X
تبلیغات
رایتل

کارنامه نهایی - لینک دیوان عدالت اداری سهمیه مازاد و پیشنهادات

جمعه 11 اردیبهشت 1388 ساعت 08:01 ق.ظ

کارنامه نهایی داوطلبین سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی
1388/02/10

کارنامه نهایی داوطلبین آزمون پذیرش دستیار تخصصی - دوره سی و ششم  توصیه یکی از همکاران 

لینک مر بوط به ابطال سهمیه مازاد مدیران دیوان عدالت      دوستان  شما رو به  حداقل برید  تو این لینک دیوان عدالت اداری  و یه کامنت بذارین در مورد عدم اجرای کامل مصوبه شان.
مطمئن باشین بی تاثیر نیست.
 


http://www.divan-edalat.ir/pages/?cid=300

ابطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی

 

 شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی که در اسفند ماه سال 1387 برگزار می‎گردد بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی برای مشاغل مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام پیمانی یا رسمی باشند، سهمیه خاص و امتیاز ویژه منظور نموده است...
 

تاریخ: 13/11/1387
شماره دادنامه: 804
کلاسه پرونده: 87/762
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ع - ف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی.
مقدمه: شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی که در اسفند ماه سال 1387 برگزار می‎گردد بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی برای مشاغل مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام پیمانی یا رسمی باشند، سهمیه خاص و امتیاز ویژه منظور نموده است به نحوی که لیاقت به عنوان شرط اصلی در امر پزشکی تخصصی به فراموشی سپرده شده و رقابت در عرصه پزشکی را محدود و سلامت جامعه را در مخاطره قرار داده و تهدید می‎نماید. چون مطابق اصل 19 و 28 قانون اساسی مردم از حقوق مساوی برخوردارند و باید شرایط مساوی برای احراز مشاغل و امکان اشتغال برای همه افراد فراهم گردد و اقدام مذکور باعث تضییع حق فارغ التحصیلان پزشکی می‎شود و این در شرایطی است که سهمیه قانونی رزمندگان با تردید مورد قبول قرار گرفته و اعمال می‎شود و ایجاد امتیاز و اختصاص سهمیه ویژه باید مستند قانونی داشته باشد و موضوع باعث تبعیض ناروا بوده و خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور است. لذا متقاضی ابطال امتیاز مقرر برای مشاغل مدیریتی و سهمیه اختصاصی ویژه می‎باشم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 456782/ح/ن مورخ 6/11/1387 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیازهای مناطق محروم و نیازمند جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد گردیده است و به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/12/1375 اختیار بـررسی نیازهای تخصصی مناطق محروم و مـورد نیاز کشور بـر عهده این وزارتخانه و شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان مجری برابر بند یک ماده اول قانون تشکیل شورای مذکور می‎باشد. اقدامات لازم در این راستا بر اساس نیاز سنجی در سطح کشور به تناسب احتیاجات مناطق نیازمند و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی در مناطق مزبور، با تعیین میزان و نوع سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‎گردد، هدف آن تحقق عدالت در تامین سلامت آحاد افراد جامعه در دراز مدت و مطابق با برنامه‎ریزیهای کلان توسعه کشور در تمامی سطوح می‎باشد. 2- در شصت وپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، سهمیه پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم ضمن تعیین شرایط بهره‎برداری از آن منجمله نحوه محاسبه امتیازات خدمت در مناطق مزبور مورد تصویب قرار گرفت. بدین لحاظ اعلام سهمیه پذیرش مورد اشاره در دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به صورت مازاد بر ظرفیت موجود در نظر گرفته شده و موجبات کاهش ظرفیتهای عمومی پذیرش آزمون را فراهم نیاورده است. لذا تصدیق می‎فرمایند که اقدام وزارتخانه به منظور تقویت بنیه و دانش علمی کارکنان و اعضای هیأت علمی مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی درمانی برای نیل به اهداف اعلام شده قانونگذار به لحاظ حفظ تعادل در امور جاری بخش سلامت و درمان کشور صورت گرفته است. ضمن اینکه استفاده از تسهیلات مذکور جهت مستخدمین شاغل در مناطق محروم با در نظر گرفتن اولویت سابقه خدمتی در آن مناطق بوده و مشروط به تداوم و استمرار خدمت متقاضیان گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب حکم مقرر در بند 6 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 برنامه‎ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی – درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و همچنین طبق ماده 14 قانون مربوطه به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 آن وزارتخانه مکلف گردیده است کـه به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق‎الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریتی از حیث پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی نیست و تعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط و از مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می‎باشد، بنابراین راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

  لینک مر بوط به ابطال سهمیه مازاد مدیران 

 همکاری تغییر رفرنسها را پرسیده که در ادرس دبیرخانه و در همین وبلاگ هم وجود دارد می توانند مراجعه کنند.(غیر از کودکان جراحی روان و پوست بقیه تغییر کرده اند)

از همکاران پرسیدند که چرا یکشنبه ، دوشنبه خالی است؟ که علتش نشان دادن تاریخ شروع و پایان هفته است و خالی نمی باشد

این برنامه تقریبا مثل هفته های میلادی است که یکشنبه ها تعطیل است و هفته را با دوشنبه آغاز می کنند. همکارانیکه کلاس می روند می توانند از دوشنبه تا پنجشنبه یک مطالعه خوب و کاملی داشته باشند . پنجشنبه و جمعه را در کلاس شرکت کنند. شنبه و یکشنبه همان درس به همراه مطالب ارائه شده در کلاس بطور کامل یاد گیری می شود.

همکاران مکاتبه ای هم توجه داشته باشند که جزوه ها تقریبا 7-10 روز بعد از برگزاری کلاس بدستشون می رسد کههمان دوشنبه هفته بعد می شه.

سایر دوستان هم که از کلاس و  مکاتبه ای اموزشگاهها استفاده نمی کنند باز چون وقتی جمعه به اخر برنامه هفتگی می خوره بعلت شرایط خاصی که جمعه دارد عملا هدر می رود به همین خاطر بهتر است در وسط برنامه هفتگی باشه تا استفاده بیشتری برد .

توصیه می کنم یک نام مستعار برای خودتان انتخاب کنید و هر شب با همان نام مستعار در قسمت نظرات مقدار مطالعه مفید روزانه خود را بنویسید و در اخر برنامه هفتگی ببینید چقدر توانستید مطالعه کنید و ایا درس مورد نظر را بطور کامل یاد گرفتید  یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب به خودتان جایزه بدهید هر چند کوچک و  اگر جواب منفی بود علت را پیدا کرده هر چه زودتر برطرف کنید تا برای هفته های بعد همان مشکل تکرار نشود. ضمنا تبادل نظر و راهنمایی را از همدیگر دریغ ندارید.

تاکید می کنم که اگر بتوانید میزان پیشرفت روزانه خود را بنویسید از کم و کیف کار خود آگاه شده و این کار نهایتا شما را به نتیجه دلخواه خود خواهد رساند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo