرونر در این بیماران بیشتر است

            د          این بیماران پیش آگهی بدتری دارند

137 - کودکی با نقص بالشتک دهلیزی بطنی (AVSD) به کلینیک آورده می شود کدام حالت زیر در نوار قلب وی محتمل تر است؟

            الف      بلوک درجه I  و LAD و RVH

            ب         بلوک کامل و RAD و LVH

            ج          NSR وRAE و RVH

            د          NSR و LAE  و LVH

138 - درکدام بیماری ژنتیک نمای هیپرتروفی LV شبیه کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک دیده می شود؟

            الف      Duchenne muscular dystrophy

            ب         cardiac Fabry Diseare

            ج          Barth syndrome

            د          Kearne - sayre syndrome

139 - تاچه مدت زمان پس از انسداد کرونر و شروع MI، Myocardial injury برگشت پذیر می باشد؟

            الف      نیم ساعت

            ب         یک ساعت

            ج          سه ساعت

            د          دوازده ساعت

140 - درمورد STEMI کدامیک از گزینه های زیر غلط می باشد؟

            الف      دراکثر موارد پس از برقراری جریان خون ناحیه انفارکته ، درد بصورت ناگهانی و کامل برطرف می گردد

            ب         در بیمارانی که از قبل بتابلوکریا ACEI مصرف می کردند Characteristic circadian peakوجود ندارد

            ج          در نیمی از بیماران فاکتورهای مساعد کننده و یاعلائم prodromal یافت می شود

            د          تهوع و استفراغ معمولا به علت vagal reflex   و یا Bezold jarisch reflex  می باشد

141 - خانم جوان 23 ساله با  کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده که پس از گرفتن ECG با DC shock درمان شده است. در سابقه قبلی وی حملات مکرر Syncope با اکوکاردیوگرافی نرمال ذکر شده است. تشخیص محتمل تر برای وی کدام است؟

 

            الف      Supraventricular Tachycerdia + Aberrancy

            ب         RVOT Tachycerdia

            ج          AF + WPW

            د          Fascicular VT

142 - با درنظر گرفتن پاتولوژی در STEMI کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

            الف      حداقل 12-6 ساعت زمان لازم است تا Gross alteration درمیوکارد قابل شناسائی باشد

            ب         24-48 ساعت پس از STEMI بدلیل برداشت عضلات نکروتیک توسط سلولهای منونوکلئر ضخامت دیواره قلبی در ناحیه انفارکته کم می شود

            ج          3 تا 4 هفته پس از STEMI ، granulation tissue بداخل بافت نکروتیک گسترش می یابد

            د          2 تا 3 ماه بعد از STEMI ، ناحیه انفارکته ظاهر ژلاتینه پیدا کرده و نهایتا به بافت اسکارسفت و نازک تبدیل می شود

143 - درمورد اثر Cardiac rehabilitation روی آنژین صدری کدام جمله صحیح است؟

            الف      تمرینات ورزشی باعث کاهش mvo2 requirment درجریان ورزش sub maximal می شود

            ب         افزایش vo2 max باتمرینات ورزشی باعث افزایش پاسخ H.R و فشار سیستولیک به ورزشsub maximal  می شود

            ج          تمرینات ورزشی تاثیری در Endothelial Dysfunction در بیماران دچارC.A.D ندارد

            د          عروق آترواسکلروتیک مانند عروق کرونر نرمال درجریان ورزش دچار Vasoconstriction می شوند

144 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد کاردیومیوپاتی بطن راست آریتموژنیک غلط است؟

            الف      fatty degeneration بیشتر در RV inflow and outflow tract اتفاق می افتد

            ب         درمان داروئی به I.C.D ارجح می باشد

            ج          epsilon wave ممکن است دیده شود

            د          در فرم های پیشرفته بطن چپ نیز بیش از 50 درصد گرفتار است

145 - در صورتیکه تمام روش های تشخیصی زیر در دسترس باشند و بیمار مشکوک به آنوریسم دیسکان آئورت Dissecting Aortic Aneurysm باشد اولین انتخاب شما کدام است؟

            الف      aortography

            ب         CT angio

            ج          MR angio

            د          TEE

146 - در آنومالی ابشتاین دریچه تریکوسپید کدام گزینه زیر غلط است؟

            الف      anterior leaflet جابجا نمی شود

            ب         دربعضی موارد لت خلفی به همراه لت سپتال جابجا می شود

            ج          لت قدامی می تواند تنگی مجرای خروجی بطن راست را بدهد

            د          شایعترین تغییر در لت پوستریور(خلفی) است

147 - کودک سه ساله ای با تترالوژی فالوت دچار حمله اسپل می شود (حمله سیانوتیک) کدام علامت زیر دروی دیده نمی شود؟

            الف      تشدید سیانوز

            ب         بی حالی و کندی تنفس

            ج          کاهش سوفل سیستولیک

            د          تاکی کاردی

148 - تشخیص محتمل برای ECG tracing زیر کدام است؟

 

            الف      Alternating BBB

            ب         bigeminal APC + aberrancy

            ج          parasystole

            د          Bidirectional VT

149 - Warranty period بدنبال اسکن پرفیوژن میوکارد نرمال چند سال است؟

            الف      1سال

            ب         2سال

            ج          3سال

            د          4سال

150 - در ارتباط با دیابت کدام گزینه غلط است؟

            الف      کاهش HDL کلسترول وجود دارد

            ب         افزایش LDL کلسترول کمتر دیده می شود

            ج          افزایش سطح Hb A1C به بالای 2/6 درصد سبب افزایش بیماری ماکروواسکولار می شود

            د          هیچکدام از داروهای کاهش دهنده وزن موجب کاهش پیشرفت (progression) به سمت دیابت در افراد High risk نمی شود

 
 101 2
102 2
103 3
104 4
105 2
106 2
107 3
108 4
109 2
110 2
111 2
112 3
113 2
114 2
115 1
116 1
117 4
118 3
119 1
120 3
121 2
122 1
123 3
124 3
125 3
126 1
127 3
128 4
129 3
130 3
131 1
132 1
133 4
134 3
135 2
136 3
137 1
138 2
139 1
140 2
141 2
142 2
143 1
144 2
145 2
146 4
147 2
148 4
149 2
150 4

101

2

102

2

103

3

104

4

105

2

106

2

107

3

108

4

109

2

110

2

111

2

112

3

113

2

114

2

115

1

116

1

117

4

118

3

119

1

120

3

121

2

122

1

123

3

124

3

125

3

126

1

127

3

128

4

129

3

130

3

131

1

132

1

133

4

134

3

135

2

136

3

137

1

138

2

139

1

140

2

141

2

142

2

143

1

144

2

145

2

146

4

147

2

148

4

149

2

150

4

 
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo