X
تبلیغات
رایتل

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۷

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 06:13 ب.ظ

151- در مصاحبه با یک بیمار از وی خواسته می شود عدد 7 را از 100 کم کند و بعد 7 را از باقیمانده کم کند و به شکل پیاپی ادامه دهد تا به کمتر از 7 برسد. در این آزمون مصاحبه کننده کدامیک از توانایی های بیمار را ارزیابی می کند؟

الف) حافظه دراز مدت

ب) جهت یابی

ج) حافظه کوتاه مدت

د) تمرکز

 152- آقای 25 ساله از سالها قبل بطور مکرر رفتارهای ناقض قانون و پرخاشگری به اعضای خانواده داشته و به همین جهت دارای سابقه کیفری متعددی است. کدامیک از خصوصیات شخصیتی زیر با ویژگیهای این فرد همراهی بیشتری دارد؟

الف) Inflexibility and obstinancy (انعطاف ناپذیری و لجاجت)

ب) Failure to sustain relationships (عدم حفظ روابط)

ج) Mistrustfulness (بی اعتمادی)

د) Lacking confidence (فقدان اعتماد به نفس)

153- بیماری اعتقاد دارد که فاقد قلب است. این علامت چه نام دارد؟

الف) Hypochondriacal delusion

ب) Nihilistic delusion

ج) Delusion of worthlessness

د) Delusional Perception

154- در کدام یک از حالات زیر بروز Abnormal Grief کمتر است؟

الف) مادری که فرزند بزرگتر خود را از دست داده و نمی تواند این شرایط را براحتی برای فرزند خردسال خود بیان کند

ب) فردی که تلاش می کند برای حفظ و رعایت شرایط اجتماعی تنها در خلوت برای فرد متوفی گریه کند

ج) فردی که دو ماه پس از فوت برادرش و علیرغم فقدان واکنش های اولیه، علائم افسردگی را بروز می دهد

د) زنی که همسرش بدنبال ابتلا به سرطان از چندین سال قبل و کومای 10 روزه فوت می کند

155- شما پزشک کشیک اورژانس روانپزشکی هستید، چهار بیمار با افکار خودکشی تقریبا همزمان به اورژانس آورده شده اند و شما تنها یک تخت خالی جهت بستری نمودن یکی از بیماران دارید. کدام بیمار را جهت بستری در اولویت قرار می دهید؟

الف) آقای 40 ساله، مبتلا به افسردگی که به همسر و فرزندانش گفته از زندگی خسته شده و خود را خواهد کشت

ب) خانم 70 ساله که بدنبال کشته شدن فرزندش در یک تصادف، با گذاشتن نامه ای برای همسرش، اقدام به تهیه سی قرص کربنات لیتیوم 300 میلی گرم نموده است

ج) آقای 70 ساله مبتلا به اپی لپسی که تنها زندگی می کند و برای خودکشی خودش را به برق وصل کرده ولی بدنبال قطع فیوز برق، توسط همسایه ها نجات پیدا کرده است

د) خانم 22 ساله که بدنبال مشاجره با همسرش اقدام به خوردن 20 قرص دیازپام 2 میلی گرم کرده است

156- مخزن اصلی کدامیک از انواع انگل لشمانیا، انسان می باشد؟

الف) L. brasiliiensis

ب) L. Tropica

ج) L. ethiopica

د) L.Major

157- شیرخوار 8 ماهه ای ضایعه های ندولر در نواحی سرین، ران و آنوژنیتال دارد که در اسمیر مستقیم از آنها قارچ های مخمری و در بررسی آسیب شناسی گرانولوم حاوی سلول های هیستیوسیت، لنفوسیت و ائوزینوئیل دیده شده است. مهم ترین عامل زمینه ساز بروز این بیماری کدام می باشد؟

الف) اسهال طولانی مدت

ب) مصرف آنتی بیوتیک خوراکی

ج) کمبود روی

د) مصرف کورتیکوستروئید موضعی

158- یک خانم جوان با ضایعات حاد پوستی بصورت پاپول و وزیکول خارش دار در گونه ها، قدام چانه بخش فوقانی قفسه سینه و پشت دستها مراجعه نموده است. بیمار سابقه ضایعات مشابهی را ذکر میکند که از فروردین ماه شروع شده و پس از 4-3 ماه بدون بر جای گذاشتن اسکار خودبخود بهبود یافته اند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) درماتیت اکتینیک مزمن

ب) بثورات نوری پلی مرفیک

ج) لوپوس اریتماتوز دیسکوئید

د) روزاسه

159- پلاکهای اریتماتو خارش دار با حدود مشخص و وزیکولهایی سطحی، روی ساعد و دست مرد جوانی دیده می شود. در بیوپسی، اسپونژیوز و ارتشاح سطحی دور عروقی لنفوهیستیوسیتی دیده میشود. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) Pustular psoriasis

ب) Dermatitis herpetiformis

ج) Superficial pemphigus

د) Discoid eczema

 160- بدنبال درمان کوندیلومالانا بهترین تست جهت ارزیابی موفقیت درمان کدام است؟

الف) RPR

ب) FTA/ABS

ج) Dark Field Microscope

د) TPI

161- مرد 35 ساله ای بعلت پلاکهای شدیدا خارش دار با سطح خشن در ناحیه ساق پاها مراجعه نموده که بعضا بعد از بهبودی پیگمانتاسیون بجای گذاشته است. در پاتولوژی انجام شده دژنرسانس هیدروپیک لایه بازال بهمراه ارتشاح باندی لنفوسیتی در درم پاپیلری مشهود است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) لیکن پلان

ب) سل پوستی

ج) جذام

د) پسودیازیس

162- در لغزش اپی فیز پروگزیمال فمور، اپی فیز در چه وضعیتی نسبت به گردن فمور قرار می گیرد؟

الف) مدیال به گردن فمور

ب) قدام به گردن فمور

ج) خلف به گردن فمور

د) لترال به گردن فمور

163- مرد جوان 20 ساله ای که حدود 3 ماه قبل دچار بریدگی در سطح قدام و میانی دیستال ساعد در فاصله پانزده سانتیمتری از نوک انگشت سوم شده و هماتروز توسط جراح ماهری ترمیم عصب انجام شده، با مراجعه به شما ابراز می دارد که از زمان عمل هیچگونه تغییر در حس انگشتان 1 و 2 و 3 ایجاد نشده است. توصیه شما جهت بهبودی کامل چیست؟

الف) تحت نظر گرفتن به مدت یکماه دیگر

ب) تحت نظر گرفتن به مدت 5 ماه دیگر

ج) تحت نظر گرفتن به مدت سه ماه دیگر

د) عمل جراحی و آزادسازی عصب از نسوج اسکار

164- بیشترین مقار حرکات چرخشی گردن در کدامیک از مفاصل زیر انجام می شود؟

الف) بین مهره های پنجم و ششم گردن

ب) بین مهره های ششم و هفتم گردن

ج) در مفصل اتلاتتواگزیال

د) در مفصل اتلاتتواکسی پیتال

165- احتمال موفقیت درمان محافظتی و غیر جراحی در کدامیک از دفورمیته های مادرزادی پا بیشتر است؟

الف) Vertical talus

ب) calcaneonavicular Coalition

ج) Talipes equinovarus

د) Talipes Calcaneovalgus

166- مرد 28 ساله ای با سابقه شش ماهه درد زانو توسط شما معاینه می شود. در رادیوگرافی ضایعه اکسنتریک اپی فیزدیستال فمور بصورت مخرب (Destructive) دیده می شود ولی کورتکس استخوان سالم است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) Chondroma

ب) Giant cell tumor

ج) Osteoma

د) Ewings tumor

167- جوان 20 ساله ای بدنبال سقوط از بلندی دچار درد ستون فقرات گردیده است. در رادیوگرافی لترال از ستون فقرات شکستگی Wedge در مهره L1 دارد که باعث کیفوز 35 درجه و کاهش ارتفاع مهره به میزان 55% گردیده است. بیمار علائم عصبی ندارد. درمان چیست؟

الف) استراحت در بستر به مدت یک ماه و سپس راه اندازی بیمار

ب) گچ تنه به مدت 6 ماه

ج) بریس توراکولومبوساکرال به مدت 3 ماه

د) عمل جراحی

168- مرد 25 ساله ای به دنبال سقوط از بلندی با درد و تورم ناحیه مچ پای راست به اورژانس مراجعه کرده است. در گرافی لترال انجام شده متوجه شکستگی لبه قدامی دیستال تیبیا همراه با جابجایی تالوس به جلو می شوید. مکانیزم شکستگی کدام گزینه است؟

الف) Vertical Compression

ب) Abduction

ج) Supination

د) Lateral Rotation

 

 

 

 

 

169- بیمار کودک 5 ساله ای است که با انحراف و چرخش سر به سمت شانه راست مراجعه کرده است. در معاینه عضله استرنوکلیدوماستوئید شبیه یک طناب سفت لمس می شود و (آسیمتری) غیر قرینه بودن صورت وجود دارد. درمان کدام است؟

الف) آزادسازی عضله استرنوکلیدوماستوئید از ناحیه اتصال دیستال

ب) درمانی لازم نمی باشد

ج) تزریق کورتون در عضله استرنوکلیدوماستوئید

د) فیزیوتراپی

170- دختر بچه 7 ساله ای با علت عفونت ادراری مکرر تحت بررسی قرار گرفته است، به گفته مادرش با وجود دفع طبیعی ادرار لباس زیر وی همیشه خیس می باشد. سابقه جراحی خاصی ندارد. در سونوگرافی هیدرواورترونفروز سیستم فوقانی چپ گزارش شده است. مثانه حجم و ضخامت طبیعی دارد. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف) فیستول حالب به واژن

ب) مثانه نوروژنیک

ج) اختلالات اسفنکتری

د) حالب اکتوپیک

171- مرد 55 ساله ای با سابقه علایم تحریکی و انسدادی ادرار از سال گذشته تحت درمان با فیناسترید و پرازوسین قرار گرفته است. در حال حاضر علایم چندانی ندارد، در معاینه پروستات نرم و اندازه گیری اخیر PSA در دو نوبت متوالی 3 و 5/3 نانوگرم در میلی لیتر می باشد. اقدام مناسب بعدی چیست؟

الف) قطع فیناسترید و ادامه درمان با پرازوسین

ب) ادامه درمان با هر دو داروی فوق الذکر

ج) پیگیری بیمار با PSA و DRE یکسال بعد

د) بیوپسی سوزنی پروستات

172- مرد 50 ساله ای با درد مبهم هر دو پهلو، هیپرتانسیون خفیف و کاهش وزن مراجعه کرده است، در معاینه فیزیکی هر دو کلیه قابل لمس و در آزمایشات پاراکلینیک، هماچوری میکروسکوپیک با Creat = 3.5mg/dl گزارش شده است. در CT اسکن کیستهای متعدد پر از مایع در هر دو کلیه که کاملا بزرگ شده اند، دیده می شود. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف) Cystic Renal Cell Carcinoma

ب) Dysplastic Multicystic Kidney

ج) Adult Polycystic Kidney Disease

د) Multiple Simple Renal Cysts

173- مردی 50 ساله بدنبال Cerebrovascular accident چند ماه قبل به علت عدم توانایی در کنترل ادرار همراه با احساس فوریت مراجعه کرده است. وی علائم کاهش Force و کالیبر ادرار، Hesitancy و قطع و وصل شدن ادرار را ندارد. در سونوگرافی همراه بیمار کلیه ها نرمال، حجم مثانه حدود 300cc گزارش شده و رزیدوی ادراری وجود ندارد. مناسب ترین اقدام درمانی در این فرد چیست؟

الف) Bladder Training

ب) Anticholinergic Medication

ج) Candome Catheter

د) Intermittent Catheterization

174- مردی 75 ساله به علت قرمز شدن رنگ ادرار به صورت متناوب و در تمامی زمان ادرار کردن مراجعه کرده است. وی از علائم انسدادی ادراری نیز شاکی است. در معاینه مقعدی (DRE) پروستات بیمار بزرگ لمس می شود. آزمایش ادرار وی پیوری و هماچوری قابل توجه را نشان داده ولی کشت ادرار منفی است. در IVU همراه بیمار Filling defect در دیواره چپ مثانه دیده می شود. اقدام مناسب بعدی جهت رسیدن به تشخیص در این فرد چیست؟

الف) سیستوسکوپی و بیوپسی توده

ب) اندازه گیری PSA سرم و سونوگرافی ترانس رکتال

ج) سیتولوژی ادراری در سه نوبت

د) بررسی سدیمان ادراری از نظر باسیل Acid- Fast

175- جوان 23 ساله ای به علت Erection دردناک آلت از حدود 6 ساعت قبل و بدون تحریک جنسی مراجعه کرده است. وی سابقه بیماری خاص یا تروما را ندارد. مناسب ترین اقدام در این فرد کدام است؟

الف) نمای نرمال سالین سرد

ب) تزریق سمپاتولیتیک داخل کورپوس اسپونژیوزوم

ج) تجویز دیازپام وریدی

د) تخلیه خون از اجسام غاری

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo