X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۵

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 04:58 ب.ظ

 

101- در مورد حاملگی همراه آبله مرغان تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

الف) انومالی جنینی در نیمه اول حاملگی شایعتر از نیمه دوم است

ب) درمان تزریقی با آسیکلوویر ممنوع است

ج) احتمال پنومونی کشنده افزایش می یابد

د) در صورت ابتلا در روزهای آخر بارداری عوارض نوزادی شدیدتر است

102- احتمال ابتلا به تمامی موارد زیر در مصرف کنندگان قرصهای ضد بارداری کاهش می یابد بجز:

الف) PID

ب) استئوپروز

ج) کانسر تخمدان

د) HIV

103- خانم حامله شکم اول در هفته 40 حاملگی با انقباضات رحمی مناسب حدود 20 دقیقه است که دیلاتاسیون Full (کامل) دارد. Station (+1) و ضربان قلب جنین منظم است، مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) تحریک با اکسی توسین

ب) سزارین

ج) مداخله ای لازم نیست

د) استفاده از فورسیس

104- در توارث میتوکندریال کدام عبارت صحیح است؟

الف) زن ناقل، بیماری را به 50% فرزندانش انتقال می دهد

ب) بطور کامل از طریق سیتوپلاسم تخمک به ارث می رسد

ج) انتقال به طور کامل از پدر به فرزند پسر امکان پذیر است

د) مرد ناقل بیماری را به 25% فرزندان انتقال می دهد

105- کدامیک از تغییرات هورمونی زیر در خانم یائسه مشاهده می شود؟

الف) افزایش Inhibin

ب) افزایش آندروسن دیون

ج) افزایش استرادیول

د) کاهش DHEAS

106- بیمار 45 ساله ای در پاپ اسمیر گزارش AGUS دارد. اولین اقدام در رابطه با بررسی آندومتر چیست؟

الف) D&C

ب) هیستروسکوپی و بیوپسی

ج) بیوپسی آندومتر

د) تکرار پاپ اسمیر

107- زن 25 ساله حامله (G3) با خونریزی و دفع وزیکول انگورکی و سرویکس باز مراجعه کرده است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) سونوگرافی

ب) هیسترکتومی

ج) ساکشن کورتاژ

د) اینداکشن با اکسی توسین

108- خانمی با یک پاپ اسمیر موید ASC-H مراجعه نموده است. مناسب ترین اقدام عبارت است از:

الف) تکرار پاپ اسمیر

ب) تست HPV DNA

ج) کولپوسکوپی

د) کونیزاسیون

109- دختر خانمی 17 ساله به دنبال توده آدنکسال تحت لاپاراتومی و اوفورکتومی یک طرفه و Staging قرار گرفته که نتیجه پاتولوژی آن تومور تخمدان از نوع اندودرمال سینوس Stage (1a) بوده است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) کموتراپی

ب) رادیوتراپی

ج) هیسترکتومی و اوفورکتومی طرف مقابل

د) تحت نظر می گیریم

110- بیشترین همراهی بین تخمدان پلی کیستیک با کدامیک از سرطانهای زیر دیده می شود؟

الف) سرطان تخمدان

ب) سرطان اندومتر

ج) سرطان سرویکس

د) سرطان پستان

 111- انجام تست (Clomiphene – Challenge) در کدام دسته از بیماران ناباروری کاندید ART (روشهای کمک باروری) بایستی انجام شود؟

الف) بیماران بالای 30 سال

ب) بیماران با سابقه PCO

ج) بیماران با FSH روز 3 Borderline

د) آندومتریوز مراحل یک و دو

112- تمامی موارد زیر موجب بلوغ زودرس می شود بجز:

الف) پرکاری تیروئید

ب) سندرم مک کوئین البرایت

ج) نئوپلاسهای تخمدان

د) تومورهای مغز

113- تمامی موارد زیر موجب محافظت (Protection) در برابر کانسر اپتیلیال تخمدان می شود بجز:

الف) قرصهای جلوگیری

ب) هیسترکتومی

ج) منارک زودرس

د) بستن دو طرفه لوله های رحم

114- بیماری دچار ضایعه ایسکمیک میدبرین با درگیری هسته عصب سوم راست شده است. کدامیک از حرکات زیر میتواند در چشم چپ دچار اشکال شود؟

الف) نگاه به بالا و داخل

ب) نگاه به بالا و خارج

ج) نگاه به پائین و خارج

د) نگاه به پائین و داخل

115- خانم 30 ساله بعلت پارستزی سمت راست بدن بمدت دو هفته مراجعه نموده است. سابقه افت دید چشم راست بمدت دو هفته در سن 28 سالگی داشته است. MRI مغز ضایعات هیپرسیگنال در ماده سفید نشان می دهد. در مورد این بیمار کدام عبارت صحیح است؟

الف) جایگاه انترفرون بتا در درمان این بیمار خاص مورد شک است

ب) 30% بیماران با این بیماری در عرض 25 سال حالت پیشرونده  ثانویه پیدا میکنند

ج) این بیمار خاص در مجموع پیش آگهی بهتری نسبت به سایر مبتلایان به این بیماری دارد

د) برای کاهش علایم حمله اخیر بیماری از آمانتادین استفاده می کنیم

116- خانم 62 ساله از 3 سال قبل بصورت پیشرونده دچار ضعف غیر قرینه اندامها با درگیری بارزتر عضله کوادری سپس و فلکسورهای عمقی انگشتان شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) پلی میوزیت

ب) میوزیت انکلوزیون بادی

ج) میوزیت همراه بدخیمی

د) درماتومیوزیت

117- بیماری را در شرایط کما معاینه می کنید. در معاینه رفلکس های اکولوسفالیک (dolls eye) و اکولووستیبولار (کالریک) منفی است. ولی واکنش مردمک ها به نور وجود دارد. اولین تشخیص شما کدامیک از موارد زیر است؟

الف) خونریزی پونس

ب) کمای متابولیک

ج) انفارکت میدبرین

د) هرنی ترانس تنتوریال

 

پسیکوژنیک) اندازه گیری کدامیک از موارد زیر در خون بعد از حمله تا حداکثر 30 دقیقه می تواند کمک کننده باشد؟

الف) پرولاکتین

ب) لاکتات

ج) استیل کولین

د) 5 هیدروکسی تریپتامین

119- در بیمار میانسالی که با همی پارزی راست و دیس فازی همراه با درد ناحیه گردن و پتوزومیوز در سمت چپ مراجعه کرده است به نظر شما چه عامل عروقی علت بروز این علائم می تواند باشد؟

الف) فیبروماسکولردیس پلازی

ب) ژنانت سل آرتریت

ج) دیسکسیون کاروتید

د) آرتریت تاکایوسو

120- کدامیک از موارد زیر بیشتر به نفع تشخیص علل محیطی وستیبولار برای سرگیجه است؟

الف) ناتوانی در راه رفتن به دلیل اختلال شدید تعادل

ب) نیستاگموس دو طرفه افقی

ج) دوبینی در نگاه افقی

د) سرگیجه شدید و متناوب

121- آقای 23 ساله ای به علت تب و سردرد در اورژانس بستری است. نکات مثبت در معاینه، ادم پاپی دو طرفه، تب، ردورگردن و اختلال هوشیاری مختصر است. در صورت شک به مننژیت باکتریال کدامیک از اقدامات زیر انجام می دهید؟

الف) تجویز آنتی بیوتیک، انجام CT SCAN مغز، سپس L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF ادامه درمان

ب) انجام L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF شروع آنتی بیوتیک

ج) CT SCAN مغز، سپس L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF، شروع آنتی بیوتیک

د) انجام MRI، مغز،، سپس، L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF، تجویز آنتی بیوتیک

122- در بیماری که تحت درمان سل قرار دارد و دچار ترومبوسیتوپنی اتوایمون به علت ریفامپین گردیده است، مناسب ترین مدت درمان با سه دارو (اتامبوتول، ایزونیازید و پیرازینامید) چند ماه است؟

الف) 6

ب) 12

ج) 24

د) 9

123- پسر 18 ساله ای با تب، ضعف، خستگی و گلودرد مراجعه می کند و اظهار می دارد بیماری از سه روز قبل شروع شده و قادر به خوردن غذا نمی باشد. در سابقه تماس جنسی Unsafe را ذکر می کند. در معاینه ضایعات اولسراتیو و اگزودا در خلف حلق و جایگاه لوزه ها و فضای بوکال، آدنوپاتی گردن و اریتمامولتی فورم در پوست دیده می شود معاینه چشم نرمال است. محتمل ترین تشخیص کلینیکی کدام است؟

الف) Mycoplasma Pneumoniae Infection

ب) Stevens – Johnson Syndrome

ج) Primary Syphilis

د) Primary HSV Infection

124- تکنسین دامپزشکی در ضمن تلقیح واکسن بروسلا سوزن واکسن به طور عمیق وارد جلد او می شود. بهترین اقدام جهت پیشگیری کدام است؟

الف) تجویز ریفامپین و داکسی سایکلین به مدت 6 هفته

ب) تجویز ایمونوگلوبولین

ج) مراقبت از محل ورود سوزن

د) تجویز ریفامپین و داکسی سایکلین به مدت سه هفته

125- مرد 22 ساله به علت هماچوری کاندید سیستوسکوپی است. برای بیمار حدود 5/1 سال پیش پیس میکر دائمی گذاشته شده است. مناسب ترین اقدام برای پیشگیری از اندوکاردیت کدام است؟

الف) اریترومایسین

ب) نیازی به پروفیلاکسی ندارد

ج) امپی سیلین همراه جنتامایسین

د) سفازولین

126- در یک فرد با رفتارهای پر خطر جنسی تست ELISA برای HIV در دو نوبت منفی بوده است. مناسب ترین زمان تکرار تست کدام است؟

الف) 12 و 6 هفته

ب) نیازی به تکرار نیست

ج) 3 و 1 هفته

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo