X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته کودکان شهید بهشتی 3

یکشنبه 20 بهمن 1387 ساعت 10:30 ب.ظ

 

 

101 -

بررسی حدت بینایی (Visual acuity test)  با روش E-test ازچه سنی برای کودکان مقدور می باشد ؟

الف

4-3 سالگی

ب

6-5 سالگی

ج

3-2 سالگی

د

بالای 7 سال

102 -

دختر دوساله ای با ضایعات پوستی از چند هفته قبل که خارش دارنمی باشد مراجعه کرده است. درمعاینه تعداد زیادی پاپول های به رنگ پوست به اندازه mm 2-3 که برخی از آنها درمرکز فرو رفته اند وروی ران ها وپلک بطور متراکم وروی تنه وکشاله ران بطور پراکنده وجود دارند . صحیح ترین توضیح به مادرکدام است ؟

الف

بیمار آبله مرغان دارد ونباید به مدرسه برود.

ب

این یک واکنش آلرژیک تماسی است و تجویز هیدورکورتیزون کفایت می کند.

ج

منزل احتیاج به ضدعفونی کردن دارد.

د

این عفونت با Pox virus است و با هیچ درگیری سیستمیکی همراه نیست .

103 -

کودک 5 ساله ای که بعلت سفر به یک منطقه آندمیک مالاریا قرص کلروکین دریافت میکند توسط سگ مشکوک به هاری (5 روز قبل ) گاز گرفته شده است .توصیه شما چیست ؟

الف

تزریق واکسن ضد هاری بطور عضلانی و ایمینوگلبولین بطور عضلانی

ب

تزریق واکسن ضد هاری بصورت زیر جلدی و ایمنوگلبولین بطور عضلانی

ج

تزریق واکسن ضد هاری بصورت عضلانی و ایمنوگلبولین بصورت وریدی

د

تزریق واکسن ضد هاری بصورت زیرجلدی و ایمنوگلبولین بصورت وریدی

104 -

پسر11 ساله ای بدنبال راش درصورت و تنه از سه هفته قبل مراجعه نموده است. وی از چند روز قبل بطور ناگهانی دچار ورم دردناک دست ها وپاها همراه ضایعات پتشی و پاپولر کمی خارش دار بصورت دستکش و جوراب شده است. درآزمایشات روتین بیمار تنها نکته مثبت آنمی خفیف می باشد. ویروس عامل این بیماری جزو کدام دسته ویروسها است ؟

الف

پارامیکسو ویریده ها

ب

پارو ویروسها

ج

هرپس ویروسها

د

رترو و یروسها

105 -

نوزاد 2 روزه ای که از روز قبل دچار استفراغ سبز شده است ارجاع داده شده است. درآزمایشات انجام شده آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک دارد .درسابقه مادر پلی هیدرآمنیوس داشته است .کدامیک از یافته های رادیوگرافیک زیر دراین نوزاد محتملتر است ؟

الف

تصویرمات (ground glass)  با حفره های کوچک در قسمت تحتانی شکم RLQ

ب

پرهوایی (Hyper inflation) منتشر روده کوچک

ج

پرهوایی کامل شکم بدون وجود هوا (air-free) در رکتوم

د

وجود دو حباب هوا (Double- buble)

106 -

کودک 4 ساله ای به علت راش های خارش دار   به مدت طولانی که در طی چند روز گذشته بدتر شده توسط مادر به درمانگاه آورده شده است. مادرمی گوید که فرزند ش از شیر خوارگی پوست خشکی داشته ودر معاینه پلاک های خشک و excoriated با حدود نامشخص و افزایش ضخامت پوست با پوسته روی اندامها دیده می شود. دربرخی جاها Fissure و اگزودای crusty دیده می شود .در چین آرنج و زانو ضایعات عمیقترمی باشند . پایه اصلی درمانی کدامیک از موارد زیراست ؟

الف

استروئیدهای موضعی

ب

آنتی هیستامین خوراکی

ج

استروئیدهای سیستمیک

د

تجویز ایمونوگلوبولین وریدی

107 -

نوزاد 20 روزه بعلت بیماری مشکوک مادر درحین حاملگی ازنظر سندرم Torch بررسی میگردد. درآزمایشات روتین سرولوژیک تیترآنتی بادی IgG برعلیه توکسو پلاسما بالا می باشد که در بررسی مجدد با فاصله 2 هفته افزایش تیتر داشته است. کودک در معاینه روتین واز نظر ارگانهای حیاتی چشم ومغز طبیعی است .بهترین رویکرد درمانی کدامیک از موارد زیر است ؟

الف

باتوجه به سرولوژی مثبت ،بیمار تحت درمان مناسب برعلیه توکسوپلاسمای مادرزادی قرار می گیرد

ب

باتوجه به معاینه طبیعی کودک حتما LP انجام می شود که درصورت هرگونه تغییرات LP و یا تیترسرولوژی مثبت درآن درمان شروع می شود

ج

باتوجه به عدم علائم بیماری درکودک درابتدا ماهانه وسپس هر3 ماه یکبار ازنظر چشمی بررسی می گردد که درصورت هرگونه شک درمان مناسب شروع می گردد

د

تا سه ماهگی تیترسرولوژی پیگیری می گردد درصورت بالا بودن بطور ثابت ویا مثبت شدن تیتر IgM درمان شروع

می گردد

108 -

دختر سه ساله ای با سابقه عفونتهای پوستی مکرر مراجعه کرده است که هربار به اولسرهای وسیع پیشرفت

می کند. درمعاینه ژنژیویت شدید داشته است. در فلوسیتومتری کمبود شدیدی در 18CDو 11CD گذارش شده است. انتظار کدامیک از یافته های زیر دراین بیمار وجود دارد؟

الف

عدم وجود چرک در اولسرهای بیمار

ب

آلبینیسم نسبی

ج

تاخیردر افتادن دندانهای شیری

د

دیسمورفیسم کرانیو - فاسیال

109 -

دختر 12 ساله ای با تاریخچه اضطراب از گیجی و گزگز دستها شاکی است. این علائم به طور متناوب به مدت 4 ماه است که ایجاد می شود. شبها هیچگونه علامتی ندارد. در معاینه نکته غیرطبیعی یافت نشده ولی بیمار درحین معاینه احساس تنگی نفس کرده و تنفسش تند می شود .اولین اقدام درمانی کدام است ؟

الف

تجویز Ventoline با نبولایزر

ب

دادن اکسیژن

ج

تنفس دریک پاکت کاغذی

د

تجویز پروپرانولول

110 -

در ویزیت کودک 5/2 ساله ای والدین اظهار می کنند که پسرشان شبها چند بار ازخواب بیدار شده گریه می کند و انها مجبور می شوند اورا بغل کرده و راه ببرند تا مجددا بخوابد. باتوجه به اظهارات والدین اختلال خواب این کودک با کدامیک از اختلالات زیر مطابقت دارد؟

الف

Sleep Terror

ب

Sleep onset association disorder

ج

Limit setting sleep disorder

د

Nocturnal Seizure

111 -

کودک 7 ساله ای به علت تب، ضعف ، راش های جلدی کهیری و ماکولوپاپولرخارش دارمراجعه کرده است. وی سابقه عفونت تنفسی فوقانی ده روز قبل داشته که برای وی  پنی سیلین تزریق شده است.  مادرمی گوید محل تزریق در ابتداقرمز و متورم بوده است . درمعاینه ادم دست وپا دارد، قادر به حرکت اندام ها به علت درد نمی باشد و تورم مفاصل زانو ، مچ ودست وپا وآرنج دارد .در مورد مصرف مجدد پنی سیلین کدامیک از رویکردهای زیر صحیح است ؟

الف

اگرتست پوستی با پنی سیلین منفی باشد می توان از دارواستفاده کرد.

ب

پس از حساسیت زدایی  با دارو می توان پنی سیلین را مجددا مصرف نمود.

ج

مصرف پردنیزولون چند ساعت قبل ازشروع پنی سیلین توصیه می شود.

د

باید دنبال داروی جایگزین بود .

112 -

دختر 5 ساله با تاریخچه پلاک های قرمز پوسته دهنده به اندازه 3-2 سانتی متر روی تنه واندامها از یک هفته قبل مراجعه نموده است درمعاینه تب ندارد ولی زبان واروفارنکس اریتماتو دارد .درمعاینه راش بطور غالب روی تنه است کدام تشخیص بیشتر مطرح است ؟

الف

Pityriasis rosea

ب

guttate psoriasis

ج

Scarlet Fever

د

mononucleosis Infectious

113 -

شیرخوار45 روزه ای را با اشکال بلع از بدو تولد نزد شما آورده اند درمعاینه عصب صورتی دوطرف فلج است و انحراف هردو چشم به طرف داخل را دارد .عبارت صحیح درمورد این سندرم کدام است ؟

الف

تشنج ازماههای اول شروع شده و مقاوم به درمان است

ب

پیش آگهی برای تکامل طبیعی عالی است

ج

سطح خونی فنیل آلانین مادر باید اندازه گیری شود

د

درحاملگیهای بعدی سطح خونی آلفافتوپروتئین باید اندازه گیری شود .

114 -

شیرخوار 6 ماهه ای را به علت شکل غیرطبیعی جمجمه به درمانگاه آورده اند جمجمه به شکل کشتی از جلو به عقب کشیده شده است ، Occiput برجسته است ،فونتانل قدامی وجود ندارد وپیشانی پهن است . برجستگی استخوانی درناحیه سوچورساژیتال لمس می شود .عبارت صحیح درمورد این بیماری کدام است ؟

الف

علت وقوع آن موتاسیون در ژنهای گروه Fibroblast Growth Factor Receptor است

ب

علائم افزایش فشار داخل جمجمه بزودی در کودک نمایان می شود .

ج

شایعترین فرم کرانیوسینوستوزیس است .

د

درمعاینه عصبی افزایش DTR اندام تحتانی و رفلکس پلانتار extensor داریم .

115 -

کودک 7 ساله ای را با شکایت توقف ناگهانی در فعالیتهای روزمره به درمانگاه آورده اند این توقف که همراه با مات شدن است چند دقیقه ای به گفته والدین طول می کشد گاهی همزمان رفتارهای تکرار شونده مثل بازوبسته کردن دکمه پیراهن را نجام داده وچند بار نیزناگهان به کوچه فرار کرده و لباسهای خود را ازتن خارج کرده است .2 بار تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک نیز داشته است .در بررسیهایی که انجام میدهید صحیح ترین یافته کدام است ؟

الف

در EEG اینترایکتال امواج Sharpو Spike با منشاء لوب تمپورال وجود دارد.

ب

MRI مفز معمولا" طبیعی است .

ج

برای مشاهده امواج غیر طبیعی تست Hyper ventilation کمک می کند .

د

درمان انتخابی Epileptic Surgery است .

116 -

پسر13 ساله را با شکایت عدم تعادل در راه رفتن از6 سال پیش نزد شما آورده اند. والدین پسرعمو -دخترعمو هستند .تست رومبرگ مثبت است ،رفلکسهای وتری عمقی کاهش یافته است ، همراه با رفلکس پلانتاراکستنسور می باشد ودفرمیته Pes Cavus به چشم می خورد.اکوکاردیوگرافی کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک را نشان میدهد. برای تشخیص قطعی کدامیک از روشهای ژنتیکی زیر مناسب است ؟

الف

بررسی Micro deletion به روش FISH

ب

بررسی GAA repeat

ج

Karyotyping کلاسیک

د

Sequencing ژنهای میتوکندریال

117 -

شیرخوار 7 ماهه ای را با شکایت تأخیر شدید حرکتی نزد شما آورده اند . درحال حاضر هیپوتونی ژنرالیزه  همراه با DTR افزایش یافته دارد. درشرح حال دوره نوزادی بیلی روبین 42 داشته است که 2 بار تعویض خون شده است .درMRI مغز وی کدام یافته احتمال بیشتری دارد ؟

الف

Periventricular Leukomalacia

ب

Multi Cystic Cortical Encephalomalacia

ج

Focal Cerebral Infarction

د

Bilateral Lesion in Globus Pallidus

118 -

کودک 6 ساله ای را با علائم سردرد - تهوع و استفراغ از حدود یک هفته پیش به درمانگاه آورده اند . در معاینه عصبی ادم پاپی دو طرفه همراه با فلج زوج ششم عصب جمجمه ای طرف چپ دارد. سه هفته پیش اوتیت  مدیا داشته است که درمان سرپایی ناقص گرفته است . کدامیک از مکانیسم های عروقی زیر توصیه کننده علائم بالینی است ؟

الف

ترومبوز وریدی

ب

ترومبوز شریانی

ج

پاره شدن آنوریسم مغزی

د

آمبولی شریانی

119 -

پسر 17 ساله ای را بعلت ضعف در راه رفتن از زمان کودکی به درمانگاه آورده اند . در معاینه Calf Pseudohypertrophy دارد و در آزمایش خون سطح سرمی CPK20 برابر نرمال است . در بیوپسی عضله با روش ایمنوهیستوکمیستری میزان دیستروفین حدود %30 طبیعی است . وی تصمیم به ازدواج گرفته است . صحیح ترین عبارت در مورد وضعیت بیماری در فرزندان وی کدام است ؟

الف

تمام دختران مبتلا میشوند .

ب

تمام پسران مبتلا میشوند .

ج

تمام دختران کاریر میشوند.

د

تمام پسران کاریر میشوند .

120 -

نوزاد 5 روزه ای در بخش نوزادان با مشکلات تنفسی و ناتوانی در مکیدن و بلعیدن بستری می باشد. در معاینه هیپوتونی ژنرالیزه دارد. مادر سابقه میاستنی گراویس دارد که حدود 5 سال است که بیماری در remission است و دارویی مصرف نمی کند . بهترین درمان این نوزاد کدام است ؟

الف

پلاسمافرزیس

ب

مهار کننده کولین استراز

ج

استروئید

د

نیاز به درمان دارویی نیست .

121 -

کدامیک از بیماریهای زیر جزء اختلالات اضطرابی (Anxiety Disorder) نمیباشد ؟

الف

Dysthymic disorder

ب

Panic disorder

ج

Selective mutism

د

Post Traumatic Stress Disorder

122 -

کدامیک از رفتارهای زیر در یک دانش آموز 10 ساله نیاز به بررسی بیشتری دارد و همیشه غیر طبیعی تلقی

 میشود ؟

الف

دروغ گفتن به والدین در مورد تکالیف درسی.

ب

فرار از خانه و گذراندن شب در پارک

ج

تاکنون یکبار از خواربار فروشی محله دزدی کرده است .

د

عدم انجام تکالیف مدرسه که منجر به اخراج از کلاس شده است .

123 -

پسر 8 ساله ای را به علت اشکال در خواندن متون درسی در دبستان نزد شما آورده اند معاینات عصبی طبیعی است . به گفته مادرش وی در شناخت حروف الفبا و شکل اعداد مشکل دارد و در نتیجه قرائت صحیحی از متون را نمی تواند انجام دهد . اما یادگیری وی از مطالبی که بصورت شفاهی ارائه میشود عالی است . عبارت صحیح در مورد مشکل وی کدام است ؟

الف

یافته های الکترو انسفالوگرافیک در این بیماری تقریباً اختصاصی است .

ب

شایعترین اختلال یادگیری دوران کودکی است .

ج

استفاده از فلوکستین از پایه های درمان است .

د

اشکال اصلی در پروسه کردن تحریکات بینائی و شنوایی در مغز است .

124 -

کودکی که زیر دستگاه ونتیلاتور در هفته گذشته هیپرونتیله شده است . امروز برای وی تهویه طبیعی و مناسب تنظیم شده است در آزمایش امروز Blood Gas وی کدامیک از موارد زیر مشهود است ؟

الف

اسیدوز متابولیک

ب

اسیدوز تنفسی

ج

الکالوز تنفسی

د

الکالوز متابولیک و تنفسی

125 -

کودک 6 ساله ای با وزن 20 کیلوگرم متعاقب زلزله از زیر آوار خارج شده است جهت جلوگیری از نارسائی کلیه تجویز کدامیک از موارد زیر در 24 ساعت اول مناسب تر است ؟

الف

مایع کریستالوئید 3 لیتر + 30 گرم مانیتول هر 4 ساعت

ب

مایع کولوئید یک لیتر + 10 میلی گرم فوراسماید روزانه

ج

مایع کریستالوئید 3 لیتر + 10 میلی گرم فوراسماید هر 4 ساعت

د

مایع کولوئید 3 لیتر + 10 گرم مانیتول هر ساعت

126 -

شیر خوار 15 ماهه ای با وزن 10 کیلو گرم بعلت ترومای مغزی در ICU بستری است در 12 ساعت گذشته  5/1 لیترادرار داشته است ، سدیم راندم ادرار وی mEq/L 110 است . در حال حاضر بیمار دزهیدراته نیست و الکترولیتهای سرم طبیعی است . در صورتیکه در 24 ساعت آینده وضعیت بیمار تغییر نکند میزان سرم و سدیم دریافتی وی در 24 ساعت به کدامیک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟

الف

    cc3300 و cc100 کلرور سدیم 20%

ب

cc1300 باضافه cc10 کلرورسدیم 20%

ج

cc1800 باضافه cc18 کلرور سدیم 5%

د

cc2000باضافه cc20 کلرور سدیم 5%

127 -

دختر 12 ساله ای بلافاصله بعد از دریافت پک سل RBC)) دچارلرز شدید شده است . کدام یک از داروهای زیر برای قطع شدن لرز وی توصیه می شود ؟

الف

Pethidine

ب

Phenobarbital

ج

Methadone

د

valproic acid

128 -

در کدام مورد ، کلسیفیکاسیون غدد آدرنال دوطرفه است ؟

الف

Wolman disease

ب

Neuroblastoma

ج

Pheochromocytoma

د

Wilms tumor

129 -

پسر 9 ساله ای را با علائم سردرد ، تهوع و استفراغ از یک هفته پیش به درمانگاه آورده اند . در معاینه فلج عصب 6 یک طرف و ادم پاپی دو طرفه دارد . سابقه اوتیت مدیا را حدود 4 هفته پیش داشته که درمان ناقص آنتی بیوتیکی گرفته است  . MRI مغز مختصر کلاپس بطنها و ماستوئیدیت یک طرف را نشان داده است . اگر درمان مناسب انجام نگیرد محتمل ترین عارضه ای که ممکن است پیش آید کدام است ؟

الف

Loss of vision

ب

Uncal Herniation

ج

Cerebellar Herniation

د

Retinal Degeneration

130 -

شیر خوار یکساله بدلیل بی قراری به اورژانس آورده شده است . در معاینه فیزیکی پاپول های کوچک زرد رنگ روی باسن و پشت دارد . کبد 3 سانتی متر و طحال 2 سانتی متر زیر لبه دنده لمس می شوند . پلاسما ی نمونه خون گرفته شده از بیمار کاملاً شیری رنگ است . در معاینه فوندوسکوپی ، ورید های شبکیه رنگ پریده اند . قند خون چک شده با گلوکومتر بالا گزارش شده است. سابقه 2 بار بستری با تابلوی مشابه دارد که با FFP درمان شده است . کدام تشخیص محتمل تر است ؟

الف

Familial hypertriglyceridemia

ب

Lipoprotein Lipase deficiency

ج

Apo C-II deficiency

د

Familial dysbetalipoproteinemia

131 -

نوزاد سه روزه ای با بثورات جلدی چرکی ( احتمالاً ناشی از آلودگی اتاق زایمان ) را نزد شما آورده اند . در معاینه تعداد کل ضایعات روی تنه و کشاله ران در حدود 15 عدد است . کدامیک از اقدامات ذیل برای وی مناسب تراست ؟

الف

بستری در بخش و شروع آنتی بیوتیک تزریقی

ب

تجویز آنتی بیوتیک خوراکی ( شربت ) و آموزش علائم سپسیس

ج

تجویز آنتی بیوتیک موضعی ( پماد ) و آموزش علائم سپسیس

د

در این مرحله اقدام خاص درمانی لازم ندارد و فقط آموزش علائم سپسیس داده شود.

132 -

در یک نوزاد ترم اختلاف بین فشار سهمی اکسیژن خون شریانی ، در شریان رادیال دست راست ، با شریان نافی بیشتر از 20 میلی متر جیوه است . این مسئله مؤید کدامیک از موارد ذیل است؟

الف

شنت راست به چپ از مجرای باز شریانی

ب

شنت راست به چپ از محل دریچه بیضی

ج

شنت چپ به راست از مجرای باز شریانی

د

شنت چپ به راست از محل دریچه بیضی

133 -

نوزادی با وزن 600/3 گرم و سن آبستنی 38 هفته متولدشده و چند ساعت پس از تولد تعداد تنفس 75 در دقیقه داشته ، مختصر ناله می کند و بدون دریافت اکسیژن دچار سیانوز می گردد . در بررسی گازهای خونی :

    PH: 7.34

PCO2: 37

PO2: 69      

     Hco3:19

  O2sat : 91%

مناسب ترین تشخیص کدام است؟

الف

بیماریهای سیانوتیک قلبی Cyanotic C.H.D

ب

تاکی پنه گذاری نوزادی T.T.N

ج

سندرم دیسترس تنفسی نوزادان R.D.S

د

سندرم های نشت هوا Air leak syn

134 -

کدامیک از موارد ذیل جز ریسک فاکتور برای خونریزی آدرنال نوزادان نمی  باشد؟

الف

نوزاد مادر مبتلا به دیابت

ب

زایمان بصورت بریچ

ج

فشار خون بالا در مادر

د

نوزادان L.G.A

135 -

مناسب ترین سن آبستنی برای انجام آمینوسنتز کدام است؟

الف

هفته 10 تا 12 حاملگی

ب

هفته 15 تا 16 حاملگی

ج

هفته 20 تا 22 حاملگی

د

هفته 26 تا 28 حاملگی

136 -

در یک نوزاد ترم مبتلا به هیپوکسیک ایسکمیک آنسفالوپاتی کدامیک از موارد ذیل ، بیشتر در تعیین پیش آگهی کمک کننده است؟

الف

MRI +EEG

ب

CT- Scan+EEG

ج

آپنه تا دقیقه دوم تولد

د

آپگار دقیقه اول و پنجم

137 -

کدامیک از معیارهای زیر در ارزیابی بیوفیزیکال پروفایل بررسی نمی شود؟

الف

تعداد تنفس

ب

تعداد ضربان قلب

ج

تونیسیته عضلانی

د

قطر بین استخوان پاریتال

138 -

کدامیک از موارد ذیل در مورد خونریزی داخل بطنی نوزادان غلط است؟

الف

شیوع خونریزی با کاهش سن بارداری نسبت مستقیم دارد.

ب

حدود 50 درصد خونریزی ها در بدو تولد عارض می گردد.

ج

بیست تا چهل درصد در هفته اول تولد پیشرفت می کنند.

د

در خونریزی درجه 3 علائم بالینی حتما وجود دارد.

139 -

کدامیک از موارد زیر در کاهش شیوع غرق شدگی در اطفال موثر است؟

الف

آموزش شنا به کودکان زیر 4 سال

ب

شنا تحت نظارت

ج

منع شنا در اطفال اپی لپتیک

د

استفاده از وان برای استحمام کودکان کم سن

140 -

خانمی در سن 40 سالگی حامله شده است. ریسک کدام یک از بیماریهای زیر در فرزند وی افزایش خواهد داشت؟

الف

سندرم ترنر

ب

سندرم پاتو

ج

سندرم Prader willi

د

سندرم Fragile-x

141 -

پسر 10 ساله برای انجام پونکسیون مغز استخوان مراجعه کرده است. کدام یک از موارد زیر در مورد تسکین درد ناشی از این پروسیجر صدق می کند؟

الف

بی حسی موضعی قبل از شروع پروسیجر کافی است.

ب

داروهای آرام بخش احساس درد را کاهش می دهند.

ج

استفاده از آنالژزیک سیستمیک ضروری است.

د

داروهای Opiod منع مصرف دارند.

142 -

شیر خوار 3 ماهه ای را بعلت تنفس صدار دارو و غیر عادی جهت ویزیت می آورند . طبق اظهار مادر مشکل بیمار از حدود 20 روزگی شروع شده و هنگام گریه کردن و شیر خوردن بیشتر می شود. در بالین بیمار متوجه stridor می شوید که دمی بوده و low pitched می باشد. در ضمن به نظر می آید کار تنفس بیشتر شده است بیمار علائم دیس فاژی ندارد مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف

آندوسکوپی دستگاه گوارش

ب

Chest x-pay

ج

Barium study

د

برونکوسکوپیFibroptic

143 -

پسر بچه 2 ساله ای را بعلت شروع ناگهانی سرفه به اورژانس آورده اند وی علائمی از عفونت تنفسی فوقانی نمی دهد و سابقه آسم را در خانواده نمی دهد . قبل از شروع علائم وی با خواهر بزرگترش مشغول بازی بوده است . در معاینه فیزیکی کودک toxic نبوده اما سرفه متوالی دارد و قطع نمی شود . در اورژانس پالس اکسی متروصل شده که o2Sat=92% دارد. ویزینگ  درهمی توراکس راست و صدای تنفسی coarse در سراسر ریه قابل سمع است اگر این کودک به هر دلیلی قادر به انجام CX Ray نباشد اقدام بعدی شما چه می باشد؟

الف

MRI ریه با بیهوشی

ب

فلوروسکوپی راههای هوایی

ج

آمادگی جهت انجام برونکوسکوپی

د

CT اسکن ریه با کنتراست

144 -

دختر 8 ساله ای برای انجام کنترل های روتین به مطب شما می آید درحین سئوالات شما او می گوید که در دیدن تخته سیاه مشکل دارد و مادرش ذکر می کند که به نظر وی اخیراً کودکش کتاب های مدرسه اش را به چشمش نزدیکتر می گیرد. و گاهی وقتی که سوار ماشین هستند برای دیدن اشیاء چشمهای خود را جمع و کوچک می کند شما کودک را به افتالمولوژیست ارجاع می دهید کدامیک از اقدامات زیر برای کودک انجام خواهد گرفت؟

الف

تجویز عینک با عدسی مقعر

ب

تجویزعینک با عدسی محدب

ج

چون این عیب فیزیولوژیک است نیاز به عینک ندارد

د

از قطره های سیکلوپلژیک استفاده می شود

145 -

دختر 8 ساله ای را نزد شما آورده اند که مادر از مدتی قبل متوجه توده ای در پشت زانوی راست وی شده است . در این مدت توده پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و دردناک نمی باشد. توده در معاینه قوام کیستیک دارد ، معاینه مفصل زانو و سایر معاینات مفصلی نرمال بوده ، رادیوگرافی زانو نرمال و سونوگرافی کیستیک بودن ضایعه را تائید کرده است. کدامیک از اقدامات زیر جهت بیمار مناسب می باشد؟

الف

تحت نظر گرفتن کودک

ب

انجام اسکن ایزوتوپ

ج

آسپیراسیون مکرر کیست

د

گچ گیری و عدم تحرک به مدت 2 هفته

146 -

مادری کودک 7 ماهه خود را برای ویزیت معمول آورده است. در طی معاینه مادر ذکر میکند که متوجه شده که پسر او در اغلب اوقات بویژه زمانی که خسته است و یا در هنگام شب Crossed eye دارد. در معاینه شما متوجه می شوید که چشمان کودک غیر قرینه است و چشم راست به طرف داخل منحرف بوده و رفلکس نوری مردمک در هردو چشم نرمال است. مناسب ترین اقدام در مرحله بعد برای بیمار چیست؟

الف

به والدین اطمینان میدهیم که با بزرگ شدن مشکل کودک بهتر می شود.

ب

اصلاح جراحی که باید در اسرع وقت برای بیمار انجام شود

ج

eye patch تست برای پیشگیری از تنبلی چشم

د

تجویز عینک برای پیشگیری از تنبلی چشم

147 -

دختر 13 ساله ای به درمانگاه مراجعه کرده که از یکسال قبل بتدریج متوجه وجود قوز پیشرونده در وی شده اند. در بررسی انجام شده در معاینه عصبی و معاینه سیستمیک نکته غیر طبیعی نداشته است. در بررسی انجام شده با متد cobb ، زاویه انحناء  ستون فقرات (curve angle) حدود55 درجه بوده است . کدامیک از اقدامات درمانی زیر جهت بیمارارجح می باشد؟

الف

تحت نظر گرفتن بیمار

ب

استفاده از کمر بند طبی (brace)

ج

جراحی

د

هیدروتراپی

148 -

کودکی بعلت تغییر رنگ دندان به کلینیک مراجعه داده شده است در معاینه دندانهای شیری به رنگ آبی تیره است.  برای وی کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

الف

مصرف تترا سیکلین

ب

هیپربیلی روبینی دوران نوزادی

ج

پورفیری

د

فلوروزیس

149 -

در بیمار مبتلا به آپاندیسیت حاد ، کدامیک از موارد  زیر محتمل نمی با شد؟

الف

تهوع یا استفراغ همزان با بروز درد

ب

دیستانسیون شکم

ج

CBC (فرمول شمارش) نرمال

د

درد کولیکی شکم

150 -

عمل را ستلی در کدام بیماری زیر انجام می شود؟

الف

قلب چپ هیپوپلاستیک

ب

تترالوژی فالوت

ج

آنومالی ابشتاین

د

بطن راست با در خروجی و تنگی زیر دریچه شریان ریوی

101

الف

102

د

103

الف

104

ب

105

د

106

الف

107

الف

108

الف

109

ج

110

ب

111

د

112

ب

113

ب

114

ج

115

الف

116

ب

117

د

118

الف

119

ج

120

ب

121

الف

122

ب

123

ب

124

الف

125

ج

126

الف

127

الف

128

الف

129

الف

130

ج

131

ب

132

الف

133

ب

134

ج

135

ب

136

الف

137

د

138

ب

139

ب

140

ب

141

ج

142

ب

143

ج

144

الف

145

الف

146

الف

147

ج

148

ب

149

الف

150

د

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo