X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تستهای اماده سازی برای امتحان دستیاری از دکتر مهدی ایزدی - ۴

شنبه 22 مهر 1385 ساعت 04:37 ب.ظ
 

کودکان‌

70ـ نوزاد یک‌ هفته‌ای‌ را به‌ سبب‌ تعریق‌ در هنگام‌ شیرخوردن‌بررسی‌ می‌کنید. تعداد ضربان‌ قلب‌ وی‌ 50 ضربان‌ در دقیقه‌است‌ و سوفل‌ یا صدای‌ اضافی‌ در قلب‌ وی‌ شنیده‌ نمی‌شود. درالکتروکاردیوگرافی‌، فرکانس‌ امواج‌ P در حدود 140 در دقیقه‌ وفرکانس‌ امواج‌ QRS در حدود 50 ضربان‌ در دقیقه‌ است‌.رابطه‌ای‌ بین‌ امواج‌ P و QRS وجود ندارد. بررسی‌ از نظرکدامیک‌ از بیماری‌های‌ زیر در مادر ضروری‌ است‌؟

            الف‌) سندرم‌ نقص‌ ایمنی‌ اکتسابی‌

            ب‌) توکسوپلاسموز

            ج‌) آرتریت‌ روماتوئید

            د) SLE

 

71ـ روتاویروس‌ها با کدام‌ مکانیسم‌ زیر سبب‌ اسهال‌ می‌شوند؟

            الف‌) ترشحی‌

            ب‌) اسموتیک‌

            ج‌) افزایش‌ تحرک‌ روده‌

            د) کاهش‌ سطح‌ جذبی‌ روده‌

 

72ـ کودکی‌ 9 ساله‌ به‌ سبب‌ عفونت‌های‌ مکرر مورد بررسی‌قرار می‌گیرد و پان‌سیتوپنی‌ در وی‌ کشف‌ می‌شود. از جمله‌دیگر علایم‌ بیمار می‌توان‌ به‌ پان‌سیتوپنی‌: هیپرپیگمانتاسیون‌،ناخن‌های‌ دیستروفیک‌ و لوکوپلاکی‌ اشاره‌ کرد. بیمار به‌ سبب‌انسداد مجرای‌ اشکی‌، دچار داکریوسیستیت‌های‌ مکررمی‌شود. تشخیص‌ شما کدام‌ است‌؟

            الف‌) سندرم‌ فانکونی‌

            ب‌) سندرم‌ دایموند بلاک‌ فان‌

            ج‌) سندرم‌ شواخمان‌ دایموند

            د) دیسکراتوز کنژنیتا

 

73ـ سندرم‌ گاردنر:

            الف‌) اتوزومال‌ مغلوب‌ است‌.

            ب‌) با تومورهای‌ استخوانی‌ همراه‌ است‌.

            ج‌) با آدنوکارسینوم‌ رودة‌ باریک‌ همراه‌ است‌.

            د) با پیگمانتاسیون‌ مخاطی‌ همراه‌ است‌.

 

74ـ در کودکی‌ که‌ به‌ سبب‌ آنمی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌،در الکتروفورز HbA=0، HbS=75، HbA2=4 و HbF-20گزارش‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ شما کدام‌ است‌؟

            الف‌) Sickle cell Trait

            ب‌) Sickle cell Anemia

            ج‌) S-b0 Thalassemia

            د) S-b+ Thalassemia

 

75ـ سندرم‌ Sandifer با کدام‌ مورد زیر همراهی‌ دارد؟

            الف‌) GER

            ب‌) امفالوسل‌

            ج‌) AR

            د) کیست‌ سادة‌ استخوان‌

 

76ـ در کودکی‌ که‌ دچار آبسه‌های‌ استافیلوککی‌ بدون‌ ترشح‌ وقرمزی‌ قابل‌ توجه‌ می‌شود و به‌ اگزمای‌ شدیدی‌ دچار است‌،هیپرگاماگلوبولینمی‌ گزارش‌ می‌شود. به‌ کدام‌ مورد بیشتر فکرمی‌کنید؟

            الف‌) نوتروپنی‌ دوره‌ای‌

            ب‌) سندرم‌ Job

            ج‌) سندرم‌ شواخمان‌ دایموند

            د) سندرم‌ دی‌ژرژ

 

77ـ در حالتی‌ که‌ شیرخواری‌ نشسته‌ است‌، اگر او را به‌ یک‌سمت‌ خم‌ کنیم‌، دست‌ وی‌ در همان‌ سمت‌ به‌ حالت‌ محافظت‌باز می‌شود. این‌ رفلکس‌ را چه‌ می‌نامند؟

            الف‌) Landau

            ب‌) Crossed Extension

            ج‌) Placing

            د) Parachute

 

78ـ کودکی‌ 7 ساله‌ را به‌ سبب‌ درد شکم‌ در ناحیة‌ اپی‌گاستر،بی‌اشتهایی‌، استفراغ‌ و کاهش‌ وزن‌ نزد شما می‌آورند. بیمار ازنظر منتال‌ عقب‌ افتاده‌ است‌ و بر روی‌ سر وی‌ نیز ناحیة‌آلوپسیک‌ دیده‌ می‌شود. به‌ کدام‌ مورد بیشتر فکر می‌کنید؟

            الف‌) سندرم‌ منتریه‌

            ب‌) انتروپاتی‌ گلوتن‌

            ج‌) بیماری‌ ویپل‌

            د) تریکوبزوار

 

79ـ در کودکی‌ که‌ دچار مسمومیت‌ با سیانید شده‌ است‌، درابتدا از کدام‌ آنتی‌دوت‌ استفاده‌ می‌کنید؟

            الف‌) تیوسولفات‌ سدیم‌

            ب‌) نیتریت‌ سدیم‌

            ج‌) آمیل‌نیتریت‌

            د) اکسیژن‌

 

80ـ کدامیک‌ از اینترلوکین‌های‌ زیر به‌ عنوان‌ پروتئین‌ فعال‌ کنندة‌نوتروفیل‌های‌ شناخته‌ می‌شود؟

            الف‌) IL-1

            ب‌) IL-4

            ج‌) IL-8

            د) IL-10

 

81ـ بیماری‌ ویپل‌ عمدتاً از کدام‌ طریق‌ سبب‌ سؤجذب‌می‌شود؟

            الف‌) اختلال‌ در جذب‌

            ب‌) انسداد لنفاتیک‌ها

            ج‌) کاهش‌ سطح‌ جذبی‌

            د) ایجاد کمبود آنزیمی‌

 

82ـ درمان‌ انتخابی‌ برای‌ عفونت‌ با آنکیلوستوما دئودناله‌ درکودکان‌ کدام‌ است‌؟

            الف‌) مبندازول‌

            ب‌) آلبندازول‌

            ج‌) تیابندازول‌

            د) پیرانتل‌ پاموات‌

 

83ـ در نوزادی‌ که‌ دچار هیپوتونی‌ است‌، گریه‌ای‌ قوی‌ دارد،رفلکس‌های‌ تاندونی‌ وی‌ کاهش‌ دارند و EEG و EMG وی‌طبیعی‌ هستند، به‌ کدام‌ مورد بیشتر فکر می‌کنید؟

            الف‌) اختلال‌ مغز

            ب‌) اختلال‌ نخاع‌

            ج‌) اختلال‌ عضله‌

            د) اختلال‌ NMJ

 

84ـ در صورتی‌ که‌ لازم‌ باشد در کودکی‌ 4 ساله‌، انتوباسیون‌صورت‌ گیرد، از چه‌ لوله‌ تراشه‌ای‌ استفاده‌ می‌کنید؟

            الف‌) 4

            ب‌) 5

            ج‌) 6

            د) 8

 

85ـ برای‌ درمان‌ مسمومیت‌ با داروهای‌ ضد افسردگی‌ سه‌حلقه‌ای‌ از کدام‌ ماده‌ استفاده‌ می‌کنید؟

            الف‌) تیوسولفات‌ سدیم‌

            ب‌) بی‌کربنات‌ سدیم‌

            ج‌) فلومازنیل‌

            د) اکسیژن‌

 

86ـ کمبود کدامیک‌ از املاح‌ زیر سبب‌ آنمی‌ هیپوکروم‌،نوتروپنی‌، استئوپوروز، هیپوتونی‌ و هیپوپروتئینمی‌ می‌شود؟

            الف‌) روی‌

            ب‌) آهن‌

            ج‌) مس‌

            د) فلوراید

 

87ـ دکستروکاردی‌ در کدامیک‌ از سندرم‌های‌ زیر بیشتر دیده‌می‌شود؟

            الف‌) تریزومی‌ 21

            ب‌) تریزومی‌ 18

            ج‌) تریزومی‌ 13

            د) سندرم‌ ترنر

 

88ـ کلوبوم‌، ناهنجاری‌ قلبی‌، آترزی‌ کوان‌، عقب‌ افتادگی‌ذهنی‌، اختلال‌ تناسلی‌ و اختلالات‌ گوش‌ در کدام‌ سندرم‌ دیده‌می‌شود؟

            الف‌) چارج‌

            ب‌) واکتر

            ج‌) مارفان‌

            د) هولت‌ ـ اُرام‌

 

89ـ نوزاد ترمی‌ بلافاصله‌ بعد از تولد دچار دیسترس‌ تنفسی‌ وسیانوز شده‌ است‌. در معاینه‌، شکم‌ فرورفته‌ است‌، تاکی‌پنه‌ ورتراکسیون‌ بین‌ دنده‌ای‌ شدید دارد و صداهای‌ ریه‌ در سمت‌چپ‌ کم‌تر شنیده‌ می‌شود. کدامیک‌ از تشخیص‌های‌ زیرمحتمل‌تر است‌؟

            الف‌) تاکی‌پنة‌ گذرای‌ نوزادی‌

            ب‌) دیسپلازی‌ برونکوپولمونر

            ج‌) هرنی‌ دیافراگماتیک‌

            د) سندرم‌ دیسترس‌ تنفسی‌

 

90ـ هیپوگاماگلوبولینمی‌ + ترومبوسیتوپنی‌ + اگزما معرف‌کدامیک‌ از موارد زیر است‌؟

            الف‌) آتاکسی‌ تلانژیکتاتیک‌

            ب‌) عفونت‌ پارووویروسی‌

            ج‌) سندرم‌ ویسکوت‌ آلدریچ‌

            د) ترومبوسیتوپنی‌ آلوایمیون‌

 

91ـ در نوزادی‌ که‌ دچار اختلال‌ شدید عملکرد CNS وهپاتواسپلنومگالی‌ است‌ و در بررسی‌ لام‌ خون‌ محیطی‌ وی‌انکلوزیون‌هایی‌ در WBCها مشاهده‌ می‌شوند، کدام‌ تشخیص‌را بیشتر مطرح‌ می‌کنید؟

            الف‌) سندرم‌ Krabbe

            ب‌) سندرم‌ Wolman

            ج‌) سندرم‌ Tay-sachs

            د) سندرم‌ Gaucher

 

92ـ تمامی‌ موارد زیر از جمله‌ عوارض‌ توکسیک‌ ویتامین‌ C به‌شمار می‌روند، بجز؟

            الف‌) آزمون‌ مثبت‌ کاذب‌ برای‌ گلیکوزوری‌

            ب‌) آزمون‌ منفی‌ کاذب‌ برای‌ هماتوشزی‌

            ج‌) سنگ‌های‌ استروایتی‌

            د) همولیز ناشی‌ از کمبود G6PD

 

93ـ در ارتباط‌ با نوروفیبروماتوز نوع‌ 1، تمامی‌ گزینه‌های‌ زیردرست‌ هستند، بجز؟

            الف‌) اتوزومال‌ غالب‌ است‌.

            ب‌) نوروفیبروم‌های‌ Plexiform اغلب‌ علامت‌ ایجادمی‌کنند.

            ج‌) شایعترین‌ علت‌ مرگ‌ بیماران‌ هیپرتانسیون‌ است‌.

            د) ندول‌های‌ Leish در 25% از کودکان‌ و در 90% از بالغین‌دیده‌ می‌شود.

 

94ـ درمان‌ انتخابی‌ شیستوزومیازیس‌ در کودکان‌ کدام‌ است‌؟

            الف‌) مبندازول‌

            ب‌) پیرانتل‌ پاموات‌

            ج‌) نیکلوزاماید

            د) پرازی‌کوانتل‌

 

95ـ در کدام‌ مورد زیر بند ناف‌ نوزاد دیر جدا می‌شود؟

            الف‌) Lazy Leukocyte Synd

            ب‌) Leukocyte Adhesion Deficiency

            ج‌) Schwachman Synd

            د) CGD

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo