X
تبلیغات
رایتل

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی- ۸

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 04:52 ب.ظ
  176- نوزادی در بدو تولد دچار اشک ریزش هر دو چشم می باشد. در معاینه قرنیه هر دو چشم حالت شیشه مات دارد. جهت تشخیص زودرس این بیماری انجام کدام آزمایش از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) اندازه گیری فشار داخل چشم

ب) نمونه گیری از ترشحات ساک ملتحمه

ج) انجام Refraction

د) Probing مجرای اشکی

177- اختلال مردمک آوران (APD) در کدامیک از بیماریهای زیر منفی است؟

الف) دکولمان وسیع شبکیه

ب) نوریت اپتیک یکطرفه در جریان بیماری MS

ج) اختلالات کیاسما

د) نوروپاتی ایسکمیک قدامی اپتیک (AION)

178- کدامیک از بیماری های زیر به علت فشرده شدن عصب فاسیال توسط یک شریان یا تومور در فوسای خلفی (Posterior Fossa) ایجاد می شود؟

الف) Tardive dyskinesia

ب) Hemifacial spasm

ج) Benign essential blepharospasm

د) Facial tica

179- کدام عبارت در رابطه با قوز قرنیه (Keratoconus) نادرست است؟

الف) به حلقه رسوب آهن در اطراف قاعده مخروط Munsons sign , (Cone) گفته می شود

ب) لنزهای rigid باعث بهبود قابل توجه دید این بیماران در مراحل اولیه بیماری می شود

ج) Vogts lines به تاخوردگی های خطی و باریک مرکزی در غشاء دسمه گفته می شود

د) Acute hydrops بدلیل پارگی غشاء دسمه پدید می آید

180- مردی 63 ساله مبتلا به دیابت دچار دوبینی از 3 روز قبل گردیده است. در معاینه علائم درگیری و فلج عصب 3 کرانیال به صورت محدودیت در گردش چشم راست به داخل و اگزوتراپیای چشم راست در نگاه روبرو دیده می شود. چه یافته ای در معاینه بالینی به تایید منشاء عروقی فلج عصب 3 سمت راست در زمینه دیابت کمک می کند؟

الف) عدم درگیری همزمان مردمک چشم راست

ب) عدم درگیری همزمان عضله مایل تحتانی

ج) عدم درگیری همزمان عضله بالابرنده پلک

د) عدم درگیری همزمان عضله رکتون فوقانی

181- خانم 35 ساله ای به دنبال استفاده از لنز نرم با درد، قرمزی و اشک ریزش توام با فتوفوبی چشم راست که از 2 هفته پیش شروع شده است مراجعه می کند. در سابقه لنزهایش را با آب شیر می شسته است. در معاینه با اسلیت لامپ علاوه بر کانون های متعدد ارتشاح (infiltration) قرنیه، بعضی از اعصاب قرنیه دچار تورم اند. کدام دارو در درمان این بیماری بکار نمی رود؟

الف) Propamidine Isethionate

ب) Natamycin

ج) Polyhexamethylene Biguanide

د) Fortified Neomycin

182- مادری متوجه شده است که کودک 6 ماهه اش که مشکل قابل ذکری در دوره بارداری و بعد از آن هم نداشته است با صدای بلند گریه نمی کند و وقتی او را صدا می کنند سر خود را به طرف صدا نمی چرخاند. او کودک خود را برای تعیین دقیق وضعیت شنوایی نزد پزشک برده است. بهترین آزمایش شنوایی سنجی برای این کودک کدام است؟

الف) PTA

ب) OAE

ج) ABR

د) تمپلنومتری

183- جوان 23 ساله ای بعد از تصادف با موتور سیکلت و تغییر سطح هوشیاری در ICU بستری گردید. در روز سوم پزشک متوجه ضعف یکطرفه عضلات صورت شد و در روز پنجم تمام عضلات همان سمت فلج گردید. برای بیمار ABR انجام شد که طبیعی بود. در روز هشتم از ICU به بخش منتقل گردید. برای برگرداندن سریع فعالیت عضلات صورت چه راهی مناسب تر است؟

الف) صبر و انتظار و فیزیوتراپی

ب) استفاده از استروئیدهای سیستمیک بعد از مشاهده ضعف عضلانی

ج) جراحی به منظور دکمپرسیون عصب صورت

د) استفاده از داروهای ضد انعقاد از روزی که ضعف عضلات دیده شد

 

 

184- بیمار مرد 60 ساله ای که با توده مشخص دو طرفه در ناحیه پاروتید مراجعه نموده. کدامیک از درمان های ذیل را پیشنهاد می نمایید؟

الف) تجویز آنتی بیوتیک

ب) رادیوتراپی

ج) جراحی

د) کموتراپی

185- مرد 60 ساله ای با شکایت از بدخوابی مراجعه نموده است. اطرافیان می گویند در موقع خواب دچار حملاتی می شود که همراه با کبودی لبها و دست و پا زدن و تلاش تنفسی است. چه تشخیصی محتمل تر است؟

الف) چاقی مفرط

ب) لاغری مفرط

ج) آپنه محیطی

د) آپنه مرکزی

186- در مورد بیماری که بطور ناگهانی و در بیمارستان دچار انسداد کامل راه هوائی فوقانی شده است، سریع ترین، بی خطرترین و موثرترین روش درمانی کدام است؟

الف) مانور هایملیش

ب) تراکئوستومی

ج) کریکوتیروتومی

د) انتوباسیون

187- خانمی 35 ساله بعد از جیغ کشیدن در 10 روز قبل با گرفتگی صدا بصورت ناگهانی مراجعه نموده است. در لمس، غضروف حنجره دردناک نمی باشد. سابقه مصرف سیگار ندارد. کدام یک از ضایعات ممکن است در حنجره دیده شود؟

الف) اپیگلوتیت

ب) پاره شدن طناب صوتی

ج) لارنژیت حاد

د)ندول طناب صوتی

188- محققی مایل است ارتباط بین مصرف قهوه و کانسر کولون را بررسی کند. به این منظور یک مطالعه مورد – شاهدی طراحی کرد. با فرمول محاسبه حجم نمونه، به ازاء هر گروه 120 نفر در نظر گرفته شد. در صورتی که حجم نمونه را افزایش دهد، کدام خطای زیر کاهش می یابد؟

الف) Random (تصادفی)

ب) Selection (انتخاب)

ج) Measurement (اندازه گیری)

د) Recall (یادآوری)

189- فرض کنید احتمال مرگ در ماه اول زندگی برای یک نوزاد برابر a و احتمال مرگ در فاصله شروع ماه دوم تا پایان ماه ششم برابر b باشد، در این صورت احتمال اینکه یک نوزاد حداقل شش ماه عمر کند چقدر است؟

الف) 1-a-b

ب) 1 + ab-a-b

ج) 1-ab

د) 2-a-b

190- در یک مطالعه دیده شد که بروز سرطان مری در افرادی که سیگار مصرف می کنند، 20 مورد به ازاء هر یکصد هزار شخص سال می باشد. بروز این سرطان در افراد غیر سیگاری 12 مورد به ازاء هر یکصد هزار شخص- سال بود. بنابراین، نسبت خطر منتسب (Attributable Fraction) در افراد مواجهه یافته چند درصد است؟

الف) 60

ب) 66

ج) 80

د) 40

 

191- توان آزمون عبارت است از:

الف) احتمال اینکه فرض صفر رد شود در حالیکه درست است

ب) احتمال اینکه فرض صفر قبول شود در حالیکه درست است

ج) احتمال اینکه فرض صفر قبول شود در حالیکه غلط است

د) احتمال اینکه فرض صفر رد شود در حالیکه غلط است

192- فقدان کدام اصل زیر در مطالعات مورد – شاهدی و مقطعی می تواند برای نتیجه گیری یک رابطه علیتی محدودیت ایجاد کند؟

الف) Consistency

ب) Strength

ج) Temporal relationship

د) Dose – reponse relationship

193- فرض کنید X دارای توزیع نرمال با واریانس 1 می باشد. اگر P(X>1) = 0.8413، میانگین X کدام است؟ (P(0

الف) 1

ب) 3

ج) صفر

د) 2

194- بیماری که بعلت عفونت کلامیدیائی تحت درمان با اریترومایسین می باشد برای کنترل خارش و آبریزش بینی خودسرانه از ترفنادین نیز استفاده نموده است. احتمال بروز کدام عارضه بیشتر است؟

الف) احتباس ادرار

ب) آگرانولوسیتوز

ج) آریتمی بطنی

د) خواب آلودگی

195- بیماری مبتلا به AIDS دچار عفونت ثانویه ناشی از میکوباکتریوم Avium شده است. کدام ترکیب دارویی برای این بیمار مناسب تر است؟

الف) ایزونیازید + ریفامپین + استرپتومایسین

ب) ایزونیازید + ریفامپین + اتامبوتال

ج) ریفامپین + پیرازین آمید + پاراآمینوسالیسیلیک اسید

د) کلاریترومایسین + اتامبوتال + ریفابیوتین

196- در کدامیک از موارد ذیل L-dopa منع مصرف دارد؟

الف) سابقه وجود زخم معده

ب) گلوکوما

ج) سایکوز

د) آریتمی

197- کدامیک از داروهای زیر از طریق تولید متابولیت فعال و مهار کانال های پتاسیمی و شل کردن عضلات عروق، باعث کاهش موثر فشارخون بالا می شود؟

الف) Minoxidil

ب) Hydralazine

ج) Diazoxide

د) Verapamil

198- کدامیک از سفالوسپورین های زیر از سد خونی – مغزی عبور می کند؟

الف) سفیکسیم

ب) سفتریاکسون

ج) سفازولین

د) سفالکسین

199- کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری از استئوپروز در زنان یائسه کاربرد دارد؟

الف) Anastrazole

ب) Oxandrolone

ج) Clomiphene

د) Raloxifen

200- در بیماری مبتلا به گلوکوم با زاویه باز کدامیک از داروهای زیر از طریق کاهش ترشح مایع زلالیه اثر می کند؟

الف) Physostigmine

ب) Atropine

ج) Timolol

د) Pilocarpine

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo