X
تبلیغات
رایتل

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۳

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 05:06 ب.ظ
 

51- خانم چاق 55 ساله جهت بررسی از نظر مسائل ایسکمی قلبی تحت آنژیوگرافی از شریان فمورال سمت راست قرار می گیرد. بیمار 2 هفته بعد بعلت توده ناحیه اینگوئینال همان طرف به ابعاد 4*5 سانتی متر مراجعه نموده است. کدامیک از روشهای تشخیصی ذیل ارجح می باشد؟

الف) MRI

ب) Angiography

ج) CT Scan

د) Duplex Seanning

52- در بیمار مبتلا به کانسر معده که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد کدامیک از معیارهای بیوشیمیایی ذیل برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای ارجح است؟

الف) فسفر

ب) ترانسفرین

ج) تعداد نوتروفیلها

د) هموگلوبین

53- جوان 23 ساله ای را بعلت حضور در ساختمانی که دچار آتش سوزی شده است به اورژانس می آورند. بیمار از سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف، خواب آلودگی و خلط سیاه شاکی است. کدامیک از اقدامات ذیل در این بیمار ارجح است؟

الف) آنالیز گازهای خون شریانی (ABGs)

ب) برونکوسکوپی فیبراپتیک

ج) پالس اکسی متری

د) سی تی اسکن قفسه سینه

54- جوانی که چند کیسه مواد مخدر کوچک بلعیده است، با درد شکمی مراجعه میکند. آندوسکوپی نشان دهنده پنج بسته کوچک پلاستیکی درون معده است. برای درمان ایشان چه پیشنهادی می کنید؟

الف) احتیاج به جراحی دارد

ب) با آندوسکوپی کیسه ها به آرامی از پیلور عبور داده شود

ج) با آندوسکوپی کیسه ها تک تک بیرون آورده شود

د) 48 ساعت تحت نظر باشد تا کیسه ها خود به خود دفع شوند

 55- جوان 20 ساله ای که در اورژانس جراحی پس از تصادف با اتومبیل بستری شده است و به احتمال زیاد آسیب به ستون فقرات گردنی دارد، دچار آپنه (Apnea) می شود. کدام روش را برای برقراری راه تنفسی وی ارجح می دانید؟

الف) Oro – Tracheal intubation

ب) Naso – Tracheal intubation

ج) Cirico – Thyroidotomy

د) Tracheostomy

56- در کدامیک از بیماریهای تیروئید، جواب FNA کافی نیست و جهت تایید تشخیص احتیاج به Open Thyroid Biopsy می باشد؟

الف) Colloid adenoma

ب) Thyroid cyst

ج) Reidels Thyroiditis

د) Papillary carciroma

57- مرد جوانی مدتهای طولانی به علت سوزش پشت جناغ ناشی از ریفلاکس تحت درمان بوده است. در گزارش اندوسکوپی همچنان ازوفاژیت شدید دارد. بیوپسی انجام شده فاقد دیسپلازی بوده است. کدام روش درمانی را برای وی بیشتر توصیه می کنید؟

الف) جهت بیمار ازوفاژکتومی توصیه می شود

ب) نیاز به انجام بیوپسی های متعدد دیگر دارد

ج) در این افراد همچنان درمان داروئی طولانی مدت توصیه می شود

د) عمل جراحی فوندپلیکاسیون Nissen توصیه می شود

58- آقای 58 ساله دیابتی بدنبال عمل هموروئیدکتومی دچار بدی حال عمومی و علائم Sepsis و درد شدید ناحیه پرینه شده است. در معاینه پوست ناحیه متمایل به قهوه ای و قدری متورم بوده و از آن ترشح بدبو خارج می شود. در لمس کرپیاسیون دارد. کدامیک از اقدامات درمانی ذیل بیشترین کمک را به این بیمار می کند؟

الف) اکسیزن هیپرباریک

ب) تجویز وانکومایسین و شستشوی زخم

ج) دبریدمان وسیع

د) کشت و آنتی بیوگرام از ترشحات و درمان آنتی بیوتیکی بر مبنای آن

59- 6 ساعت پس از عمل آقای 63 ساله که بدنبال پریتونیت ناشی از آپاندیسیت تحت عمل جراحی قرار گرفته است، متوجه الیگوری بیمار می شوید. بیمار حین عمل 3 لیتر سرم کریستالوئید دریافت نموده و برون ده ادراری مناسبی حین عمل داشته است. کدامیک از اقدامات ذیل اولویت دارد؟

الف) شستشوی کاتترفولی با تکنیک استریل

ب) انتقال مجدد بیمار به اتاقل عمل

ج) انفوزیون 2 لیتر سرم کریستالوئید بصورت Free

د) تزریق 20 میلی گرم آمپول لازیکس و یکبار تکرار آن در صورت عدم پاسخ

60- خانم 40 ساله ای با درد RUQ، تهوع و استفراغ از 6 ساعت قبل بدون سابقه قبلی مراجعه کرده است. در معاینه تب 38/2 و حساسیت موضعی در RUQ دارد. سونوگرافی سنگ کیسه صفرا و افزایش ضخامت جدار گزارش کرده است. علاوه بر درمان حمایتی کدام اقدام توصیه می شود؟

الف) ترخیص پس از رفع علائم و توصیه به کوله سیستکتومی در صورت عود علائم

ب) انجام کوله سیستکتومی در همان بستری در 2-3 روز آینده

ج) ترخیص پس از رفع علائم و توصیه به کوله سیستکتومی 6 تا 10 هفته بعد

د) کوله سیستوستومی از راه پوست

61- بیماری 65 ساله سابقه ایکتر متناوب دارد و مشکوک به تومور پری آمپولری هستیم. برای بررسی عروق ناحیه کدامیک از اقدامات زیر اطلاعات بیشتری بدست می آورد؟

الف) MRCP

ب) C.T.Scan اسپیرال دینامیک

ج) P.E.T Scan

د) سونوگرافی شکم و پانکراس

62- بیمار مرد 55 ساله سیگاری با سابقه (30 Pack year)، در گرافی انجام شده ندولی در محیط لوب فوقانی ریه راست به اندازه cm2 دارد گرافی دو سال قبل او سالم بوده است. بروکوسکوپی بیمار از نظر سیتولوژی منفی است. از لحاظ تشخیصی همه موارد زیر صحیح است بجز:

الف) شش ماه دیگر گرافی سینه می گیریم

ب) بیوپسی باز ریه

ج) بیوپسی ترانس توراسیک

د) بیوپسی از طریق Videoassisted Thoracospic Surgery (VATS)

 63- بیماری که قبلا بر علیه هاری واکسینه شده است و تیتر آنتی بادی ضد هاری قابل قبولی دارد، توسط سگ مشکوک به هاری گاز گرفته شده است. بجز مسایل مربوط به زخم اقدام مناسب دیگر کدام است؟

الف) تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری انسانی

ب) به هیچ اقدامی دیگر نیازی ندارد

ج) واکسن هاری + تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری انسانی

د) فقط واکسن هاری باید تزریق کند

64- بیمار 65 ساله ای با شکایت لنگش متناوب مراجعه کرده است. علائم بیمار ناشی از بیمار عروقی محیطی به دلیل آترواسکلروز می باشد. تمام درمانهای داروئی زیر در این بیمار توصیه می شود بجز:

الف) سیلوستازول (Cilostazol)

ب) وارفارین

ج) مهار کننده پلاکتی (کلوپیدوگرل Clopidogrel یا آسپیرین)

د) تجویز استاتین ها تا رسیدن کلسترول – LDL به mg/dL100

65- انجام پروتکل داروئی استروئید (Spinal – Dose steroid) در بیماران نخاعی در کدامیک از گروه بیماران زیر اندیکاسیون دارد؟

الف) در بیمارانی که سابقه مصرف طولانی استروئید داشته و به صدمه نخاعی دچار شده اند

ب) بیمارانی که مورد اصابت گلوله به نخاع واقع شده اند

ج) در صورتی که ضایعات نخاعی دم اسبی Equina – Cauda اتفاق بیافتد

د) بیمار ضایعات نخاعی حاد که در 8 ساعت اول پس از ضربه مراجعه می کند

66- جوانی به دنبال نزاع دچار اصابت چاقو به گردن در قدام عضله SCM (استرنوکلیدوماستوئید) در محاذات غضروف تیروئید می شود. بیمار از دیس فونی شاکی است. در معاینه هماتوم 5 سانتی متر دارد که متسع نمی شود. علائم حیاتی بیمار پایدار است. اقدام شما چیست؟

الف) اقدام تشخیصی دیگری لازم نیست و با بی هوشی عمومی بیمار باید اکسپلور گردن شود

ب) در شرایط استریل با انگشت محل زخم را اکسپلور می کنیم

ج) آنژوگرافی عروق گردن و سپس عمل جراحی

د) سی تی اسکن گردن با کنتراست خوراکی و تزریقی و سپس عمل جراحی

67- در مورد خون ریزی های اینتراکرانپال پس از ضربه کدام جمله صحیح است؟

الف) افراد مسن و الکلیک در ریسک بالاتری از هماتوم حاد ساب دورال پس از ضربه به سر هستند

ب) منشاء خونریزی های اپی دورال شریانی بوده و نسبت به سایرین اغلب پیش آگهی بدتری دارند

ج) منشا خونریزی های ساب دورال وریدی بوده و نسبت به سایرین اغلب پیش آگهی بهتری دارند

د) شایع ترین منشاء خونریزی های اپیدورال از وریدهای bridging می باشد

68- بیماری که سابقه اسهال آمیبی داشته، اکنون با تب خفیف و درد مبهم RUQ مراجعه کرده و در سونوگرافی یک آبسه 4 سانتی متری دارد. کدامیک از عبارات زیر درباره درمان این بیمار صحیح است؟

الف) مبندازول بمدت 2 هفته با دوز کافی تجویز می کنیم

ب) مترونیدازول خوراکی برای تکمیل درمان این بیمار لازم است

ج) به صورت الکتیو لاپاراتومی می کنیم

د) باید در اسرع وقت این آبسه به صورت پرکوتانه درناژ شود

69- در جوان 32 ساله ای بعلت اصابت چاقو به فضای بین دنده ای 6 و 7 چپ در خط میدکلاویکولر که اکسپلور موضعی جهت بررسی پارگی دیافراگم منفی بوده است، با علائم حیاتی پایدار، با شکم به پارگی دیافراگم DPL می شود. جواب 2000 RBC/mm3+ می باشد. کدامیک از اقدامات ذیل ارجح است؟

الف) انجام DPL، 6 ساعت بعد

ب) توراکوسکوپی

ج) لاپاراتومی

د) بیمار را تحت نظر می گیریم

70- پسر بچه 5 ساله ای که مورد شناخته شده سندرم نفروتیک و تحت درمان باکورتون می باشد، به دلیل بروز بثورات جلدی به درمانگاه ارجاع شده است. در معاینه تب دار بوده و ضایعات پاپولر قرمز رنگ که بعضی از آنها وزیکولر و پوستولر شده اند، روی تنه و پشت مشهود می باشد. واکسیناسیون وی طبق برنامه روتین کشوری انجام شده است. مناسب ترین اقدام در مورد این کودک کدام است؟

الف) استفاده از تب بر و آنتی هیستامین خوراکی

ب) استفاده از آسیکلوویر وریدی

ج) استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی

د) قطع کورتیکو استروئید

71- نوزادی را به علت سیانوز به درمانگاه آورده اند. ABG وی در هوای اطاق و بدون دریافت اکسیژن به شرح زیر است:

PH = 7.20

P02 = 94mmHg

O2sat = 45%

محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) بیماری مادرزادی ریوی

ب) بیماری سیانوتیک قلبی

ج) متهموگلوبینمی

د) هیپوگلیسمی

72- پدر و مادری جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نموده اند. مادر حامله Gravida = 2 می باشد. فرزند اول آنها سه ساله بوده و به علت آنمی تحت مراقبت است و الکتروفورز هموگلوبین فرزند اول به شرح زیر است:

HbS = 85% , HbA2 = 3% , HbF = 12%

وی در چهارماهگی عفونت تنفسی داشته و از یک سالگی به بعد به طور مکرر دچار التهاب انگشتان دست ها و پاها شده است. برای تشخیص قبل از تولد بیماری در بارداری کنونی، مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) Amniocentesis: Karyotyping

ب) Chorionic Villous Sampling: DNA Analysis

ج) Amniocentesis: Enzyme Assay

د) Cordocentesis: Hb electrophoresis

73- شیرخوار دختر 11 ماهه ای را به دلیل بزرگی یک طرفه پستان به درمانگاه آورده اند. در معاینه پستان چپ تا مرحله 2 تانر رشد کرده، موهای زیر بغل و ناحیه پوبیس وجود ندارد. سن استخوانی معادل سن تقویمی و سونوگرافی رحم، تخمدان ها و غدد آدرنال طبیعی است و رشد شیرخوار موازی صدک 25 نمودار پایش رشد می باشد. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) اطمینان بخشی به والدین و ارزیابی مجدد

ب) اندازه گیری استرادیول، FSH, LH

ج) درمان با آنالوگ طولانی اثر GnRH

د) انجام MRI مغز

74- کودک 2 ساله ای با نارسایی حاد کلیه مراجعه کرده است. کراتینین پلاسما mg/dL4، کراتینین ادرار mg/dL40 و سدیم ادرار 30 میلی اکی والان در لیتر است. اندکس نارسایی کلیه وی چقدر است؟

الف) سه

ب) دو

ج) یک

د) چهار

75- نتایج بررسی گازهای خونی یک بیمار به شرح زیر است:

PH=7.53, HCo3=36 mmol/L, Pco2=50mmHg

نتایج فوق با کدامیک از تشخیص های زیر بیشتر منطبق است؟

الف) Hypertrpohic Pyloric Stenosis

ب) Asthmatic Attack

ج) Bronchopulmonary Dysplasia

د) Salicylate Poisoning

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo