X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تستهای اماده سازی برای امتحان دستیاری از دکتر مهدی ایزدی -۵

شنبه 13 آبان 1385 ساعت 04:19 ب.ظ
 

نورولوژی‌

114ـ تمامی‌ گزینه‌های‌ زیر به‌ نفع‌ ایجاد تشنج‌ ناشی‌ از تب‌خوش‌خیم‌ هستند، بجز؟

            الف‌) وجود سابقة‌ خانوادگی‌ تشنج‌ همراه‌ با تب‌

            ب‌) زمان‌ کمتر از 15 ثانیه‌

            ج‌) ایجاد در طول‌ 24 ساعت‌ دوم‌ ابتلا به‌ بیماری‌ تب‌ دار

            د) عدم‌ وجود عفونت‌ CNS

 

115ـ مرد 42 سالة‌ سالم‌ و ورزشکار، بدون‌ سابقة‌ تروما به‌ سریا بیماری‌ دیگر، برای‌ اولین‌ بار دچار تشنج‌ ژنرالیزه‌ شده‌ است‌.چهار ساعت‌ بعد از تشنج‌، در معاینة‌ نورولوژیک‌ نکتة‌ غیرطبیعی‌ یافت‌ نمی‌شود. کدام‌ اقدام‌ را برای‌ تشخیص‌ علت‌ تشنج‌پیشنهاد می‌کنید؟

            الف‌) آزمایش‌ کامل‌ خون‌

            ب‌) EEG

            ج‌) سی‌تی‌ اسکن‌ مغز

            د) ECG

 

116ـ از بیماری‌ که‌ دچار آتاکسی‌ است‌، می‌خواهیم‌ بایستند وپاهای‌ خود را به‌ هم‌ متصل‌ کند. بیمار این‌ عمل‌ را بخوبی‌ انجام‌می‌دهد، اما هنگامی‌ که‌ می‌خواهیم‌ چشمان‌ خود را ببندد،دچار مشکل‌ می‌شود. مشکل‌ او از درگیری‌ کدام‌ قسمت‌ ناشی‌می‌شود؟

            الف‌) نیمکره‌های‌ مغز

            ب‌) مخچه‌

            ج‌) سیستم‌ وستیبولر

            د) چشم‌ها

 

117ـ مرد 32 ساله‌ای‌ را در حالت‌ کوما به‌ بخش‌ اورژانس‌می‌آورند. بیمار تنفس‌ خودبخود دارد و سیانوزه‌ نیست‌. پس‌ ازرگ‌گیری‌ و انجام‌ آزمایشات‌ لازم‌، کدام‌ گزینة‌ زیر تجویز صحیح‌داروهای‌ مورد نیاز را نشان‌ می‌دهد؟

            الف‌) 50 گرم‌ دکستروز داخل‌ وریدی‌

            ب‌) 100 گرم‌ تیامین‌ داخل‌ وریدی‌

            ج‌) 1 میلی‌گرم‌ نالوکسان‌ داخل‌ وریدی‌

            د) 100 میلی‌لیتر دکستروز 50%

 

118ـ بیماری‌ به‌ سبب‌ تب‌، لتارژی‌، کنفوزیون‌ و سردرد دربخش‌ بستری‌ شده‌ است‌. مشکلات‌ بیمار از دو هفته‌ پیش‌ آغازشده‌اند. در معاینه‌، سفتی‌ گردن‌ وجود دارد. PPD بیمار منفی‌ وCXR وی‌ طبیعی‌ است‌. در LP به‌ عمل‌ آمده‌، مایع‌ شفاف‌ بوده‌،100 عدد لنفوسیت‌ در هر میکرو لیتر آن‌ وجود دارد و پروتئین‌آن‌ mg/dL150 می‌باشد. گلوکز CSF mg/dL25 است‌.رنگ‌آمیزی‌ اسید فست‌ منفی‌ است‌. چه‌ می‌کنید؟

            الف‌) با شک‌ به‌ آبسة‌ مغزی‌ سی‌تی‌ اسکن‌ انجام‌ می‌دهیم‌.

            ب‌) با شک‌ به‌ مننژیت‌ سلی‌ درمان‌ را آغاز می‌کنیم‌.

            ج‌) LP بیمار را 24 ساعت‌ بعد تکرار می‌کنیم‌ و بر اساس‌ آن‌تصمیم‌گیری‌ می‌کنیم‌.

            د) درمان‌ را با آسیکلوویر وریدی‌ آغاز می‌کنیم‌.

 

119ـ در بیماری‌ که‌ به‌ دنبال‌ محرومیت‌ از داروهای‌ سداتیودچار تشنج‌ شده‌ است‌، چه‌ اقدامی‌ انجام‌ می‌دهید؟

            الف‌) نیازی‌ به‌ درمان‌ خاصی‌ ندارد.

            ب‌) از والپورات‌ استفاده‌ می‌کنیم‌.

            ج‌) از کلرودیازپوکساید استفاده‌ می‌کنیم‌.

            د) از فنوباربیتال‌ استفاده‌ می‌کنیم‌.

 

120ـ مرد 20 ساله‌ای‌ نزد شما می‌آورند که‌ دچار حرکات‌استرئوتایپی‌ است‌، هالوسیناسیون‌ دارد و بیش‌ از حد حرکت‌می‌کند. مردمک‌های‌ بیمار دیلاته‌ هستند. اطرافیان‌ بیمار اظهارمی‌دارند که‌ وی‌ در 24 ساعت‌ گذشته‌ با دوستان‌ خود بوده‌است‌ و سابقه‌ای‌ از بیماری‌ قبلی‌ ندارد. در صورت‌ شک‌ به‌مسمومیت‌ دارویی‌، کدام‌ مورد را ترجیح‌ می‌دهید؟

            الف‌) کوکائین‌

            ب‌) تریاک‌

            ج‌) الکل‌

            د) فیزوستیگمین‌

 

121ـ شایعترین‌ علت‌ سرگیجة‌ محیطی‌ کدام‌ است‌؟

            الف‌) بیماری‌ منیر

            ب‌) بیماری‌ حرکت‌

            ج‌) BPV

            د) شوانوم‌ آکوستیک‌

 

بیماری‌های‌ عفونی‌

122ـ نوزاد 10 روزه‌ ایی‌ مبتلا به‌ کزاز نوزادی‌ شده‌ است‌. بعداز انجام‌ درمانهای‌ موفق‌ برای‌ وی‌ کدام‌ توصیه‌ به‌ مادر نوزاد بهنگام‌ ترخیص‌، صحیح‌ می‌باشد؟

            الف‌) به‌ دلیل‌ ابتلا نوزاد به‌ کزاز، برای‌ وی‌ ایمنی‌ دائم‌ ایجادشده‌ و نیاز به‌ واکسیناسیون‌ ندارد.

            ب‌) تنها نوزاد نیاز به‌ یک‌ دوز تتابولین‌ بهنگام‌ ترخیص‌دارد.

            ج‌) نوزاد می‌بایست‌ مانند سایر نوزادان‌، واکسن‌ سه‌ گانه‌خود را تلقیح‌ نماید.

            د) مصرف‌ یک‌ هفته‌ مترونیدازول‌ بعد از ترخیص‌ ازبیمارستان‌

 

123ـ بیمار آقای‌ 18 ساله‌ ای‌ است‌ که‌ بدنبال‌ مصرف‌ خوراک‌گوشت‌ کنسرو شده‌، دچار فلج‌ سیمتریک‌ پائین‌ رونده‌ شده‌است‌. پتوز یکطرفة‌ چشم‌ و رفلکس‌ مردمک‌ در همان‌ چشم‌کاهش‌ پیدا کرده‌ است‌. بیماردچار ایلئوس‌ پارالیتیک‌ نمی‌باشد.تمام‌ درمانهای‌ زیر برای‌ وی‌ مؤثر می‌باشد بجز:

            الف‌) موثرترین‌ درمان‌ برای‌ وی‌ تجویز آنتی‌ توکسین‌ اسبی‌می‌باشد.

            ب‌) تجویز پنی‌ سیلین‌ خوراکی‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ باکتریهادر روده‌.

            ج‌) تجویز مواد کاتارتیک‌ وانما برای‌ دفع‌ توکسین‌ از روده‌.

            د) بستری‌ کردن‌ بیمار در بیمارستان‌ و مونیتور کردن‌ بیمار وانجام‌ ABG

 

124ـ آقای‌ 15 ساله‌ ایی‌ 18 ساعت‌ پس‌ از مصف‌ تخم‌ مرغ‌عسلی‌ دچار حالت‌ تهوع‌ و استفراغ‌ و تب‌ خفیف‌ همراه‌ با دفع‌مدفوع‌ شل‌ و غیرخونی‌ می‌گردد. حال‌ عمومی‌ بیمار خوب‌ بوده‌و در معاینات‌ بالینی‌ نکتة‌ خاصی‌ مشهود نمی‌باشدو کدام‌ اقدام‌زیر برای‌ وی‌ مناسبتر می‌باشد؟

            الف‌) کوتریموکسازول‌ + ORS

            ب‌) با شک‌ به‌ سالمونلوز بستری‌ در بیمارستان‌ و شروع‌درمان‌ باسفتریاکسون‌ وریدی‌

            ج‌) با توجه‌ حال‌ عمومی‌ بیمار صرفاً تجویز ORS

            د) با شک‌ به‌ سالمونلوز، تجویز آموکسی‌ سیلین‌ خوراکی‌

 

125ـ دختر 12 ساله‌ ایی‌ با شکایت‌ تب‌ و اسهال‌ خونی‌ به‌ نزدشما می‌آورند. در اسمیر مدفوع‌ تعداد زیادی‌ گلبول‌ سفید وقرمز گزارش‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ شیوع‌ انواع‌ مقاوم‌ به‌ آنتی‌بیوتیک‌ برای‌ این‌ بیمار قبل‌ از حاضر شدن‌ جواب‌ کشت‌ مدفوع ‌و حساسیت‌ دارویی‌ چه‌ آنتی‌ بیوتیکی‌ را انتخاب‌ می‌کنید؟

            الف‌) کوتریموکسازول‌

            ب‌) سیپروفلوکساسین‌

            ج‌) نالیدیکسیک‌ اسید

            د) آمپی‌ سیلین‌

 

 

126ـ جهت‌ تأئید تشخیص‌ تب‌ مالت‌ فعال‌، در فردی‌ که‌ تاکنون‌چندی‌ بار مبتلا به‌ تب‌ مالت‌ بوده‌ است‌، انجام‌ کدامیک‌ ازآزمایشات‌ ذیل‌ کمک‌ کننده‌ است‌؟

            الف‌) آگلوتینین‌ لوله‌ ایی‌ استاندارد

            ب‌) کومبس‌ رایت‌

            ج‌) اندازه‌گیری‌ IgG اختصاصی‌

            د) اندازه‌گیری‌ IgM

 

127ـ شایعترین‌ محل‌ درگیری‌ سل‌ خارج‌ ریوی‌ کدامیک‌ ازمناطق‌ زیر می‌باشد؟

            الف‌) غدد لنفاوی‌

            ب‌) CNS

            ج‌) درگیری‌ ستون‌ فقرات‌

            د) درگیری‌ اپیدیدیم‌

 

128ـ بیماری‌ که‌ در منطقه‌ای‌ اندمیک‌ از نظر جذام‌ زندگی‌می‌کند با یک‌ ضایعة‌ هیپوپیگمانته‌ بر روی‌ پوست‌ و در footdnop به‌ درمانگاه‌ مراجعه‌ نموده‌ است‌. کدامیک‌ از روشهای‌ زیربرای‌ تشخیص‌ جذام‌ مناسبتر می‌باشد؟

            الف‌) استفاده‌ از روش‌ PCR برای‌ مایکوباکتریوم‌ سپر درپوست‌

            ب‌) آنتی‌ بادی‌ بر علیه‌ PGL-1

            ج‌) تست‌ پرومین‌

            د) بیوپسی‌ از ضایعة‌ پوستی‌

 

129ـ تمامی‌ موارد زیر جزء کنتراندیکاسیونهای‌ تجویز MMRمی‌باشد بجز:

            الف‌) بیماران‌ با نقص‌ سیستم‌ ایمنی‌ سلولی‌

            ب‌) خانمهای‌ حامله‌

            ج‌) سابقة‌ تشنج‌

            د) بیماران‌ با سابقة‌ آنافیلاکسی‌ به‌ نئومایسین‌ و تخم‌ مرغ‌

 

130ـ خانمی‌ در ماه‌ اول‌ حاملگی‌ با آزمایش‌ IFA آنتی‌ بادی‌توکسوپلاسموز 1400 مراجعه‌ می‌نماید. بیمار اظهار می‌دارد 8ماه‌ قبل‌ آزمایش‌ مشابهی‌ برای‌ توکسوپلاسموز انجام‌ داده‌ که‌1000/1 بوده‌ است‌ و درمانی‌ دریافت‌ نداشته‌ است‌. کدامیک‌ ازجملات‌ زیر صحیح‌ می‌باشد؟

            الف‌) بدلیل‌ احتمال‌ بالای‌ توکسوپلاسموز مادرزادی‌ سقط‌جنین‌ توصیه‌ می‌شود.

            ب‌) تا پایان‌ سه‌ ماهگی‌ منتظر می‌مانیم‌ و سپس‌سولفادیازین‌ و پریمتامین‌ شروع‌ می‌کنیم‌.

            ج‌) درمان‌ خاصی‌ لازم‌ نیست‌.

            د) درمان‌ با اسپیرامایسین‌

 

131ـ آقای‌ 25 ساله‌ایی‌ با علائم‌ کنفوزیون‌ و الیگوری‌ بهمراه‌T:40 C, PR:130, BP:85/50 به‌ درمانگاه‌ آورده‌ شده‌ است‌.برای‌ بیمار سرم‌ تراپی‌ شروع‌ شده‌ و باعث‌ بهبود علائم‌ بیمارگردید. کدامیک‌ از عبارات‌ زیر توجیه‌ کنندة‌ وضعیت‌ بیمارمی‌باشد؟

            الف‌) شوک‌ سپتیک‌

            ب‌) باکتریمی‌

            ج‌) سپسیس‌ شدید

            د) سپتی‌ سمی‌

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo