X
تبلیغات
رایتل

شمارش معکوس تا امتحان - هفته بیست و یکم: درس یازدهم

یکشنبه 21 تیر 1388 ساعت 08:00 ب.ظ

 

شمارش معکوس تا امتحان  - هفته بیست و یکم: درس یازدهم 

 

1 -

زن باردار 8 هفته در حین خوردن غذا بطور ناگهانی احساس خفگی کرده و قادر به صحبت کردن نیست. بهترین اقدام در مورد این بیمار کدام است؟

 

الف

chest thrust

 

ب

abdominal thrust

 

ج

back blow

 

د

jaw thrust

 

2 -

به دنبال کشیدن دندان حدود 4 ساعت قبل هنوز خونریزی بیمار متوقف نشده است. در معاینه داخل دهان پر از لخته است.بیمارسابقه مصرف آسپیرین داشته است. کدام اقدام در سیر درمان جایگاهی ندارد؟

 

الف

شستشوی سوکت دندان  

 

ب

تزریق آمینوکاپروئیک اسید

 

ج

تزریق لیدوکائین + اپی نفرین

 

د

سوچور محل با نخ سیلک

 

3 -

مرد 50 ساله ای که یک هفته قبل تحت عمل جراحی تیروئید قرار گرفته است، بدلیل درد سینه مراجعه کرده است. علائم حیاتی به شرح زیر می باشد و نوار قلبی را در تصویر شماره (1) مشاهده می کنید. مناسبترین اقدام درمانی کدام است؟

BP=130/70   mmHg      

PR= 100/min     

RR= 16/min

 

الف

تجویز استرپتوکیناز

 

ب

آنژیوپلاستی

 

ج

نیتروگلیسیرین وریدی  

 

د

هپارین با وزن مولکولی کم

 

4 -

مرد 62 ساله سیگاری بدلیل سرفه خشک ،تب بسیار بالا،لرز،اسهال و درد شکم مراجعه کرده است.سابقه بیماری خاصی ندارد.در معاینه ریه رال خشن دارد.محتملترین عامل ایجاد کننده کدام است؟

 

الف

مایکوپلاسما

 

ب

لژیونلا

 

ج

پنوموکوک

 

د

کلامیدیا

 

5 -

جهت کدامیک از بیماران زیرنیاز به، بالگرد (Helicopter EMS) جهت انتقال به مرکز درمانی نمیباشد؟

 (ISS= Injury Severity Score)

 

الف

غرق شدگی همراه هیپوترمی

 

ب

بیمار ترومایی با ISS=40

 

ج

توقف قلبی - عروقی در اثر تروما

 

د

چند سانحه ترافیکی با مکانیزم شدید

 

6 -

درکدامیک از انواع گلوله خوردگی امکان اشتباه در تعیین زخم ورودی با خروجی بیشتر است؟

 

الف

Tight contact

 

ب

loose contact

 

ج

close range

 

د

intermediate range

 

7 -

خانم باردار حدوداً 30 هفته را به علت کاهش سطح هوشیاری بدون علت مشخص و سابقه تروما به نزد شما آورده اند. در معاینه BP=60/p mmHg و PR=90/min دارد که علیرغم دادن وضعیت مناسب به بدن بیمار و انفوزیون دو لیتر نرمال سالین تغییر محسوسی در فشار خون بیمار ایجاد نمی شود. داروی مناسب برای بیمار کدام است؟

 

الف

دوپامین

 

ب

اپی نفرین

 

ج

افدرین

 

د

نوراپی نفرین

 

8 -

بیماری بدنبال تصادف موتوری دچار کبودی و تورم چشم راست شده است در معاینه پرپتوز داشته ولی دید چشم کامل است و در حرکات آن محدودیت دارد. جهت بیمار سی تی اسکن درخواست می شود اما در طی مدت انتظار پروپتوز بیشتر می شود. کدامیک اقدام صحیحی نیست؟

 

الف

تجویز استازولامید وریدی

 

ب

تجویز تیمولول موضعی

 

ج

تجویز مانیتول وریدی

 

د

کمپرس محل با فشار

 

9 -

مرد 30 ساله ای بدلیل از دست دادن هوشیاری آورده شده است: در حال حاضر هوشیار بوده و معاینات طبیعی است. در بررسی ها سی تی اسکن مغزی طبیعی است. ECG بیمار را در تصویر شماره (2) مشاهده می کنید. کدامیک از موارد زیر در مورد بیمار نادرست است؟

 

الف

احتمال مرگ ناگهانی در وی بالاست

 

ب

پروکائینامید باعث پوشاندن علائم ECG وی می شود.

 

ج

درمان مناسب کاشت دفیبریلاتور اتوماتیک است.

 

د

مهمترین درمان وی Ablasion می باشد.

 

10 -

رزیدنت طب اورژانس قرار است برای گذراندن یک دوره تکمیلی به مناطق روستایی تایلند سفر کند. اقدام مناسب در مورد پیشگیری کدام است؟

 

الف

مفلوکین

 

ب

داکسی سیکلین

 

ج

پریماکین

 

د

کلروکین

 

11 -

در زیر آتش دشمن در بیماری که نیاز به اقدامات پزشکی زیردارد، انجام کدامیک مناسب است؟

 

الف

هموستاز کافی

 

ب

لوله گذاری تراشه

 

ج

احیاء قلبی - ریوی

 

د

درمان پنوموتوراکس فشاری

 

12 -

در بیمار قربانی تجاوز جنسی با سابقه DVT کدامیک از ترکیبات زیرجهت پیشگیری از حاملگی توصیه می شود؟

 

الف

قرص HD 

 

ب

قرص LD 

 

ج

اتینیل استرادیول

 

د

لوونورژسترول

 

13 -

در بیماری 45 ساله پس از احیاء قلبی تنفسی، مانیتورینگ قلبی به عمل آمده طبیعی است. اما نبض مرکزی بیمار لمس نمی شود. کدام گزینه در مورد این بیمار نادرست است؟

 

الف

پروگنوز آن نسبت به سایر علل ایست قلبی تنفسی بهتر است.

 

ب

یکی از درمان ها پریکاردیوسنتز است.

 

ج

یکی از علل آن آمبولی ریوی وسیع می باشد.

 

د

نیاز به ادامه احیاء قلبی- تنفسی است.

 

14 -

خانم 35 ساله به دلیل سردرد و تاری دید مراجعه کرده است در معاینه فیزیکی فلج دو طرفه عصب سوم مغزی مشهود است. سی تی اسکن سر بیمار را در تصویر شماره ( 3) ملاحظه می فرمایید. مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟

 

الف

هپارین

 

ب

تخلیه جراحی

 

ج

آنتی بیوتیک

 

د

دگزامتازون

 

15 -

مرد 45 ساله ای با سابقه MI بدلیل تنگی نفس مراجعه کرده است.درمعاینه بیمارهوشیاربوده، دیسترس واضح تنفسی داشته و بدن خیس عرق می باشد. در سمع قلب صدای اضافی ندارد، در سمع ریه ها رال ظریف در نیمه تحتانی و ویزینگ در کل ریه سمع می شود. در ECG موج Q در لیدهای پره کوردیال دارد. فشار خون داخل شریانی بیمار 80mmHg می باشد در ABG آلکالوز تنفسی دارد. کدامیک از اقدامات زیر برای وی مناسب میباشد؟

 

الف

وازوکانستریکتور

 

ب

وازودیلاتاتور تیتره

 

ج

دیگوکسین وریدی

 

د

بتابلوکر با دوز پائین

 

16 -

مرد 40 ساله با تب و تنگی نفس 5 روزه به اورژانس مراجعه کرده است. در گرافی قفسه سینه پلورال افیوژن گزارش شده است. Tap مایع پلور، رنگ آمیزی گرم باکتری دیپلوکوک گرم مثبت رانشان می دهد. اقدام درمانی تجویز آنتی بیوتیک همراه کدام گزینه زیر است؟

 

الف

لوله سینه(Chest tube)

 

ب

تزریق فیبرینولیتیک داخل پلور

 

ج

decortication پلور

 

د

آنتی بیوتیک به تنهایی کافی است.

 

17 -

مرد افغانی با سابقه دیابت به علت درد سینه و تنگی نفس به اورژانس آورده شده است. بیمار سابقه گذاشتن لوله سینه به علت آمپیم را در سه ماه قبل می دهد. در حال حاضر علائم حیاتی پایدار می باشد. سمع ریه کاهش صدای یکطرفه سینه مشخص است. نوار قلب بالا رفتن قطعه ST در لیدهای تحتانی را نشان میدهد و در گرافی به عمل آمده افیوژن وسیع در سمت چپ وجود دارد. کدامیک ازشرایط زیر منع مصرف ترومبو لیتیک در این بیمارنمیباشد؟

 

الف

پریکاردیت سلی همراه

 

ب

رتینوپاتی خونریزی دهنده

 

ج

انجام توراکوسنتز

 

د

سابقه گذاشتن لوله سینه

 

18 -

مرد جوانی بدنبال خوردن محلول نامشخص با کاهش سطح هوشیاری و تشنج به اورژانس آورده شده است. در بررسی بیمار در وضعیت کومای عمیق بوده و علایم حیاتی به شرح ذیل است.مردمک ها میوتیک بوده و پوست بیمار مرطوب است. بیمار دارای اشک ریزش و بی اختیاری ادرار بوده و در سمع ریه رال منتشرسمع می شود. در ABG اسیدوز متابولیک وجود دارد. در مورد بیمار فوق آنتی دوت اختصاصی کدام است؟

  PR=40/min   

    RR=30/min

   BP=75/p mmHg

 

الف

آتروپین

 

ب

پرالیدوکسیم

 

ج

فیزوستیگمین

 

د

بیکربنات سدیم

 

19 -

آقای 38 ساله به علت سرگیجه توام با تهوع و استفراغ به اورژانس مراجعه کرده است. مشکلات بیمار با حرکات سر وی بیشتر می شود و پس از ثابت نگه داشتن سر کاهش می یابد. معاینات بیمار طبیعی است، اقدام مناسب بعدی کدام است؟

 

الف

سی تی اسکن

 

ب

ادیوگرام

 

ج

دیازپام وریدی

 

د

بستری نورولوژی

 

20 -

بیمار مبتلا به دیابت و نارسایی احتقانی قلب با کاهش سطح هوشیاری مراجعه نموده است.علایم حیاتی و آزمایشات بشرح زیر است. در هنگام انتوباسیون کف صورتی از لوله خارج می شود با تجویز 800mg فورسماید خروجی ادرار نداشته است. با آماده شدن آزمایشات پاسخهای ذیل بدست آمده چه اقدامی انتخابی است؟

 mmHg  BP=100/70

 RR=30/min

 mg/dl BUN = 85

mg/dl Cr= 5

/L K= 5mEq

mg/dl BS= 360

Na=152 mEq/L

 

الف

انفوزیون فورسماید

 

ب

تجویز lit1 سالین در طی 1 ساعت

 

ج

تجویز 300cc مایع سالین با سمع ریه 

 

د

دیالیز خونی

 

21 -

زن 60 ساله ای بدلیل ضعف و بیحالی مراجعه کرده است. در معاینات انجام شده یافته ای ندارد. بدلیل نارسایی قلبی تحت درمان با روزانه یک قرص دیگوکسین و آسپرین می باشد. تروپونین و CPK-MB مثبت شده است و علائم حیاتی به شرح زیر است.  ECG وی را در تصویرشماره (4) مشاهده می کنید. کدامیک از اقدامات درمانی زیر برای وی مناسب نمی باشد؟

 RR=18/min

mmHg BP=80/60

 

الف

آتروپین

 

ب

ایزوپروترنول

 

ج

پیس میکرخارجی

 

د

هپارین وریدی

 

22 -

خانم 30 ساله ای با تب و درد ناحیه زیر ناف به اورژانس مراجعه کرده است. در شرح حال از 2 سال قبل IUD و ترشح غیرطبیعی واژینال دارد. در معاینه ژنیکولوژی حرکت سرویکس دردناک است. در سونوگرافی توده

 Tubo ovarian در سمت راست دارد. پس از تجویز آنتی بیوتیک وریدی وخارج نمودن IUD اقدام مناسب کدام است؟

 

الف

داکسی سیکلین + کلیندامایسین

 

ب

سپیروفلوکساسین + کلیندامایسین

 

ج

داکسی سیکلین + سفکسیم

 

د

مترونیدازول + سفکسیم

 

23 -

مرد 18 ساله به علت توهمات شنوایی و هذیان گویی به اورژانس آورده شده است. بیمار سابقه افسردگی را در گذشته می دهد. در معاینه بیمار هوشیار و ارینته بوده ولی صحبت کردن وی Disorganized است. کدام تشخیص برای وی مطرح نمی باشد؟

 

الف

مصرف مواد (abuse)

 

ب

دلیریوم

 

ج

بیماری ارگانیک

 

د

disorder brief psychotic

 

24 -

در بررسی سطح خونی ضد افسردگیهای سه حلقه ای در بیمار مشکوک به مسمومیت با این داروها، مصرف کدامیک از داروهای زیر می تواند جواب مثبت کاذب ایجاد نماید؟

 

الف

ایندرال

 

ب

لیتیوم

 

ج

کاربامازپین

 

د

هیوسین

 

25 -

مرد 24 ساله با سابقه سنگ کلیه چپ با درد کولیکی در همان سمت همراه با تهوع و یکبار استفراغ مراجعه کرده است. درد به بیضه همان سمت تیرکشیده و ادرار تیره رنگ است. اولین اقدام کدام است؟

 

الف

کتورولاک وریدی

 

ب

پیروکسیکام عضلانی

 

ج

آزمایش کامل ادرار

 

د

سونوگرافی

 

26 -

مرد 40 ساله ای با سابقه آرتریت روماتوئید بدلیل تنگی نفس ناگهانی از 5 ساعت قبل مراجعه کرده است. درد سینه ندارد ولی ارتوپنه را ذکر میکند.در معاینه سوفل دیاستولی در بالای کناره راست استرنوم و رال در قواعد ریه ها دارد. نبض اندامها قرینه است در نوار قلبی هیپرتروفی بطن چپ دیده می شود. گرافی از قفسه سینه کاردیومگالی و ادم ریه را نشان میدهد. تروپونین I منفی است. علائم حیاتی به شرح زیر است.مناسبترین اقدام برای بیمار کدام است؟

BP= 110/70 mmHg

PR= 110 min

RR= 30/min

SPo2= 90%

 

الف

ترومبولیتیک تراپی

 

ب

آنژیوپلاستی

 

ج

تعویض جراحی دریچه

 

د

دیگوکسین + دیورتیک

 

27 -

اینترن اورژانس در تماس با یک بیمار آبله مرغانی در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار می گیرد. قرار است  این اینترن 4 هفته بعد جشن ازدواج خود را برگزار کند. اقدام مناسب پیشگیری از عفونت  (ویروس وریسلا زوستر)VZV کدام است؟

 

الف

تزریق واکسن VZV در 2 دوز

 

ب

تزریق واکسن VZV دریک دوز

 

ج

تزریق ایمونوگلوبین اختصاصی VZV دریک دوز

 

د

تزریق ایمونوگلوبین اختصاصی VZV در 2 دوز

 

28 -

مرد 40 ساله به دنبال تصادف، دچارضربه به شکم شده است. بیمار هوشیار بوده و علائم حیاتی به شرح زیر است. در معاینه به جز تندرنس ژنرالیزه شکم نکته دیگری وجود ندارد. سونوگرافی بیمار را در تصویر (5) مشاهده می کنید. کدام اقدام برای وی مناسب نیست؟

BP = 130/70 mmHg

PR = 90/ min

RR= 16/mm

 

الف

لاواژتشخیصی پریتوئن

 

ب

سی تی اسکن شکم

 

ج

گرافی قفسه سینه

 

د

انتقال به اتاق عمل

 

29 -

خانم جوانی که حدود 6 ساعت قبل تعداد نامشخصی Tylenol (استامینوفن 650mg) مصرف کرده، به اورژانس مراجعه نموده است پس از شروع دوز اول N-استیل سیستئین برای بیمار سطح خونی استامینوفن چک شده که کمتر از حد سمی گزارش شده است. در مورد ادامه درمان کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

 

الف

ترخیص بیمار در صورت بی علامتی

 

ب

چک مجدد سطح خونی 4 ساعت بعد

 

ج

تکمیل درمان با N-استیل سیستئین

 

د

تحت نظر گرفتن بیمار تا 24 ساعت

 

30 -

مرد 65 ساله با احتباس ادرار از 6 ساعت قبل مراجعه کرده است. دوبار تلاش برای گذاشتن کاتترفولی ناموفق بوده است. اقدام مناسب گذاشتن کدام کاتتر است؟

 

الف

Coude

 

ب

Nelaton

 

ج

Metal

 

د

Filliform

 

31 -

فشار خون زن 50ساله ای در اتاق تریاژ 150/90 mmHg ثبت می شود. یک ساعت بعد فشار خون مجدد وی تغییری نکرده است. وی سابقه فشار خون را از یک سال قبل به طور گهگاه ذکر می کند که دارو مصرف نمی کند. معاینات انجام شده و بررسی ها طبیعی است. اقدام مناسب کدام است؟

 

الف

کنترل فشار خون با کاپتوپریل زیر زبان و سپس ترخیص

 

ب

تجویزهیدروکلروتیازید خوراکی و پیگیری سرپایی

 

ج

شروع آتنولول و کاپتوپریل و پیگیری

 

د

کنترل فشار خون در اورژانس و سپس ترخیص با کاپتوپریل خوراکی

 

32 -

سگ ولگردی کودک 10 ساله ای را گاز میگیرد. بلافاصله سگ ولگرد را در تله ای به دام می اندازند. اقدام مناسب برای پیشگیری از هاری کدام است؟

 

الف

اگر تا 10 روز علایم هاری در سگ بوجود نیاید اقدامی لازم نیست.

 

ب

بلافاصله واکسن هاری باید تزریق گردد.

 

ج

بلافاصله ایمونوگلوبین اختصاصی باید تزریق گردد.

 

د

بلافاصله واکسن و ایمونوگلوبین اختصاصی باید تزریق گردد.

 

33 -

مرد 45 ساله با سابقه مصرف مواد مخدر تزریقی با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است. علائم حیاتی و آزمایشات به شرح زیر است. در معاینه با صدا زدن چشم خود را باز میکند و سایر معاینات طبیعی است.ECG  به جز تاکی کاردی سینوسی نکته دیگری ندارد. جهت اختلال آب و الکترولیت کدام اقدام مناسب است؟

T(Axillary)=37/8C,PR= 25/min, BP=80/50 mmHg

  K=6/5 meq/L

    ( کمتر از 3 غیرطبیعی است)     P= 2mg/ dl

 Ca= 7 mg/dl

 

الف

دیالیز خونی

 

ب

گلوکونات کلسیم

 

ج

کی اگزالات

 

د

بی فسفات سدیم

 

34 -

زن 38 ساله که بدلیل ابتلا به کمر درد شب گذشته تعداد زیادی قرص ایندومتاسین مصرف کرده، با سردرد شدید، تب مختصر و سفتی گردن مراجعه نموده است در معاینه بیمار هوشیار بوده، علائم حیاتی پایداراست.آزمایشات روتین نرمال بوده و در بررسی مایع مغزی - نخاعی نکته غیر طبیعی یافت نشده است. کدامیک از اقدامات زیر را برای بیمار توصیه می کنید؟

 

الف

شروع آسیکلوویر وریدی

 

ب

شروع آنتی بیوتیک وریدی

 

ج

استفاده از شل کننده عضلانی

 

د

فقط اقدامات حمایتی

 

35 -

مرد 22 ساله به علت تماس با اسید هیدروفلوریک مراجعه کرده است . علائم حیاتی بیمار پایدار می باشد و به جز سوختگی ناحیه قدامی ساعد مشکل دیگری ندارد کدام اقدام نادرست است ؟

 

الف

شستشوی ناحیه آلوده با آب فراوان

 

ب

برداشتن تاولها و شستشوی بستر آنها

 

ج

تزریق زیرجلدی گلوکونات کلسیم

 

د

ترخیص پس از 6 ساعت در صورت بی علامتی

 

36 -

بیمار 50 ساله دیابتی با زخم cm1روی پا مراجعه نموده است حاشیه  cm1 اطراف زخم دچار قرمزی و تورم است. ضایعه دیگری ندارد بیمار از 15 سال قبل در حال مصرف قرص قند است. کدام اقدام صحیح است ؟

 

الف

تجویزgr 1  سفازولین و ترخیص با سفالکسن 500 mg برای 10 روز و پیگیری

 

ب

بستری و تجویز سیپرفلوکساسین وریدی و تبدیل قرص به انسولین

 

ج

بستری و تجویز وانکوماسین + مترونیدازول وریدی و تبدیل قرص به انسولین

 

د

بستری و تجویز سفالکسین خوراکی و دبریدمان زخم

 

37 -

بیماری 40 ساله با پنومونی به اورژانس مراجعه می نماید بیمار بدلیل نقص عملکرد آدرنال تحت درمان با کورتون است. کدام اقدام درمانی لازم است ؟

 

الف

تجویز 75-50 هیدرکورتیزون وریدی روزانه به مدت 2-1 روز

 

ب

تجویز 100-50 هیدروکورتیزون وریدی هر6 ساعت بمدت 2 روز

 

ج

تجویز 15-10 متیل پردنیزولون وریدی به مدت یک ماه

 

د

نیازی به افزایش دوز کورتون معمول نیست

 

38 -

در معاینه چشم یک بیمار به دنبال احیاء قلبی - ریوی موفق ، مردمکها به صورت قرینه gaze  به سمت بالا دارد . کدام تشخیص بیشتر مطرح است ؟

 

الف

آسیب پونز

 

ب

هیپوکسیک آنسفالوپاتی

 

ج

تاثیر خواب آورها

 

د

خونریزی داخل بطنی

 

39 -

مرد 40ساله ای بدلیل درد سینه وتب مراجعه کرده است. وی یک هفته قبل بدلیل ترومای شدید قفسه سینه در بیمارستان بستری و تحت مانیتورینگ قلبی بوده است. در حال حاضر سمع ریه ها طبیعی است. ولی صدای اضافی روی استرنوم شنیده می شود که با قطع تنفس ادامه می یابد. نوار قلب ، گرافی سینه وآنزیم های قلبی طبیعی است. کدام اقدام تشخیصی مناسب است.

BP=130/70 mmHg      

PR= 110/min     

T= 39C

 

الف

سی تی اسکن قفسه سینه

 

ب

ازوفاگوگرام

 

ج

اکوکاردیوگرافی

 

د

آندوسکوپی

 

40 -

دستیار طب اورژانس هنگام گذاشتن کاتترورید مرکزی در بیمار مبتلا به ایدز دچار needle stick شده است. اقدام مناسب کدام است؟

 

الف

زیدودین + لامیووین به مدت یک ماه

 

ب

زیدودین + لامیووین + نلفیناویر به مدت 6 ماه

 

ج

زیدودین + لامیووین به مدت 6 ماه

 

د

زیدودین + لامیووین + نلفیناویر به مدت یک ماه

 

41 -

تصویرشماره(6) نشان دهنده جا اندازی در رفتگی کدام مفصل می باشد؟

 

الف

آکرومیوکلاویکولر

 

ب

استرنوکلاویکولر

 

ج

گلنوهومرال خلفی

 

د

گلنوهومرال قدامی

 

42 -

مرد جوانی که بدنبال مسمومیت حاد با  دیگوکسین در اورژانس بستری است، سطح  دیگوکسین 7 ng/mlگزارش شده است. بدلیل هیپرکالمی مقاوم بهدرمان بیمار تحت درمان با فراگمان Fab قرار گرفته است. علیرغم بهبودی هیپرکالمی سطح سرمی دیگوکسین به 20ng/ml افزایش یافته است. علائم حیاتی بیمار در حال حاضر پایدار است. اقدام مناسب بعدی در مورد این بیمار کدام است؟

 

الف

تکرار تجویز فراگمان Fab

 

ب

همودیالیز اورژانس

 

ج

تجویز سولفات منیزیم

 

د

ادامه اقدامات حمایتی

 

43 -

کودک 4 ساله با 10% سوختگی درجه 1 و 10% سوختگی درجه 2 به بیمارستان آورده شده است. وزن کودک 20 کیلو گرم می باشد. بیمار 2 ساعت پیش دچار سوختگی شده است. بلافاصله به بیمار 200 سی سی نرمال سالین داده شده است. مایع مورد نیاز بیمار تا 6 ساعت آینده حدوداً چند میلی لیترمی باشد؟

 

الف

200

 

ب

500

 

ج

800

 

د

1000

 

44 -

بیمار با سابقه تشنج که تحت درمان با کاربامازپین بوده ،بدون قطع دارو دچار تشنج تونیک کلونیک شده که با حالتPost ictal به اورژانس آورده شده است جهت درمان بیمار کدام مناسب است؟

 

الف

تجویز فنی تونین وریدی با 2/1 دوز کامل

 

ب

تجویز فنی تونین وریدی با دوز کامل

 

ج

تجویز دیازپام وریدی 10mg

 

د

تجویز فنوباربیتال با دوز کامل

 

45 -

مرد 50 ساله ای با سابقه فشارخون کنترل نشده بدلیل درد قفسه سینه از 6 ساعت قبل با پای خود مراجعه کرده است. در معاینه  BP= 180/100 mmHg و بیمار تعریق کرده می باشد. نوار قلبی که از بیرون آورده است طبیعی است. در حین انتقال برای مانیتورینگ بیمار اظهارمی کند که قادر به ایستادن و راه رفتن روی پای خود نمی باشد. در معاینه متوجه پاراپارزی بیمار می شوید. کدامیک از اقدامات تشخیصی زیربیشترکمک میکند؟

 

الف

نوار قلبی مجدد

 

ب

سی تی اسکن با کنتراست قفسه سینه

 

ج

MRI ستون فقرات

 

د

سی تی اسکن بدون کنتراست مغز

 

46 -

بیمار 40 ساله ای که یک ماه قبل عمل جراحی تومور مغز داشته با سر درد شدید به اورژانس مراجعه کرده است. در معاینه علائم تحریک مننژ ندارد. سی تی اسکن با تزریق ماده حاجب یک ضایعه هیپودانس با

 ring enhancement را در مخچه نشان می دهد. اقدام مناسب کدام است؟

 

الف

Metronidazole + Vancomycin

 

ب

imipenem + Vancomycin

 

ج

Cefepime + Gentamicin

 

د

Cefepime + Metronidazole

 

47 -

مرد 30 ساله با سابقه قبلی تروما به ساق پای راست و درد آن که با اکستانسیون انگشتان پا شدیدتر می شود به اورژانس آورده شده است. در معاینه نبض شریان تیبیالیس قدامی لمس نمی شود. اما نبض تیبیالیس خلفی قابل لمس است و بی حسی بین دو انگشت اول و دوم پا وجود دارد. سایر معاینات طبیعی است. فشار کدامیک از کمپارتمانهای ساق در این بیمار بالا می باشد؟

 

الف

جانبی

 

ب

خلفی قدامی

 

ج

خلفی سطحی

 

د

قدامی

 

48 -

مرد جوانی بدنبال مصرف ماده نا مشخص با حالت هذیان و بیقراری به اورژانس آورده شده است. در معاینه، علائم حیاتی شامل T= 390C  و RR= 18/min و PR= 120/min وBP= 200/110 mmHg مردمک ها میدریاتیک و بدن مرطوب است. مصرف کدامیک از ترکیبات زیر برای بیمار کمتر مطرح است؟

 

الف

کراک

 

ب

مت آمفتامین

 

ج

اکستازی

 

د

مپریدین

 

49 -

مرد 55 ساله به علت همی پارزی راست مراجعه کرده است. در سی تی اسکن به عمل آمده آثاری از خونریزی مشاهده نمی شود. علائم بیمار دو ساعت قبل شروع شده است و قصد شروع ترومبولیتیک دارید PR=100/min - BP=190/115mmHg برای کنترل فشارخون بیمار کدام گزینه مناسب است؟

 

الف

لابتالول وریدی

 

ب

نیتروگلیسیرین وریدی

 

ج

نیفدیپین خوراکی

 

د

نیاز به درمان دارویی ندارد

 

50 -

بیماری به علت نارسایی تنفسی انتوبه شده است. جهت تغییر Setup دستگاه چه اقدامی لازم است؟

 

الف

محاسبه کمپلیانس ریه

 

ب

محاسبه رزیستانس ریه

 

ج

محاسبه  iPEEP

 

د

انجام ABG 20 دقیقه بعد

 

شماره سوال

پاسخ

1

2

2

1

3

2

4

2

5

3

6

1

7

3

8

4

9

4

10

2

11

1

12

4

13

1

14

1

15

2

16

1

17

4

18

2

19

3

20

4

21

2

22

1

23

2

24

3

25

1

26

2

27

1

28

4

29

2

30

1

31

2

32

1

33

3

34

4

35

4

36

1

37

1

38

2

39

3

40

4

41

2

42

4

43

2

44

1

45

2

46

2

47

4

48

4

49

1

50

4

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo