X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته داخلی شهید بهشتی ۲

سه‌شنبه 17 دی 1387 ساعت 11:25 ق.ظ

51 -

آقای 20 ساله ای بدلیل تصادف و خونریزی ساب آراکنوئید در ICU بستری شده است. یک هفته بعد از بستری با توجه به حجم ادرار 8 لیتر روزانه با شما مشورت می شود. در معاینه بیمار هوشیار بوده و بدلیل NPO بودن از سرم دکستروز استفاده می نماید. BP=130/90 آزمایشات بیمار به شرح زیر است:

Hb=10       K=3.6     Ca=8/5

BUN=15     Na=131      Bs=155

Cr=1      Uric Acid=3    Urin S.G=1006

کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می نمائید؟

الف

اندازه گیری سطح ADH پلاسما

ب

تست محرومیت از آب برای تشخیص دیابت بیمزه

ج

تست درمانی بیمار با DDAVP استنشاقی

د

کاهش میزان سرم دریافتی و تبدیل آن به ترکیبات ایزواسمولار

52 -

خانم 75 ساله ای که از سال گذشته به علت استئوپوزیس تحت درمان با آلندورنیت و مکمل کلسیم و ویتامین D می باشد با نتایج BMD جدید به شما مراجعه کرده است. در گزارش جدید ناحیه L2-L4 نسبت به سال گذشته 1% کاهش پیدا کرده است. اقدام مناسب بعدی کدام است؟

الف

اضافه کردن Raloxifen به رژیم فعلی

ب

جستجوی مجدد جهت علل ثانویه

ج

نیازی به تغییر درمان نمی باشد

د

قطع آلندرونیت و شروع PTH

53 -

مرد 25 ساله ای بعلت کاهش میل جنسی و "Impotence" و آزوسپرمی به درمانگاه غدد مراجعه می نماید. معاینه فیزیکی "Hyposmia" وجود داشته ولی ژنیکوماستی یافت نشد. همچنین بیضه ها درلمس کوچک و با قوام نرم جلب توجه می کرد. با توجه به یافته های فوق جهت درمان آزوسپرمی بیماراستفاده از کدامیک از شیوه های زیر مؤثرتر می باشد؟

الف

"HCG" تزریقی

ب

"HMG" تزریقی

ج

پمپ "GnRH"

د

آنالوگهای "GnRH"

54 -

آقای 22 ساله ای جهت بررسی عدم بروز صفات ثانویة جنسی به درمانگاه داخلی مراجعه می نماید. در معاینه فیزیکی ژنیکوماستی و بیضه های کوچک و سفت جلب توجه می کند. در ارزیابی بیمار فوق کدامیک از اندکس های زیر ارزش تشخیصی بیشتری دارد؟

الف

اندازه گیری استرادیول

ب

اندازه گیری تستوسترون

ج

انجام کاریوتیپ

د

انجام MRI هیپوفیز

55 -

یک دختر 10 ساله با حملات مکرر پانکراتیت حاد و هپاتواسپلنومگالی و Eruptive Xanthoma مراجعه نموده است. پلاسمای ناشتای بیمار کدر و سطح تری گلیسرید وی 2000 میلی گرم درصد می باشد. در کنترل بیمار کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می نمائید:

الف

تجویز Gemfibrozil با دوز بالا

ب

افزایش مصرف اسیدهای چرب Monousaturated

ج

افزایش مصرف اسیدهای چرب Polyunsaturated

د

محدود کردن چربی در رژیم غذائی

56 -

گرفتاری عروق محیطی در کدامیک از اختلالات لیپید زیر بارزتر می باشد؟

الف

Familial Dysbetalipopioteinemia

ب

Lipoprotein Lipase deficiency

ج

Familial Hypercholestrolemia

د

Familial Hypestriglyceridemia

57 -

آقای 60 ساله ای با سابقه 10 ساله دیابت، با توجه به قندهای ناشتای مکرراً بالای 200 مراجعه نموده، بیمار علاوه بر پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، بیماریهای عروق کرونر و نارسایی قلبی Class III نیز دارد. وی تحت درمان روزانه 10mg گلیبن کلامید می باشد. BMI=31 ، PR=84 ، BP=125/180 ، ادم 2+ اندام وجود دارد.  ALT=55 ، AST=60 ، Cre=1/7mg/dl ، HbAlc=10% ، FBS=250mg/dl . علاوه بر توصیه های عمومی جهت تغییر شیوه زندگی، مناسب ترین مداخله درمانی کدام  است؟

الف

Insulin

ب

Metformin

ج

Repaglinide

د

Pioglitazone

58 -

خانم 55 ساله ای بدلیل نگرانی در مورد استئوپروزیس به شما مراجعه کرده است. در سن 50 سالگی یائسه شده است. سابقه شکستگی در او و بستگان درجه اول منفی است. هفته ای 5 نوبت و بمدت 30 دقیقه پیاده روی می کند و رژیم غذایی حاوی لبنیات داشته ولی مکمل کلسیم دریافت نمی کند. دریافت سیگار و الکل نیز ندارد. جهت کنترل فشار خون هیدروکلروتیازید مصرف می نماید. معاینه فیزیکی نرمال است. CBC ، بیلان کلسیم و فسفر طبیعی است. اقدام مناسب کدام است؟

الف

رادیوگرافی ستون فقرات

ب

اسکن DEXA بعد از سن 65 سالگی

ج

اندازه گیری استئوکلسین

د

سونوگرافی Heel

59 -

خانم 45 ساله ای مبتلا به دیابت نوع 2 از یکسال پیش تحت درمان با 4 قرص Glibenclimide مراجعه نموده است. بیمار رژیم غذایی را رعایت نمی کند و ورزش  نمی کند. در معاینه BMI=32kg/m2  نبض های اندام تحتانی قرینه اما ضعیف است. در آزمایشات 30=  HDL0 27mg/dl = Total chol.

12%=HbA1C      mg/dl 500=TG

بهترین اقدام برای درمان هیپرلیپیدمی بیمار کدام است؟

الف

انسولین

ب

مشتقات اسید فیبریک

ج

مهار کننده HMG  COA ردوکتاز

د

رزین های متصل شونده به صفرا

60 -

خانم 51 ساله به علت شکایت خارش ناحیه واژن به پزشک مراجعه و در بررسی ها  متوجه قند خون بالا شده اند.

 FBS=200mg/dl    HbA1C=9.5

وزن بیمار ثابت بوده است اما شب ادراری 1 الی 2 بار دارد. سابقه خانوادگی دیابت در برادر دارد. در معاینه BMI=29 ، فشار خون mmHg 90/140 می باشد. متعاقب یکماه ورزش و رژیم ،                         %5/9=hbA1Cاست. اقدام بعدی برای کاهش hbA1C به 7% کدام است؟

الف

Glibenclimide

ب

Pioglitazime + Acarbose

ج

Glibenclimide + Metrormin

د

Metformin

61 -

آقای 50 ساله با سابقه 15 ساله دیابت با تورم ، قرمزی و گرمی در ناحیه tarso Metatarsal پای چپ بدون درد مراجعه کرده است. سابقه پیاده روی طولانی بدون افتادن در طی چند روز اخیر داشته است. در معاینه فیزیکی تب ندارد، BP=130/85 پا متورم ، گرم و قرمز است. نبض های محیطی طبیعی است. رفلکس آشیل و حس ارتعاش ندارد. ضایعه پوستی و زخم ندارد. قند ناشتا 150 میلی گرم درصد ESR=35 ,  WBC=6800

کدام اقدام زیر را انتخاب می کنید ؟

الف

تجویزآنتی بیوتیک وسیع الطیف

ب

اسپراسیون ناحیه متورم و ارسال برای کشت

ج

دبریدمان اورژانس

د

دادن استراحت به پای مبتلا

62 -

کدامیک از درمانهای زیر برای بیمار مبتلا به سنگ کلیه با علت نامشخص (کلسیم اگزالات) کاهش مصرف کدامیک از مواد زیر را توصیه نمی کنیم؟

الف

  پروتئین

ب

  کلسیم ارگانیک

ج

  اسفناج

د

آجیل و شکلات

63 -

آقای 32 ساله ای بعلت HTN مورد بررسی قرار می گیرد. در آزمایشات انجام شده نتایج زیر بدست آمده است:

Na=138 meq/lit

K=4/3 meq/lit

HCO3=32

Uk=45 meq/lit

کدامیک از موارد زیر کمتر مطرح می گردد:

الف

هایپرتانسیون انسانسیل

ب

هیپرآلدوسترونیسم

ج

سندرم لیدل

د

رنوواسکولار هیپرتانسیون

64 -

بیمار آقای 50 ساله ESRD Case و تحت همودیالیز سه بار در هفته کاندید عمل جراحی هرنی اینگوئینال می باشد. در آزمایشات

PT , PTT=Normal

Hb=8/5

Cr=8

BUN=100

Platelet=95/000

جهت آمادگی قبل از عمل و پیشگیری از خونریزی کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف

اصلاح آنمی

ب

تجویز پلاکت

ج

تجویز کرایوپرسیپتیت

د

تجویز دسموپرسین

65 -

معیار تشخیص آنمی فقر آهن در بیمار دیالیزی با Hb=10 و تحت درمان با اریتروپوئتین کدام یک از موارد زیرمی باشد:

الف

فریتین سرم کمتر از 100 و درجه اشباع ترانسفرین کمتر از 20%

ب

فریتین سرم کمتر از 30 و درجه اشباع ترانسفرین کمتر از 20%

ج

فریتین سرم کمتر از 200 و درجه اشباع ترانسفرین کمتر از 15%

د

فریتین سرم کمتر از 200 و درجه اشباع ترانسفرین کمتر از 25%

66 -

بیمار خانم 45 ساله ESRD Case تحت درمان با دیالیز می باشد. در حین جلسات دیالیز دچار حملات مکرر افت فشار خون شده است. کدام یک از اقدامات زیر صحیح نیست؟

الف

استفاده از داروهای آلفا1 آدرنرژیک

ب

Ultrafiltration modeling

ج

استفاده از محلول دیالیز استاتی

د

قطع داروهای آنتی هایپرتانسیو در روز دیالیز

67 -

بیماری بدلیل لنفوم هوچکین بستری شده است. فشار خون وی إح=130/75 و در معاینه ادم +3 در اندام تحتانی دارد. در آزمایشات:

(C3,C4 , CH50) = Normal

Bs Ag=Neg

HCV Ab=Neg

U/A (Pr 3+ , RBC=1-2 , WBC=0-1)

Cr=1/2 mg/dl

24hr Urine (Cr=1200 , Pr=5/5gr)  

کدام یک از گلومروپاتی های زیر بیشتر مطرح می گردد:

الف

minimal change Disease

ب

meinbranous nephropathy

ج

focal segmental glomeroloselerosis

د

membrano proliferaitive glumerolonephritis

68 -

بروز گلوولونفریت از نوع Cresentric Necrotizing در کدام یک از موارد زیر محتمل تر است؟

الف

پلی آرتریت ندوزای کلاسیک

ب

گرانولوماتوز وگنر

ج

سندرم جرج اشتراس

د

پورپورای هنوخ شونلاین

69 -

مرد 73 ساله بدنبال کاتریزاسیون قلبی دچار ARF گردیده است. در معاینه نکته خاصی ندارد. در آزمایشات 3 روز بعد:

BUN=81

Cr=3/2 mg/dl

Phosphor=9/5

(U/A (WBC=5-10 , RBC=10-15 , Hyalin cast=1/HpF , Blood=1+

کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

الف

رادیوکنتراست نفروپاتی

ب

آمبولی کلسترولی

ج

پره رنال ازوتمی

د

رابدومیولیز

70 -

آقای 35 ساله ای مبتلا به سندرم نفروتیک از نوع ممبرانوس نفروپاتی که تحت درمان با کاپتوپریل و دیورتیک بوده است. به جهت درد ناگهانی فلانک و تشدید ادم مراجعه نموده است. در بررسی های بعمل آمده:

در سونوگرافی  Right Kidney=125mm و Left Kidney=118mm   فاقد هیدرونفروز

BUN=45

Cr=1/8

Serum Albumin=2gr/dl

U/A (RBC= many  , Pr=4+ , WBC=4-5)

24hr Urine (Cr=1100 , Pr=10gr)

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

Renal vein thrombosis

ب

Prerenal Azotemia

ج

Drug induced Tobulointerestitial nephritis

د

Sever Edema & Nephrosarca

71 -

بیمار خانمی 25 ساله در هفته 32 بارداری دچار افزایش فشار خون شریانی 100/160 شده است. در معاینه ادم مچ پا دارد. آزمایشات Cr=0/5  و BUN=12  و  Uric acid=5 می باشد. پروتئین ادرار 24 ساعته 400mg است. کدامیک از درمانهای زیر مناسب تر است؟

الف

درمان محافظه کارانه و کنترل فشار خون

ب

شروع درمان با سولفات منیزیم

ج

درمان با مکمل های کلسیم کافی است.

د

هرچه زودتر دستور ختم حاملگی داده شود.

72 -

آقایی 40 ساله بعد از عمل جراحی سنگ کلیه دچار تب و لرز و درد پهلو شده است. در کشت ادرار آنتروکوک رشد کرده است. کدامیک از درمانهای زیر ارجح است؟

الف

کینولون تزریقی + آمینوگلیکوزید در دوز منفرد روزانه

ب

سفترویاکسون بعلاوه آمینوگلیکوزید در دوز منفرد

ج

سفنازیدیم تزریقی به تنهایی

د

آمپی سیلین بعلاوه جنتامایسین در دوز منقسم

73 -

در کدامیک از موارد زیر عامل ایجاد کننده آلکالوز متابولیک به درمان با سالین ایزوتونیک مقاوم است؟

الف

آلکالوز بدنبال مصرف دیورتیک (chronic diuretic use)

ب

chronic hypokalemic

ج

post hyper capnea Alkalosis

د

chronic vomitting

74 -

یک مرد 72 ساله بعلت سردرد و سرگیجه که از 2 روز قبل ایجاد شده به اورژانس آورده می شود. از یک هفته قبل دچار اسهال شده است و سابقه کانسر ریه را می دهد که 6 ماه قبل از تشخیص داده شده است. یافته های آزمایشگاهی زیر بدست آمده است:

Na=116mmol/lit

K=3/3 mmol/lit

Plasma osmolaility=240mmol/lit

Urine Na=8mmol/lit

Urine Volume=700cc

Urine osmolality=650mosmol/lit

الف

سندرم SIADH

ب

کمبود حجم داخل عروقی ناشی از اسهال

ج

نارسائی آدرنال

د

پسودوهایپوناترمی

75 -

یک خانم 28 ساله با شکایت احساس ضعف و خستگی به شما مراجعه نموده است. فشار خون او 88/120 است. هیچ نکته مثبت دیگر در شرح حال و معاینه بالینی بیمار وجود ندارد. با در نظر گرفتن اطلاعات آزمایشگاهی زیر کدام یک از موارد زیر را می توان جهت علت هیپوکالمی بیمار مطرح کرد:

Na=139 mmol/lit

K=2/8 mmol/lit

Cl=90 mmol/lit

HCO3=38 meq/lit

Urine Na=28 mmol/lit

Urine K=38 mmol/lit

Urine Cl-=8 mmol/lit

الف

سندرم بارتر

ب

سوء استفاده از دیورتیک ها

ج

سوء استفاده از داروهای مسهل

د

استفراغ های پنهانی با منشاء روانی

76 -

جوان 18 ساله ای به علت تأخیر در رشد تحت بررسی قرار می گیرد.  بیمار دفع مکرر سنگ کلیوی را از چندین سال قبل ذکر می کند. در عکس ساده شکم نفروکلسینوز دیده می شود. اطلاعات آزمایشگاهی زیر بدست آمده است:

PH=7/25

HCO3=16 mmol/lit

K=2/8 mmol/lit

Urine PH=6

انتظار کدام یک از یافته های زیر را در این بیمار دارید؟

الف

آنیون گپ بالا در بررسی نمونه خون

ب

گلوکز اوری

ج

کسر دفعی بیکربنات 5%

د

افزایش دفع سیترات در ادرار

77 -

بیمار جوانی با نارسائی حاد کلیه مراجعه می نماید. از سابقه او اطلاعی در دست نیست. در معاینه هیپوولمیک و خواب آلوده است. در بررسی آزمایشگاهی هایپرکالمی ـ هایپیرفسفاتمی ـ افزایش شدید سطح CPK دارد. کدام اقدام زیر در تشخیص علت نارسایی کلیه بیمار بیشتر کمک کننده است؟

الف

بررسی سطح کمپلمان خون

ب

بررسی لام خون محیطی از نظر شیتوسیت

ج

بررسی ادراری از نظر هم Heme))

د

بررسی سونوگرافیک کلیه ها و مجاری ادراری

78 -

مرد 30 ساله ای با سابقه اپی لپسی بعلت تشنج های فراوان به اورژانس آورده شده است.

بعد از توقف تشنج ها آزمایشات به قرار زیر می باشد:

PH=7/14

PCO2=45 mmHq

Cl=98

HCO3=17

Na=140 meq/lit

K=4 meq/lit

چه اختلال اسید و بازی مطرح می باشد:

الف

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال

ب

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا

ج

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال + اسیدون تنفسی

د

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا + اسیدوز تنفسی

79 -

خانم 60 ساله ای بدلیل آرترالژی، اولسرهای پوستی و ادم اندام تحتانی ارجاع شده است. در معاینه

 BP=180/95 و ادم +3 اندام تحتانی دیده می شود. در آزمایشات نکات مثبت به شرح زیر است:

Urea=60

Cr=2/5 mg/dl

U/A (RBC=9-10 , WBC=2-3 , Pr=3+)

24 hr urine (Pr=3/8 gr , Cr= 1100 mg)

سطح خونی کمپلمان ها C3 , C4 و CH50 کاهش یافته است.

کدام یک از موارد زیر بیشتر جهت بیمار مطرح می گردد:

الف

هنوخ شولاین پورپورا

ب

PAN کلاسیک

ج

کرایو گلوبولونمی

د

FSGS

80 -

بیماری با اسکلرودرمای شناخته شده از دو سال قبل بدلیل سرفه های خشک و تنگی نفس فعالیتی مراجعه نموده . رادیوگرافی کدورت قواعد ریه را نشان می دهد. HRCT نمای ground glass را در قواعد هر دو ریه ثابت کرده است. کدام اقدام درمانی را پیشنهاد می کنید؟

الف

آزاتیوپرین خوراکی برای 6 ماه

ب

پالس سیکلوفسفامید ماهیانه برای 6 مامه

ج

پرانیزولون با دوز کمتر از 20 میلی گرم روزانه

د

Bosentan خوراکی حداقل برای 3 ماه

81 -

بیمار مبتلا به بیماری بهجت (Behcet) با آفتهای مکرر دهانی و آفت ژنتیال اخیراً دچار تاری دید و قرمزی یکطرفه چشم شده است. معاینه چشم مبتلا نشان دهنده پان یووئیت (pan uveitis) است. تجویز کدامیک از داروهای زیر در کنار گلوکوکورتیکوئید با دوز بالا تأثیر درمانی در عارضه فوق ندارد؟

الف

آزاتیوپرین خوراکی

ب

سیکلوسپورین خوراکی

ج

Infliximab وریدی

د

اینترفرون آلفا تزریقی

82 -

خانم 55 ساله با سابقه اضطراب و افسردگی تحت درمان با سیتالوپرام 20 میلی گرم روزانه دچار دردهای مکانیکی دوساله در زانوها بخصوص زانوی راست است. زانوی راست در معاینه گرمتر است، متورم شده ولی ارتیم ندارد. به ناپروکسن با دوز 250 میلی گرم دوبار در روز پاسخ نداده است. کدام اقدام غلط است؟

الف

تجویز استامینوفن کدئین به همراه ناپروکسن

ب

تزریق داخل موضعی تریامسینولون پس از اطمینان از عفونی نبودن آرتریت

ج

تجویز دوز ضد التهابی ناپروکسن (500 میلی گرم هر 12 ساعت)

د

تجویز ترامادول با دوزهای پائین و سپس افزایش آن به 100 میلی گرم دوبار در روز

83 -

آقای 25 ساله مورد هیپوگاماگلوبولیمی شناخته شده با شکایت از درد ناگهانی زانوی راست و تب مراجعه کرده است. مفصل زانوی راست قرمز و شدیداً حساس است.

مایع مفصلی آسپیره شده WBC=80/000 (PMN=90%) در میکرولیتر، اسمیر و کشت منفی بوده است. 48 ساعت پس از شروع سفتریاکسون وریدی بیمار همچنان تب دارد، مفصل زانو گرم و تندر است.

کدام اقدام صحیح است؟

الف

شروع وانکومایسین و آمیکایسین

ب

شروع IV-Ig به همراه تتراسایکلین

ج

شروع IV-Ig به تنهایی

د

بررسی مجدد مایع مفصلی از نظر کشت بی هوازی

84 -

خانم 35 ساله با شکایت دردهای منتشر اسکلتی ـ عضلانی که با فعالیت تشدید می شود مراجعه کرده است. waddling gait دارد و بدون کمک قادر به برخاستن از زمین نیست. در بررسی آزمایشگاهی CBC نرمال Alkphosph=840  , phosph=3  ,  calcium=8.7  دارد. کلسیم ادرار 24 ساعته 37 میلی گرم است.

کدامیک از تشخیصهای زیر مطرح است:

الف

استئوپوروز

ب

فیبرمیالژی

ج

استئومالاسی

د

دیستروفی عضلانی

85 -

بیماری بعلت درد هیپ راست از سه سال قبل مراجعه نموده است. در رادیوگرافی باریک شدن بخش فوقانی فضای مفصل به همراه اسکلروز و استئوفیت حاشیه ای وجود دارد. احتمال یافتن کدام محدودیت حرکتی در معاینه هیپ راست بیشتر است؟

الف

چرخش بداخل Internal rotation

ب

اکستاسیون Extension

ج

ادوکسیون Adduction

د

فلکسیون flexion

86 -

آقای 35 ساله بدنبال برداشتن جسم سنگین دچار کمردرد با انتشار به اندام تحتانی راست شده. درد به خلف ران و ساق پا و dorsum پای راست انتشار دارد. کاهش حس واضح در سطح جانبی (لاترال) ساق پای راست دارد. کدام جمله غلط است؟

الف

رفلکس knee jerk (پاتلا) این بیمار نرمال است.

ب

محتمل ترین ریشه درگیر در این بیمار L5 است.

ج

dorsiflexion  مچ پای راست ضعیف گردیده است.

د

راه رفتن روی پنجه (toe gait) اختلال دارد.

87 -

خانم 50 ساله ای بعلت درد و تورم مفاصل DIP و خشکی صبحگاهی یکساعته ضایعات اریتماتو با  Scalingروی سطوح اکستانسور دیده می شوند و محدودیت حرکتی و crepitaion  در زانوها نیز دارند. ناخنهای بیمار طبیعی هستند.کدام یک از تشخیص های زیر برای بیمار نامحتمل تر است؟

الف

سارکوئیدوز

ب

استئوآرتریت

ج

آرتریت انتروپاتیک

د

آرتریت پسوریاتیک

88 -

آقای 23 ساله بدلیل کمردرد ناگهانی با انتشار به قدام ران و زانو مراجعه کرده است. محدودیت در فلکسیون هیپ دارد. تست SLR منفی و Reverse SLR مثبت است. Knee Jerk همان سمت کاهش یافته است.

ضایعه در کدامیک از ریشه های زیر است؟

الف

L3-L4

ب

L4-L5

ج

L5_S1

د

S1-S2

89 -

خانم  26 ساله مورد شناخته شده SLE تحت درمان با پردنیزولون 5 میلی گرم روزانه و هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه مراجعه نموده است. سابقه فنومن رینود را می دهد. در حال حاضر قصد باردار شدن دارد. کدامیک از تستهای Screening آزمایشگاهی برای وی ضرورت ندارد؟

الف

آنتی کاردیولیپین IgG

ب

(Anti Ro) Anti SSA

ج

آنتی کواگولان لوپوسی (lupus anticoagulant)

د

Anti V1 RNP

90 -

آقای 52 ساله مورد شناخته شده نارسایی مزمن کلیه تحت درمان بدون دیالیز بدلیل آرتریت مزمن شانه راست مراجعه کرده است. کپسول مفصل متورم و دردناک است. رادیوگرافی تخریب سر هومروس را نشان داده است. در آسپیراسیون مفصل مایع خونی خارج شده که WBC کمتر از 2000 در میکرولیتر را داشته، کشت و رنگ آمیزی گرم منفی است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف

نقرس gout

ب

آرتریت هیدروکسی آپاتیت

ج

آرتریت CPPD

د

آرتریت کلسیم اگزالات

91 -

برای درمان استئوآرتریت کدامیک از مفاصل زیر بیحرکتی کامل توسط اسپلینت برای کاهش درد و تورم مفصل توصیه نمی شود؟

الف

مفصل اینترفالژیال دیستال DIP

ب

مفصل اینترفالژیال پروگزیمال PIP

ج

مفصل trapezia metacarpal اول 1st CMC

د

استئوآرتریت Pan trapezial

92 -

آقای 47 ساله بعلت آرتریت زانوها و متاکارپوفالنژیال هر دو دست مراجعه نموده است. پوست هیپرپیگمانته دارد و علاوه بر آرتریت مفاصل یاد شده هپاتومگالی دارد. گرافی دستها در مفاصل MCP دوم و سوم استئوفیتهای قلاب مانند (hook like) را نشان می دهد. کدام اقدام تشخیصی را مفیدتر می دانید؟

الف

اندازه گیری سطح آهن سرم و TIBC

ب

اندازه گیری سطح کلسیم و فسفر سرم و آلکالن فسفاتاز

ج

اندازه گیری سطح سرمی فاکتور VIII

د

الکتروفورز هموگلوبین

93 -

بیماری برای درمان استئوپوروز نیاز به تجویز کلسیم دارد. بیمار بعلت رفلاکس معدی تحت درمان با omeprazole است. کدام ملح کلسیم برای وی مناسب تر است؟

الف

کلسیم سیترات

ب

کلسیم کربنات

ج

کلسیم گلوکونات

د

کلسیم لاکتات

94 -

بیمار 40 ساله با سابقه آسم آلرژیک دچار ضایعات پورپوریک اندامها، انفیلتراسیون پراکنده ریوی در CXR و مونونوریت مولتیپلکس و درگیری قلبی بصورت نارسایی قلبی گردیده است. در آزمایشها ESR=75 ائوزینوفیلی و MPO-ANCA مثبت دارد. creat=0.9 است و هماچوری نیز در ادرار دیده می شود. علاوه بر استروئید با دوز بالا کدام اقدام درمانی ارجحیت دارد؟

الف

قرص سیکلوفسفامید روزانه

ب

پالس سیکلوفسفامید ماهیانه

ج

تعویض پلاسما روزانه

د

تزریق Rituximab وریدی

95 -

آقای 27 ساله با سابقه کمردرد 5 ساله که با خشکی صبحگاهی همراه بوده و کمردرد وی با فعالیت بهبود می یافته، مراجعه کرده است. معاینه فیزیکی مهره های لومبار طبیعی است و Chest expansion بیمار نیز نرمال است ولی تست پاترژیک دوطرفه مثبت است و رادیوگرافی pseudowidening در هر دو مفصل ساکروایلیاک را نشان داده است. براساس معیارهای نیویورک کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف

بیمار قطعاً اسپوندیلیت آنکلیوزان دارد (Definite AS)

ب

بیمار احتمالاً اسپوندیلیت آنکلیوزان دارد (probable AS)

ج

برای اثبات تشخیص نیاز به بررسی HLA B27 داریم.

د

برای اثبات تشخیص نیاز به Dynamic MRI داریم.

96 -

آقای 50 ساله بدلیل دردهای شدید شکمی و درد بیضه بصورت متناوب و ضایعات پوستی نکروتیک در انگشتان پا مراجعه کرده است. در معاینه متوجه نوروپاتی عصب رادیال چپ و پرونتال پای راست می شوید. در بررسی آزمایشگاهی WBC=15000  (Eos=2% , poly=90% , lymph=8%) , Hb=10 و پروتئینوری بدون Cast دارد. برای رسیدن به تشخیص، بیوپسی کدامیک از ارگانهای زیر کمک کننده نمی باشد؟

الف

بیوپسی از بیضه

ب

بیوپسی از ضایعات پوستی

ج

بیوپسی کلیه

د

بیپسی عصب سورال

97 -

خانم 51 ساله بدلیل خشکی سه ساله دهان و احساس شن ریزه در چشمها مراجعه نموده اند. بیوپسی لب پائین انفیلتراسیون لنفوسیتها در غدد بزاقی فرعی را نشان داده است. کدامیک از یافته های زیر علامت خطر برای ابتلا به عوارض جدی بیماری نمی باشد؟

الف

افزایش ESR و کمپلمانها

ب

بزرگی مداوم پاروتید

ج

ظاهر شدن پورپورا در اندامها

د

کرایوگلوبولینمی

98 -

آقایی 75 ساله بدلیل از دست دادن موقت هوشیاری در جریان خرید روزانه به اورژانس آورده شده است. وی سابقه تنگی نفس و درد سینه حین فعالیت را از یکسال پیش  دارد. در معاینه فشار خون80/140، نبض بیمار 48 در دقیقه و منظم است. در سمع قلب سوفل 6/3 سیتولی جهشی در دومین فضای بین دنده ای راست با انتشار به هر دو کاروتید دارد. صدای دوم قلب قابل سمع نمی باشد. در الکتروکاردیوگرافی علائم هیپرتروفی بطن چپ با تغییرات strain دارد. در اکوکاردیوگرافی تنگی کلسیفیه دریچه آئورت دیده می شود. در آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال است، گرادیان متوسط دریچه آئورت 45 میلی متر جیوه است. اقدام مناسب کدام است؟

الف

تعبیه پیس دائم با قابلیت افزایش ضربان

ب

انجام والووپلاستی با بالون دریچه آئورت

ج

تعبیه دفیبریلاتور درون سینه

د

تعویض دریچه آئورت

99 -

سرباز 18 ساله بدنبال تب و درد مهاجر مفصلی در مفاصل بزرگ بغیر از مفصل ران با شروع از 2 روز قبل به شما ارجاع داده شده است. در معاینه درجه حرارت 5/38 سانتیگراد و ندولهای زیرجلدی  در سطح داخلی هر دو آرنج و سوفل 6/3 سیستولی در آپکس رسوفل دیاستول 6/2 در دومین فضای بین دنده ای و صدای سوم سمع می شود. معاینه مفاصل، ضخامت سینوویال و مایع نشان نمی دهد. برای تأئید تشخیص بیماری به کدام یافته زیر نیاز دارید؟

الف

شنیدن فریکشن راب پریکارد

ب

سدیمان بیش از 100

ج

کشت حلق مثبت برای استرپتوکوک

د

فاصله PR بیش از 26/0 ثانیه

 

100 -

مرد 25 ساله متعاقب درگیری با سلاح سرد منجر به ضرب و جرح قسمت قدام سینه در ساعت 2 بامداد به اورژانس مراجعه کرده است. فشار خون سیستولی بیمار 70 و وریدهای  گردن برجسته و صدای تنفس نرمال است. بیمار سریعاً در ICU بستری به بیمار مایع و اینوتروپ میدهید ولی  فشارخون سیستولی بیمار 50 میلی متر جیوه است. در EKG ریتم زیر را مشاهده می کنید. اولین اقدام فوری برای وی کدام است؟

الف

مشاوره جراحی قلب

ب

تعبیه chest tube

ج

مشاوره کاردیولوژی

د

انجام پریکاردیوسنتز

 

50

الف

51

د

52

ج

53

ج

54

ج

55

د

56

الف

57

الف

58

ب

59

الف

60

ج

61

د

62

ب

63

الف

64

ب

65

الف

66

ج

67

الف

68

ب

69

ب

70

الف

71

الف

72

د

73

ب

74

ب

75

د

76

ج

77

ج

78

د

79

ج

80

ب

81

د

82

د

83

ب

84

ج

85

الف

86

د

87

د

88

الف

89

د

90

ب

91

ب

92

الف

93

الف

94

الف

95

الف

96

ج

97

الف

98

د

99

ج

100

د

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo