X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تستهای اماده سازی برای امتحان دستیاری از دکتر مهدی ایزدی - ۲

دوشنبه 3 مهر 1385 ساعت 04:18 ب.ظ

 

 

16ـ سلول‌های‌ «پاپ‌ کورن‌» در کدام‌ نوع‌ لنفوم‌ هوچکین‌ دیده‌می‌شوند؟

            الف‌) ندولر اسکلروز

            ب‌) سلولی‌ مختلط‌

            ج‌) سرشار از لنفوسیت‌

            د) بدون‌ لنفوسیت‌

 

17ـ بیماری‌ که‌ سابقة‌ کانسر پروستات‌ دارد، از 2 روز قبل‌ دچاردرد قسمت‌ پائین‌ کمر و کاهش‌ حس‌ اندام‌ تحتانی‌ شده‌ است‌.برای‌ درمان‌ این‌ بیمار کدام‌ اقدام‌ را ترجیح‌ می‌دهید؟

            الف‌) استروئید سیستمیک‌

            ب‌) شیمی‌درمانی‌

            ج‌) جراحی‌

            د) رادیوتراپی‌

 

18ـ در پرولاپس‌ دریچة‌ میترال‌، کدامیک‌ از مانورهای‌ زیرسبب‌ کوتاه‌ شدن‌ سوفل‌ می‌شوند؟

            الف‌) ایستادن‌

            ب‌) چمباتمه‌ زدن‌

            ج‌) مانور والسالوا

            د) آمیل‌نیتریت‌

 

19ـ در آزمایشات‌ روتین‌ مرد 55 ساله‌ای‌ یافته‌های‌ زیر وجوددارد:

WBC=40000, Lym=55%, Poly=40%

Hb=14, Plat=140000

در معاینة‌ بیمار نکته‌ای‌ وجود ندارد. به‌ کدام‌ مورد بیشتر فکرمی‌کنید؟

            الف‌) CML

            ب‌) CLL

            ج‌) منونوکلئوز عفونی‌

            د) لنفوم‌

 

20ـ تمامی‌ داروهای‌ زیر می‌توانند سبب‌ درگیری‌ کبد شبیه‌ به‌هپاتیت‌ ویروسی‌ شوند، بجز؟

            الف‌) ایزونیازید

            ب‌) فنی‌توئین‌

            ج‌) استروژن‌

            د) هالوتان‌

 

21ـ مرد 60 ساله‌ای‌ به‌ واسطه‌ تنگی‌ نفس‌ در هنگام‌ استراحت‌و سابقة‌ سنکوپ‌ 6 ماهه‌ مراجعه‌ می‌کند. فشار خون‌ بیمار90/110 میلی‌ متر جیوه‌ و در سمع‌ قلب‌ سوفل‌ 6/2سیستولیک‌ در کانون‌ آئورت‌ داشته‌ و صدای‌ سوم‌ در Apexشنیده‌ می‌شود. ریه‌ها تا نیمه‌ رال‌ دارند. در بررسی‌اکوکاردیوگرافیک‌ اختلاف‌ فشار 40 میلی‌ متر جیوه‌ در سطح‌دریچة‌ آئورت‌ وجود دارد. کدام‌ یک‌ از روش‌های‌ درمانی‌ زیربرای‌ بیمار منطقی‌تر است‌؟

            الف‌) استفاده‌ از بالون‌ برای‌ باز کردن‌ دریچة‌ آئورت‌

            ب‌) تجویز ACE Inhibitor

            ج‌) تجویز دیگوکسین‌

            د) تعویض‌ دریچة‌ آئورت‌

 

22ـ بیمار مرد 35 ساله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ طور تصادفی‌ در معاینه‌،طحال‌ بزرگ‌ وی‌ بدست‌ می‌خورد، در بررسی‌های‌ به‌ عمل‌آمده‌، تشخیص‌ لوسمی‌ سلول‌ موئی‌ برای‌ وی‌ گذاشته‌ می‌شود.بیمار سابقة‌ عفونت‌ ندارد، در آزمایشات‌ به‌ عمل‌ آمده‌،Hb=14/5، WBC=6000، Plat=188000 می‌باشد. برای‌ وی‌چه‌ درمانی‌ پیشنهاد می‌کنید؟

            الف‌) رادیوتراپی‌

            ب‌) متوترکسات‌

            ج‌) 2 کلروداُکسی‌ آدنوزین‌

            د) نیازی‌ به‌ درمان‌ ندارد.

 

23ـ در بیماری‌ که‌ دچار نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌ است‌، نیازی‌ به‌کاهش‌ دوز کدامیک‌ از داروهای‌ زیر نمی‌باشد؟

            الف‌) وانکومایسین‌

            ب‌) ایمی‌پنم‌

            ج‌) کدئین‌

            د) اسپیرینولاکتون‌

 

24ـ هلیکوباکتر پیلوری‌ در ایجاد تمامی‌ بیماری‌های‌ زیردخالت‌ دارد، بجز؟

            الف‌) لنفوم‌ معده‌

            ب‌) GER

            ج‌) زخم‌ دئودنوم‌

            د) آدنوکارسینوم‌ معده‌

 

25ـ خانم‌ 70 ساله‌ای‌ با سابقة‌ ابتلا به‌ آسم‌ تحت‌ درمان‌ بابکلومتازون‌ قرار می‌گیرد، تمامی‌ موارد زیر می‌توانند ازعوارض‌ این‌ درمان‌ ناشی‌ شوند، بجز؟

            الف‌) دیسفونی‌

            ب‌) برفک‌

            ج‌) یووئیت‌

            د) پورپورا

 

26ـ جوان‌ 25 ساله‌ای‌ به‌ سبب‌ خونریزی‌ شدید گوارشی‌ به‌اورژانس‌ آورده‌ می‌شود. پس‌ از پایدار کردن‌ وضعیت‌ بیمار، اورا معاینه‌ می‌کنید و متوجه‌ وجود ضایعات‌ پوستی‌ زرد رنگی‌ برروی‌ پوست‌ گردن‌ و آگزیلای‌ وی‌ می‌شوید. در معاینة‌ قلب‌بیمار کلیک‌ سیستولیک‌ سمع‌ می‌کنید. به‌ کدام‌ مورد بیشتر فکرمی‌کنید؟

            الف‌) اهلرز دانلس‌

            ب‌) استئوژنز ایمپرفکتا

            ج‌) پسودوگزانتوم‌ الاستیکوم‌

            د) سندرم‌ مارفان‌

 

27ـ شایعترین‌ واکنش‌ ناشی‌ از تزریق‌ خون‌ کدام‌ است‌؟

            الف‌) واکنش‌ همولیتیک‌

            ب‌) واکنش‌ تب‌دار و غیر همولیتیک‌

            ج‌) واکنش‌ آلرژیک‌

            د) واکنش‌ آنافیلاکتیک‌

 

28ـ مرد 62 ساله‌ای‌ که‌ سابقة‌ هیپرتانسیون‌ داشته‌ است‌، درحین‌ بلند کردن‌ جسمی‌ سنگین‌، ناگهان‌ دچار درد شدید بین‌ دواسکاپولا و قفسة‌ سینه‌ می‌شود. بیمار بلافاصله‌ به‌ اورژانس‌منتقل‌ می‌شود و ECG از وی‌ به‌ عمل‌ می‌آید که‌ تغییری‌ را نشان‌نمی‌دهد. بهترین‌ تشخیص‌ برای‌ بیمار کدام‌ است‌؟

            الف‌) آمبولی‌ ریه‌

            ب‌) دیسکشن‌ آئورت‌

            ج‌) میوکاردیت‌

            د) پریکاردیت‌

 

 

29ـ جوان‌ 20 ساله‌ای‌ که‌ به‌ دیابت‌ ملیتوس‌ دچار است‌، به‌سبب‌ تهوع‌ و استفراغ‌، پلی‌اوری‌، درد شکم‌، ضعف‌ و بی‌حالی‌و بی‌اشتهایی‌ مراجعه‌ می‌کند. در معاینه‌، بیمار دچارهیپوتانسیون‌ ارتواستاتیک‌ است‌، هیپرونتیلاسیون‌ دارد و بوی‌کتون‌ در تنفس‌ وی‌ احساس‌ می‌شود. در آزمایشاتی‌ که‌ از بیماربه‌ عمل‌ می‌آید، سدیم‌ سرم‌ 140 میلی‌اکی‌والان‌ است‌. برای‌درمان‌ اولیة‌ بیمار از کدام‌ سرم‌ زیر استفاده‌ می‌کنید؟

            الف‌) NS، 500 سی‌سی‌ در ساعت‌

            ب‌) NS 12، 500 سی‌سی‌ در ساعت‌

            ج‌) NS، 1000 سی‌سی‌ در ساعت‌

            د) NS 12، 1000 سی‌سی‌ در ساعت‌

 

30ـ بیماری‌ به‌ سبب‌ اسهال‌ مراجعه‌ می‌کند. در معاینه‌ متوجه‌تاکی‌کاردی‌، گرم‌ بودن‌ پوست‌ بدن‌ و رتراکسیون‌ پلک‌هامی‌شوید. برای‌ وی‌ TSH و T4 آزاد درخواست‌ می‌کنید. TSHبیمار پائین‌ و T4 وی‌ طبیعی‌ است‌. اقدام‌ بعدی‌ شما کدام‌ است‌؟

            الف‌) اسکن‌ تیروئید

            ب‌) سونوگرافی‌ تیروئید

            ج‌) اندازه‌گیری‌ T3

            د) اندازه‌گیری‌ TSI

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo